Forskning
Samarbejde

Nanobiotechnology, Civilingeniør

Nanobiotechnology, civilingeniør

Nanobiotechnology, civilingeniør

Nanoteknologi handler om, hvordan verden er skruet sammen, og hvordan vi kan bruge den viden til at udvikle nye materialer, teknologier, medicin osv. Civilingeniøruddannelsen i Nanobiotechnology (Nanobioteknologi) giver dig viden om de mange muligheder, som nanoteknologi tilbyder biovidenskaberne. Du får en detaljeret forståelse for, hvilke teknologiske udfordringer bioteknologien kan bruges til med fokus på bioteknologisk forskning og biomedicin til diagnose.

”NANOBIOTEKNOLOGI KOMBINERER TRE VIDENSKABER PÅ ET HELT NYT NIVEAU OG SKABER VIDENSKAB OG TEKNOLOGI PÅ EN SKALA, HVOR KEMIEN, FYSIKKEN OG BIOLOGIEN BEGYNDER AT OVERLAPPE HINANDEN”

Marie-Louise Knop Lund, studerende

Nanobiotechnology er en 2-årig, engelsksproget kandidatuddannelse, der læses i Aalborg. Du får undervisning i avanceret genteknologi, molekylær elektronik, molekylære simuleringer, biosensorer, selvsamlende systemer og molekylemodellering, som giver dig et detaljeret teoretisk indblik i de biokemiske processer i proteiner og deres interaktioner. Du får desuden et detaljeret indblik i de naturligt forekommende biologiske systemer, der igennem evolution har resulteret i elegante systemer, som i dag bliver brugt som inspiration i nanobioteknologien.

Uddannelsen zoomer ind på grundlæggende problemstillinger og sætter fokus på moderne forskning og teknologi. Du fordyber dig i emnerne, eksperimenterer og lærer at se tingene i et større perspektiv.

”STUDIET ER TILRETTELAGT SÅLEDES, AT DE STUDERENDE HAR EN HØJ GRAD AF MEDBESTEMMELSE OG MANGE MULIGHEDER FOR AT ARBEJDE MED DE ABSOLUT NYESTE FORSKNINGSOMRÅDER INDEN FOR NANOBIOTEKNOLOGI”

Mohtadin Hashemi, studerende

Du vil komme til at beskæftige dig med emner som fx:

 • Genteknologi (fx screeningsmetoder) og ’high throughput’-systemer
 • Selvorganiserende biostrukturer
 • Molekylær simulering
 • Reaktioner på grænseflader
 • Organiske molekyler i nanomaskiner og nanoelektronik
 • Protein-modifikation

Du bliver opfordret til tæt kontakt til erhvervslivet gennem projektarbejdet, hvor du og din projektgruppe finder løsninger på reelle udfordringer inden for fagområdet. Alle projekterne tager udgangspunkt i problemstillinger fra det virkelige liv og er tilrettelagt sådan, at I hele tiden bliver fagligt udfordret.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

”DEN STORE VARIATION I KURSER GØR, AT MAN KOMMER TIL AT ARBEJDE MED FX KVANTEMEKANIK, GENTEKNOLOGI, ORGANISK KEMI OG PROTEINSTRUKTURER, HVORVED MAN OPNÅR EN BRED TVÆRFAGLIG VIDEN”

Thea Schiønning Bødker Kjeldsen, studerende

Som færdiguddannet civilingeniør (cand.polyt.) i Nanobiotechnology har du et indgående kendskab til hovedområderne inden for nanobioteknologi, hvilket inkluderer viden om fx genteknologi, nanobiostrukturer, engineering af reaktioner, ’high throughput’-systemer, molekylær elektronik, molekylær simulering, selvorganiserende biostrukturer og spektroskopiske metoder brugt til at karakterisere molekyler og proteiner. Du kan forstå og anvende teorier, metoder og værktøjer inden for disse områder, hvilket gør dig i stand til at håndtere komplekse og uforudsigelige arbejds- og udviklingssituationer, der kræver nye løsningsmetoder og tværfaglig viden. Dette giver dig en meget attraktiv faglig profil på arbejdsmarkedet.

Du kan arbejde med fx:

 • Nanoteknologi
 • Bioteknologi
 • Farmaceutiske virksomheder, hvor du fx kan udvikle komponenter og nye materialer
 • Medicoteknologi, hvor du fx kan udvikle nye og bedre biosensorer
 • Katalysatorindustri, hvor du kan arbejde med fx udvikling af nye katalysatorer til brug inden for den kemiske industri
 • Tynd-film-industri, hvor du fx kan arbejde med udvikling af nye typer solceller
 • Halvlederindustri, hvor du fx kan arbejde med udvikling af elektroniske komponenter eller integrerede kredsløb
 • Kommunikationssektoren
 • Analyse og kvalitetskontrol af fødevarer


Se brochure om uddannelserne inden for Fysik og Nanoteknologi (pdf):


testimonials

LÆS MERE OM FAGLIGT INDHOLD PÅ NANOBIOTECHNOLOGY

Mød studerende

 

SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter.

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20 % af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den alligevel en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg.


SØG OPTAGELSE PÅ NANOBIOTECHNOLOGY

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

 • Genteknologi og 'High throughput'-systemer
 • Selvorganiserende systemer
 • Molekylær simulering - Reaktioner på grænseflader
 • Organiske molekyler i nanomaskiner og nanoelektronik

Fakta om uddannelsen

Sprog

Engelsk

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for