AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Muskuloskeletal Fysioterapi, Kandidat

Fagligt indhold

Kandidatuddannelsen består af fire semestre, hvor der på hvert semester udarbejdes et problemorienteret projektarbejde. På hvert semester arbejdes der med forskellige temaer hvor kurser og projekter understøtter temarammen.

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • Klinisk arbejde
 • Kliniske cases
 • Projektarbejde
 • Forelæsninger
 • Klasseundervisning
 • Workshops
 • Opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • Feedback
 • Porteføljearbejde

1 semester

 • Medicinsk billeddiagnostik og kliniske laboratorietest
 • Smerte og farmakologiske behandlingsprincipper
 • Videnskabelig metode og formidling
 • Muskuloskeletal vurdering og behandling i praksis

2. semester

 • Individualiseret træning og patientspecifikke effektmål
 • Screening og forebyggelse af muskuloskeletale problemstillinger
 • Muskuloskeletal vurdering og behandling i praksis – ryg og nakke

3. semester

 • Statistisk analyse og design af forsøg
 • Præstationsfremmende træning
 • Diagnostisk ultralyds-scanning

4. semester

 • Kandidatspeciale

Se studieordning for en mere detaljeret semesterbeskrivelse

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde