AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Musikterapi, Kandidat

Praktik

Praktik

På Kandidatuddannelsen skal du i lang fuldtidspraktik på 9. semester. Praktikken bygger videre på dine erfaringer fra Bacheloruddannelsens fire ugers observationspraktik på 2. semester og 10 ugers en-dags praktik på 6. semester. Gennem hele uddannelsesforløbet får du med praktikopholdene suppleret din viden og afprøvet dine færdigheder i praksis. Det gør dit udbytte af studierne større og klæder dig godt på til dit kommende arbejdsliv som musikterapeut.

I en undersøgelse af beskæftigelsesgrad blandt kandidater færdiguddannet i 2006-2008 angav 45 %, at deres job havde tilknytning til 9. semesters praktik.

9. semester: lang praktik

Som forberedelse til praktikken på 9. semester skal du i starten af 8. semester besøge praktikstedet og være observatør der i en uge. På den måde får du mulighed for at sætte dig ind i klientgruppens problematik og bruge dit 8. semesters projekt til at dykke ned i en problemstilling, du finder relevant for praktikken.

Praktikken på 9. semester varer i 16 uger, hvor du fuld tid indgår som musikterapeut i institutionens behandlingsteam. Som led i praktikken får du både individuel supervision og gruppesupervision fra uddannelsen. Praktikken afsluttes med en eksamen, hvor du skal formidle et musikterapeutisk forløb fra praktikken. Derefter følger det afsluttende speciale, hvor du har mulighed for at tage udgangspunkt i dataindsamling fra praktikforløbet. På den måde kan du forme din Kandidatuddannelse, så 8., 9. og 10. semester bliver et sammenhængende forløb, der specialiserer dig inden for et bestemt arbejdsfelt.

Praktikken på 9. semester kan foregå på en institution, hvor der i forvejen er ansat en musikterapeut. Men med hjælp fra uddannelsens Praktikkoordinator kan du også forsøge at skabe en praktikplads på en institution, hvor der ikke er musikterapi i forvejen. På den måde kan du anvende praktikken til at skabe interesse for musikterapi indenfor et nyt behandlingsområde, og måske skabe dig et job efter endt uddannelse.

Praktikken kan foregå i udlandet, hvis Studienævnet kan godkende praktikplads og supervisionsforhold.

Læs mere om uddannelsen

Vil du på udlandsophold?

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.
 

Læs mere om udlandsophold