Forskning
Samarbejde

Nanobiotechnology, Civilingeniør

Job & karriere

Job & karriere

”JEG DRØMMER OM AT BRUGE MIN UDDANNELSE TIL UDVIKLING AF NYE MEDICINSKE DIAGNOSTICERING ELLER BEHANDLINGSMETODER, SÆRLIGT INDEN FOR BOOSTING AF KROPPENS NATURLIGE SYSTEMER IGENNEM IMMUNTERAPI OG KOST”

Marie-Louise Knop Lund, studerende

Som færdiguddannet civilingeniør (cand.polyt.) i Nanobiotechnology (Nanobioteknologi) har du et indgående kendskab til hovedområderne inden for nanobioteknologi, hvilket inkluderer viden om fx genteknologi, nanobiostrukturer, molekylær elektronik, molekylær simulering, ’high throughput’-systemer, selvorganiserende biostrukturer, engineering af reaktioner og spektroskopiske metoder som MS og NMR. Du har herved solide faglige kompetencer samtidig med, at du kan forstå og anvende teorier, metoder og værktøjer inden for disse områder, hvilket gør dig i stand til at håndtere komplekse og uforudsigelige arbejds- og udviklingssituationer, der kræver nye løsningsmetoder.

Du kommer ud med en meget attraktiv faglig profil på arbejdsmarkedet, og du har mange jobmuligheder – typisk inden for udvikling og forskning. Mange højteknologiske virksomheder gør brug af nanoteknologi for at udvikle deres produkter. Der er derfor behov for nanoteknologiske civilingeniører i både danske og udenlandske videnstunge industrier.

Du kan arbejde med fx:

 • Nanoteknologi
 • Bioteknologi
 • Farmaceutiske virksomheder, hvor du fx kan udvikle komponenter og nye materialer til brug i medicin, proteser, bandager osv.
 • Medicoteknologi, hvor du fx kan udvikle nye og bedre diagnose teknologier 
 • Katalysatorindustri, hvor du kan arbejde med fx udvikling af nye katalysatorer til brug inden for den kemiske industri
 • Proteinindustrien, hvor du blandt andet kan arbejde med forbedring af enzymer og proteiner til brug i vaskemidler, behandlinger, diagnosticering eller ernæring
 • Fødevareindustrien, hvor du blandt andet kan arbejde med analyse og kvalitetskontrol, forbedring af udløbsdato eller ernæringsprofil
 • Udvikling og forbedring af bio og/eller nanoteknologisk laboratorieudstyr

”JEG ER UTROLIGT GLAD FOR AT HAVE VALGT AT LÆSE NANOBIOTEKNOLOGI PÅ AALBORG UNIVERSITET, FOR DET HAR GIVET MIG EN STOR PRAKTISK ERFARING OG TEORETISK VIDEN, HVILKET GØR, AT JEG FØLER MIG VELRUSTET TIL AT KOMME UD PÅ ARBEJDSMARKEDET”

THEA SCHIØNNING BØDKER KJELDSEN, STUDERENDE

Du kan arbejde hos fx:

 • Novo Nordisk
 • Oticon
 • Grundfoss
 • Foss
 • Bavarian Nordic
 • Chr. Hansen
 • Haldor Topsoe
 • DuPont
 • Arla
 • Coloplast
 • Farmaceutiske virksomheder, der udvikler komponenter og nye materialer, hvor du fx kan arbejde med udvikling af nye ”drug delivery”-systemer
 • Kommunikationssektoren, hvor du fx kan arbejde med udvikling af komponenter, apparatur og metoder til optisk kommunikation
 • Energisektoren
 • Miljøsektoren
 • Softwareindustrien
 • Sygehuse
 • Andre offentlige institutioner
 • Universiteter

Tidligere studerende på nanobioteknologi er i dag ansat i forskellige stillinger:

 • Procesingeniør hos Novosymes, som beskæftiger sig med industrielle mikrobielle eller enzymatiske løsninger
 • Gymnasieundervisere i hele Danmark i bl.a. fysik, matematik og kemi
 • Application specialist hos DuPont Nutrition and Health
 • Research scientist hos Arla, som indebærer optimering af analysemetoder og udvikling af passende metoder til undersøgelser af produkt funktionalitet
 • Research scientist hos Novosymes, som beskæftiger sig med industrielle mikrobielle eller enzymatiske løsninger
 • Procesansvarlig kemiker hos Novo Nordisk, med ansvar på produktionen af insulin
 • Procesudvikler hos UCB, som beskæftiger sig med behandling og diagnostering af nerve- og immunrelaterede sygdomme
 • Projektleder ved Grundfoss, med ansvar for cost-down projekt
 • Sygehus-bioingeniør
 • Selvstændige
 • Mange andre er fortsat i ph.d. stillinger, samt efterfølgende forskning og universitetsundervisning, i både ind- og udland. Ph.d. stillinger inkluderer bl.a. specifikke mikrobielle metabolismer eller anden biokemi


NANO-ROBOTTTER KAN VÆRE SVARET PÅ FREMTIDENS SUPER-MEDICIN

Med de nye muligheder for at designe materialer på det atomare og molekylære niveau er der også mulighed for job inden for forskning. Som civilingeniør med en kandidatuddannelse inden for nanoteknologi har du også mulighed for at fortsætte på universitetet som ph.d.- studerende.
 

Mød en færdiguddannet

 

læs om optagelse og adgangskrav

Læs mere om uddannelsen

Karrierevejledning på AAU

AAU Karriere giver sparring på din karriere. Mens du studerer på AAU, kan du deltage i karriere- og jobrelaterede arrangementer og booke karrierevejledningssamtaler til en snak om fx:

 • Ansøgning og cv
 • Praktik- og studiejobsøgning
 • Kompetencer – både de faglige og de mere personlige
 • Gode værktøjer til at finde rundt i dine karrieretanker
 • At få hul på jobsøgningen, inden du bliver færdiguddannet

 

LÆS MERE OM AAU Karriere her