Forskning
Samarbejde

Nanobiotechnology, Civilingeniør

Fagligt indhold

Fagligt indhold

”MAN BLIVER UDFORDRET BÅDE TEORETISK OG PRAKTISK, DA MAN SKAL LÆRE AT OPBYGGE EN RAPPORT PÅ ET HØJT FAGLIGT NIVEAU OG LAVE EKSPERIMENTER I LABORATORIERNE”

Thea Schiønning Bødker Kjeldsen, studerende

Som studerende på civilingeniøruddannelsen i Nanobiotechnology (Nanobioteknologi) får du undervisning i bl.a. avanceret genteknologi, reaktionsdesign, molekylære simuleringer, molekylær elektronik, biosensorer, selvorganiserende systemer og molekylemodellering, som giver dig et detaljeret teoretisk indblik i de biokemiske processer og dynamikker i proteiner og deres interaktioner med materialer, samt hvordan en produktion, fabrikation eller proces designes og udvikles. Du får desuden et solidt kendskab til de naturligt forekommende biologiske systemer, der igennem evolution har resulteret i de elegante og komplekse systemer, som i dag bliver brugt som inspiration i nanobioteknologien.

I løbet af uddannelsen bliver du bekendt med teori, grundlæggende problemstillinger, og du kommer til at arbejde med den seneste internationale forskning og teknologi. Du har mulighed for at eksperimentere med og fordybe dig i emner, som du finder specielt interessante.

Du lærer om fx:

 • Avanceret genteknologi (fx screeningsmetoder) og ’high throughput’-systemer
 • Selvorganiserende biostrukturer
 • Molekylær simulering (fx principper for proteinstrukturer, foldning og funktioner)
 • Reaktioner på grænseflader
 • Organiske molekyler i nanomaskiner og nanoelektronik
 • Nanobioengineering
 • Engineering af reaktioner (fx bioreaktorer til produktion af antibiotika)
 • Molekylær elektronik (fx hvordan DNA og andre organiske molekyler kan bruges som elektriske kredsløb, eller hvordan proteiner og RNA bruges som mikrochip komponenter)
 • Karakterisering af nanobiostrukturer
 • Overfladefysik og -kemi
 • Karakterisering og kvantificering af molekylære strukturer og proteiner (NMR og MS)

”DER ER EN GOD OVERENSSTEMMELSE MELLEM FAGENE OG PROJEKTET, SPECIELT FORDI FAGENE ER RELEVANTE, OG MAN FÅR BRUGT DE KOMPETENCER, MAN LÆRER I FAGENE, TIL AT LAVE SIT PROJEKT”

Mohtadin Hashemi, studerende

Uddannelsen er engelsksproget og veksler mellem kurser, laboratoriearbejde og projektarbejde. Du bliver opfordret til tæt samarbejde med erhvervslivet gennem dine projekter, hvor du og din projektgruppe finder løsninger på reelle udfordringer i erhvervslivet.

På 1.-2. semester bruger I halvdelen af studietiden på kurser og den anden halvdel på projektarbejde. Alle jeres projekter tager udgangspunkt i komplekse og ofte tværfaglige problemstillinger fra det virkelige liv og er tilrettelagt sådan, at I hele tiden udfordres til at tænke i nye baner for at finde løsningsforslag.

På 3. semester er der mulighed for at begynde dit speciale, eller du kan vælge at tage fx et studieophold på et udenlandsk universitet eller et virksomhedsophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed. Dit afgangsprojekt, specialet, færdiggør du på 4. semester.

”JEG ELSKER, AT JEG SELV KAN DEFINERE MIN UDDANNELSE, MINE KOMPETENCER, OG HVILKET JOB JEG VIL HAVE BAGEFTER. DEN BREDE TVÆRFAGLIGE VIDEN ÅBNER DØRE I MANGE (HVIS IKKE ALLE) RETNINGER - DET ER KUN OS SELV SOM SÆTTER BEGRÆNSNINGERNE”

Marie-Louise Knop Lund, studerende

1. SEMESTER

1. semester handler om design, fremstilling og simulering af biostrukturer. I projektarbejdet kommer du til at beskæftige dig med fremstilling og/eller simulering af protein-, lipid- og DNA-baserede nanostrukturer.

PROJEKT

 • Nanobioengineering (15 ECTS)

KURSER

 • Advanced Gene Technology (5 ECTS)
 • Reaction Engineering and Molecular Electronics (5 ECTS)
 • Molecular Simulations (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 1. SEMESTER

 • Biodegradition of environmental contaminants by Rhodoccocus bacteria
 • Self-assembly of pentapeptides
 • Production of green fluorescent protein nanofibres 

Se et eksempel på et projekt, der er skrevet på 1. semester: Biodegradation of 4-Fluorophenol by Rhodococcus opacus

2. SEMESTER

På 2. semester arbejder du med karakterisering af biologiske nanostrukturer. I kurserne lærer du bl.a. om selvorganiserende systemer som fx ’drug delivery’-systemer, og du får grundlæggende viden om fysiske og kemiske reaktioner på grænseflader.

I projektarbejdet integreres kursernes indhold, og du kan fx beskæftige dig med biosensorer, selvorganiserende peptider/DNA og deres fysiske egenskaber.

PROJEKT

 • Characterisation of Nanobiostructures (15 ECTS)

KURSER

 • Self-assembling Systems (5 ECTS)
 • Physics and Chemistry of Surfaces (5 ECTS)
 • NMR and MS (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 2. SEMESTER

 • Electrospinning of fibres for drug-delivery systems
 • Engineering of the substrate specificity of fungel lipase
 • Supercritical drying of fungi and for areogel production
 • Polystyrene based nanomaterials as antimicrobial agents
 • Biodegradation of environmental contaminants by Rhodoccocus bacteria 

3. SEMESTER

Du opbygger selv dit 3. semester med moduler svarende til i alt 30 ECTS. Kombinationerne er mange, så du kan rette semesteret efter dine interesser og mål. Du har fx mulighed for at

 • tage på virksomhedsophold (projektorienteret forløb) i en dansk eller udenlandsk virksomhed. På et virksomhedsophold skal du være med til at løse virkelige problemer for organisationen og ikke kun deltage i den daglige drift af virksomheden
 • studere et semester på et udenlandsk eller et andet dansk universitet
 • tage et sædvanligt semesterforløb på AAU med kurser og projekt
 • påbegynde dit kandidatspeciale, som kan strække sig over både 3. og 4. semester (lang afgang). Her har du mulighed for at fordybe dig i et emne, du finder særligt spændende og udfordrende

Hvis du vil på studie- eller virksomhedsophold har Aalborg Universitet samarbejdsaftaler med universiteter over hele verden, ligesom fagmiljøet bag uddannelsen også har en lang række internationale kontakter i forbindelse med virksomhedsaftaler.

3. og 4. semester er ofte sammenhængende, idet indholdet på 3. semester kan vælges således, at det er forberedende til 4. semester.

4. SEMESTER

Kandidatuddannelsen afsluttes med et større videnskabeligt arbejde: specialet. Dette projekt er større end de projekter, du hidtil har arbejdet med. Her er det muligt at specialisere sig inden for netop det område, man finder spændende og gerne vil arbejde videre med. I specialet får du muligheden for at kombinere al den viden og alle de færdigheder, du har tilegnet dig i løbet af uddannelsen. Opgaven er at løse et problem inden for fagområdet gennem selvstændigt arbejde – som oftest i samarbejde med en virksomhed. Projektgrupperne er små (1-2 personer), hvilket minder om arbejdssituationen, man møder i industrien.

Kandidatspecialet kan have karakter af industrielt udviklingsarbejde, videreudvikling eller egentlig forskning Det kan være en forlængelse af 3. semester, eller det kan omhandle helt nye emner.

speciale

 • Emne efter eget valg (30 ECTS)

EKSEMPLER PÅ specialeemner

 • Polymeric micellar drug delivery systemer
 • Expression and investigation of green fluorescent proteins
 • Characterisation of antibodies by surface plasmon resonance
 • Investigation of the selforganising ability og peptides
 • DNA-origami


MERE INFO OM NANOBIOTECHNOLOGY?

Hvis du ønsker mere indgående viden om det faglige indhold på kandidatuddannelsen, har du flere muligheder for at finde yderligere information:

LÆS MERE OM virksomheds- og udlandsophold

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde