AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Økonomi, Kandidat

Fagligt indhold

Kandidatuddannelsen i Økonomi giver dig bred indsigt i samfundsøkonomiske forhold og problemstillinger med vægt på teorier og modeller bag den økonomiske politik. Uddannelsens grundelement er makroøkonomi med relaterede kurser i økonometri.

Der lægges stor vægt på muligheden for at differentiere sin individuelle uddannelsesprofil, idet hele ¾ af denne overbygning består af projektskrivning, valgfag og mulighed for at læse ved andre universiteter, komme i et projektorienteret studieforløb på en virksomhed eller blive tilknyttet en forskningsgruppe.
 

1. semester

 • Videregående makroøkonomisk teori, metode og politik
 • Videregående økonometri
 • Valgfag: Projektarbejde eller valgfag


2. semester

 • Mikroøkonometri
 • Valgfag
 • Semesterprojekt


3. semester

Valgfri studieaktivitet herunder enten: 

 • Specialiseringsfag
 • Studier i udlandet
 • Projektorienteret studieforløb i en virksomhed
 • Kombination af valgfag udbudt af Samfundsøkonomi og andre studier
 • Semesterprojekt i tilknytning til forskergruppe


4. semester

Her udarbejdes kandidatafhandlingen/specialet, som skal dokumentere den studerendes færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder ved arbejdet med et fagligt emne.

Eksempler på specialeemner:

 • Den finansielle sektors betydning for den realøkonomiske udvikling
 • Finanspolitisk holdbarhed i Danmark
 • Modellering af den Nordiske spotpris på elektricitet
 • Ungdomsarbejdsløshed i Europa
 • Skaber aktiv porteføljemanagement et øget risikojusteret afkast?

 

Læs projekter skrevet af oecon-studerende i Projektbiblioteket

Se studieordning for kandidatuddannelsen i Økonomi

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde