Nanobio­technology

Kandidat

Nanobio­technology, Civilingeniør

Uddannelsen er tværfaglig og inddrager viden og metoder fra fysik, kemi, biokemi, bioteknologi og matematik samt en række ingeniørdiscipliner. Den handler om at udvikle materialer med nye egenskaber inden for fx kommunikation, datalagring, biosensorer eller medicin.

Få kendskab til

Genteknologi og 'High throughput'-systemer
Selvorganiserende systemer
Molekylær simulering - Reaktioner på grænseflader

Aalborg

2-årig uddannelseEngelsk

Kandidat

Nanobio­technology, Civilingeniør

Uddannelsen er tværfaglig og inddrager viden og metoder fra fysik, kemi, biokemi, bioteknologi og matematik samt en række ingeniørdiscipliner. Den handler om at udvikle materialer med nye egenskaber inden for fx kommunikation, datalagring, biosensorer eller medicin.

Få kendskab til

Genteknologi og 'High throughput'-systemer
Selvorganiserende systemer
Molekylær simulering - Reaktioner på grænseflader

Aalborg

2-årig uddannelseEngelsk

Nanoteknologi handler om, hvordan verden er skruet sammen, og hvordan vi kan bruge den viden til at udvikle nye materialer, teknologier, medicin osv. Civilingeniøruddannelsen i Nanobiotechnology (Nanobioteknologi) giver dig viden om de mange muligheder, som nanoteknologi tilbyder biovidenskaberne. Du får en detaljeret forståelse for, hvilke teknologiske udfordringer bioteknologien kan bruges til med fokus på bioteknologisk forskning og biomedicin til diagnose.

Nanobiotechnology er en 2-årig, engelsksproget kandidatuddannelse, der læses i Aalborg. Du får undervisning i avanceret genteknologi, molekylær elektronik, molekylære simuleringer, biosensorer, selvsamlende systemer og molekylemodellering, som giver dig et detaljeret teoretisk indblik i de biokemiske processer i proteiner og deres interaktioner. Du får desuden et detaljeret indblik i de naturligt forekommende biologiske systemer, der igennem evolution har resulteret i elegante systemer, som i dag bliver brugt som inspiration i nanobioteknologien.

Uddannelsen zoomer ind på grundlæggende problemstillinger og sætter fokus på moderne forskning og teknologi. Du fordyber dig i emnerne, eksperimenterer og lærer at se tingene i et større perspektiv.

Mød Freja fra uddannelsen

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

”Nanobioteknologi kombinerer tre videnskaber på et helt nyt niveau og skaber videnskab og teknologi på en skala, hvor kemien, fysikken og biologien begynder at overlappe hinanden”

Marie-Louise Knop Lund, studerende

Du bliver opfordret til tæt kontakt til erhvervslivet gennem projektarbejdet, hvor du og din projektgruppe finder løsninger på reelle udfordringer inden for fagområdet. Alle projekterne tager udgangspunkt i problemstillinger fra det virkelige liv og er tilrettelagt sådan, at I hele tiden bliver fagligt udfordret.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

Laboratorier på Nanobioteknologi

Se vores laboratorier i rundvisningsfilmene nedenfor.

”Studiet er tilrettelagt således, at de studerende har en høj grad af medbestemmelse og mange muligheder for at arbejde med de absolut nyeste forskningsområder inden for nanobioteknologi”

Mohtadin Hashemi, studerende

”Den store variation I kurser gør, at man kommer til at arbejde med fx kvantemekanik, genteknologi, organisk kemi og proteinstrukturer, hvorved man opnår en bred tværfaglig viden”

Thea Schiønning Bødker Kjeldsen, studerende

Fagligt indhold

Som studerende på civilingeniøruddannelsen i Nanobiotechnology (Nanobioteknologi) får du undervisning i bl.a. avanceret genteknologi, reaktionsdesign, molekylære simuleringer, molekylær elektronik, biosensorer, selvorganiserende systemer og molekylemodellering, som giver dig et detaljeret teoretisk indblik i de biokemiske processer og dynamikker i proteiner og deres interaktioner med materialer, samt hvordan en produktion, fabrikation eller proces designes og udvikles. Du får desuden et solidt kendskab til de naturligt forekommende biologiske systemer, der igennem evolution har resulteret i de elegante og komplekse systemer, som i dag bliver brugt som inspiration i nanobioteknologien.

I løbet af uddannelsen bliver du bekendt med teori, grundlæggende problemstillinger, og du kommer til at arbejde med den seneste internationale forskning og teknologi. Du har mulighed for at eksperimentere med og fordybe dig i emner, som du finder specielt interessante.

Du lærer om fx:

 • Avanceret genteknologi (fx screeningsmetoder) og ’high throughput’-systemer
 • Selvorganiserende biostrukturer
  Molekylær simulering (fx principper for proteinstrukturer, foldning og funktioner)
 • Reaktioner på grænseflader
 • Organiske molekyler i nanomaskiner og nanoelektronik
 • Nanobioengineering
 • Engineering af reaktioner (fx bioreaktorer til produktion af antibiotika)
 • Molekylær elektronik (fx hvordan DNA og andre organiske molekyler kan bruges som elektriske kredsløb, eller hvordan proteiner og RNA bruges som mikrochip komponenter)
 • Karakterisering af nanobiostrukturer
 • Overfladefysik og -kemi
 • Karakterisering og kvantificering af molekylære strukturer og proteiner (NMR og MS)

Uddannelsen er engelsksproget og veksler mellem kurser, laboratoriearbejde og projektarbejde. Du bliver opfordret til tæt samarbejde med erhvervslivet gennem dine projekter, hvor du og din projektgruppe finder løsninger på reelle udfordringer i erhvervslivet.

Semesteroversigt

Man bliver udfordret både teoretisk og praktisk, da man skal lære at opbygge en rapport på et højt fagligt niveau og lave eksperimenter I laboratorierne

Thea S. B. Kjeldsen, studerende

Der er en god overensstemmelse mellem fagene og projektet, specielt fordi fagene er relevante, og man får brugt de kompetencer, man lærer I fagene, til at lave sit projekt

Mohtadin Hashemi, studerende

Jeg er utroligt glad for at have valgt at læse Nanobioteknologi på Aalborg universitet, for det har givet mig en stor praktisk erfaring og teoretisk viden, hvilket gør, at jeg føler mig velrustet til at komme ud på arbejdsmarkedet

Thea Schiønning Bødker Kjeldsen, studerende

Virksomheds- og udlandsophold

På kandidatuddannelsens 3. semester har du en række forskellige muligheder. Du kan vælge imellem:

 • Et virksomhedsophold (projektorienteret forløb), hvor du er med til at løse virkelige problemer for organisationen og ikke kun deltage i den daglige drift af virksomheden. I løbet af opholdet udarbejder du et projekt, som tager udgangspunkt i en eller flere af de arbejdsopgaver, du tager del i. Virksomhedsopholdet kan være i en virksomhed i enten Danmark eller udlandet fx Novozymes i England
 • Et studieophold, hvor du tager et semester på et andet dansk eller et udenlandsk universitet
 • Et sædvanligt semesterforløb med projekt og kurser på AAU
 • Et projektarbejde, som udarbejdes på AAU, og som strækker sig over to semestre, så det bliver dit speciale (lang afgang)

AAU har samarbejdsaftaler med universiteter over hele verden, ligesom fagmiljøet bag uddannelserne også har en lang række internationale kontakter i forbindelse med virksomhedsaftaler.

Job og karriere

Jeg drømmer om at bruge min uddannelse til udvikling af nye medicinske diagnosticering eller behandlingsmetoder, særligt inden for boosting af kroppens naturlige systemer igennem immunterapi og kost

Marie-Louise Knop Lund, studerende

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Optagelse og adgangskrav

Særligt for engelsksprogede uddannelser

Mere om adgangskrav

Kontakt

Som studerende på AAU møder du...