AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Nanomaterials and Nanophysics, Civilingeniør

Nanomaterials and Nanophysics, civilingeniør

Nanomaterials and Nanophysics, civilingeniør

Interesserer du dig for, hvordan nanoteknologi anvendes til at udvikle nye innovative materialer og optiske og elektroniske komponenter? Og har du lyst til at forbedre eksisterende produkter samt udvikle nye produkter ved hjælp af nanoteknologi? På civilingeniøruddannelsen i Nanomaterials and Nanophysics (Nanomaterialer og Nanofysik) er der fokus på netop disse aspekter, og du vil komme til at arbejde med udvikling af fx kommunikationsteknologi, sensorteknologi eller katalyse.

GENNEM DET PROBLEMBASEREDE PROJEKTARBEJDE KNYTTES FAGENE SAMMEN TIL EN HELHED

Civilingeniøruddannelsen i Nanomaterials and Nanophysics er en 2-årig, engelsksproget kandidatuddannelse, der læses i Aalborg. Uddannelsen giver dig mulighed for at fordybe dig i nanomaterialers specielle elektroniske, kvantemekaniske og optiske egenskaber, samt modellering, karakterisering og produktion på nanometerskala. Udviklingen inden for nanotools og nanodevices inddrages også i studieforløbet.

På uddannelsen får du en bred, interdisciplinær viden om nanovidenskab og -teknologi, og du vil kunne arbejde med projekter, der spænder helt fra grundvidenskabelige undersøgelser til fremstilling af fx integrerede optiske kredsløb.

DU LÆRER AT FORHOLDE DIG KRITISK TIL FORSKELLIGE LØSNINGER OG AT HAVE FOKUS PÅ HELE TIDEN AT OPTIMERE

Du lærer om de grundlæggende problemstillinger inden for fagområdet, og du stifter bekendtskab med den nyeste, internationale forskning og teknologi. Du fordyber dig i interessante og udfordrende emner, du eksperimenterer, og du lærer, hvordan du kan se tingene i et større perspektiv.

Du kommer blandt andet til at arbejde med emner som:

 • Halvlederfysik
 • Nanoelektronik
 • Optoelektronik
 • Nanooptik
 • Overfladefysik
 • Reaktioner på grænseflader

Du bliver opfordret til samarbejde med erhvervslivet gennem projektarbejdet, hvor du og din projektgruppe finder løsninger på reelle udfordringer inden for fagområdet. Alle projekterne tager udgangspunkt i problemstillinger fra det virkelige liv og er tilrettelagt sådan, at I hele tiden udfordres til at tænke kreativt og innovativt.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

Som færdiguddannet civilingeniør (cand.polyt.) i Nanomaterials and Nanophysics har du en solid ekspertviden inden for områder som fx faststoffysik, nanooptik, halvleder fysik, overflade- og grænsefladefysik, materialeegenskaber og komponenter på nanoskala. Du kan forstå, reflektere over og anvende teori, metoder og værktøjer inden for disse discipliner, og du er i stand til at vurdere, hvilke der skal bruges til at løse specifikke problemstillinger. Du kan varetage komplekse arbejds- og udviklingssituationer på et højt professionelt niveau, og du kan igangsætte og implementere interdisciplinære samarbejder på tværs af faggrupper.

Du kan arbejde inden for fx:

 • Rådgivning og vejledning i anvendelse og sikkerhed af materialer, nanoproduktion eller mikroanalyse i konsulentfirmaer
 • Farmaceutiske virksomheder, der udvikler komponenter og nye materialer til brug i bl.a. bandager, proteser eller utensilier
 • Kommunikationssektoren, hvor du blandt andet kan arbejde med udvikling af mikrokomponenter, apparatur, metoder eller nye materialer til optisk og elektrisk kommunikation eller datalagring
 • Energisektoren, hvor du blandt andet kan arbejde med udvikling og forbedring af brændstoffer, materialer og systemer til brug i solceller eller energilagring eller design af mikroelektriske kredsløb
 • Miljøsektoren, hvor du fx kan arbejde med udvikling og forbedring af solceller eller udvikling af måleudstyr
 • Laserindustrien, hvor du blandt andet kan arbejde med udvikling af integrerede laser systemer til laboratoriemåleudstyr eller fjernsyn
 • Nanoteknologi, hvor du blandt andet kan arbejde med visualisering af elektronskyer og enkelte atomer, syntese og anvendelse af kvantekrystaller til brug i fjernsyn eller coatings af overflader, så de fx bliver superhydrofobiske
 • Software- og hardwareindustrien, hvor du blandt andet kan arbejde med udvikling af mikroelektriske kredsløb, datalagring, mikrochip teknologi, transistorer osv.
 • Udvikling og forbedring af bio og/eller nanoteknologisk laboratorieudstyr
 • Finanssektor, hvor du udvikler algoritmer til analysering af finansmarkedet
 • Generel teoretisk og anvendelig matematik og fysik
 • Karakterisering, modellering og visualisering af nanostrukturer, molekyler og atomer
   

Se brochure om uddannelserne inden for Fysik og Nanoteknologi (pdf):


LÆS MERE OM FAGLIGT INDHOLD PÅ NANOMATERIALS AND NANOPHYSICS


Mød studerendeSOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter. 

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20% af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den alligevel en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg.


SØG OPTAGELSE PÅ NANOMATERIALS AND NANOPHYSICS

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

 • Halvlederfysik - Nanoelektronik
 • Optoelektronik
 • Nanooptik - Overfladefysik

Fakta om uddannelsen

Sprog

Engelsk

By

Adgangskrav

Se Studieordningen