AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Nanobiotechnology, civilingeniør

mød en dimmittend

mød en dimmittend

Jacob Timm Bonde Rasmussen, tidligere studerende inden for Fysik og Nanoteknologi, er nu ansat hos Danfoss Drives

 "Dette er ikke noget, man kan læse sig til, men derimod noget, hvor man bruger sine tillærte evner som ingeniør"

”I 2012 blev jeg færdig uddannet som civilingeniør inden for Fysik og Nanoteknologi ved Aalborg Universitet. Jeg valgte Fysik og Nanoteknologi, da det er en uddannelse, som åbner op for mange muligheder senere i livet. Eftersom jeg havde valgt at gå på HTX, virkede ingeniørvejen ikke som et naturligt valg.

Det første job, jeg fik som færdiguddannet ingeniør, var som matematiklærer (og til tider fysiklærer) ved et gymnasium i Tønder. Dette var et meget udviklingsorienteret og menneskeligt givende job, hvor jeg ikke kun brugte det, jeg havde lært i mine fag, men også det, jeg indirekte havde lært af mine professorer om, hvordan god undervisning foregår. Men da gymnasielærer ikke helt var hvad, jeg havde forestillet mig i længden, søgte jeg videre efter et job, hvor jeg virkelig kunne bruge mine ingeniørmæssige færdigheder.

Dette fandt jeg ved Danfoss Power Electronics A/S, hvor jeg arbejder inden for approvals- og certificeringsområdet. Dette er ikke noget, man kan læse sig til på universitetet, men derimod noget, hvor man bruger sine tillærte evner som ingeniør – altså det at man kan læse komplekse tekster og omsætte den viden, man tilegner sig, til noget praktisk anvendeligt.

I dagligdagen bistår jeg de øvrige udviklingsafdelinger med at navigere i de regler og forskrifter, der findes, når man designer produkter, som ikke kun skal virke efter hensigten, men også overholde sikkerhedsmæssige krav.

Jeg kan godt lide, at jeg ikke kun bruger mine direkte tillærte færdigheder, men også de indirekte færdigheder, som jeg har lært ved at studerer på AAU. Fx den problemorienterede opgaveløsning, hvor jeg har lært at takle opgave og strukturere mit arbejde – særligt i de situationer, hvor der kommer for mange opgaver.”

Jacob Timm Bonde Rasmussen, tidligere studerende inden for Fysik og Nanoteknologi, nu ansat hos Danfoss Drives