AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Musikterapi, Kandidat

Job & karriere

Job & karriere

Gennem uddannelsesforløbet til musikterapeut stifter du i undervisning og praktikophold grundigt kendskab til en række arbejdsområder og klientgrupper, som du kan komme til at arbejde inden for efter endt uddannelse. Dit valg af praktiksted på uddannelsens 9. semester samt dit specialeemne kan få indflydelse på hvilket fagområde, du senere kommer til at arbejde indenfor. Mange stillinger oprettes således i forlængelse af den lange praktik på 9. semester. 

I en undersøgelse af job og karriere blandt kandidater i musikterapi, som blev færdiguddannet i 2013-2015, angav 84% at de fik deres første job (inkl. job med løntilskud) senest et halvt år efter deres dimission. Efter 2 år havde alle haft deres første job. Se mere om, hvilke job- og karrieremuligheder kandidatuddannelsen i musikterapi på Aalborg Universitet har ført til (dimittendundersøgelsen): Musikterapi - kandidat AAU Aalborg 2017.

Med en kandidatgrad i Musikterapi kan du arbejde som klinisk musikterapeut med behandlingsansvar i samarbejde med læger, psykologer, lærere, specialpædagoger etc. Det kan fx være inden for følgende områder:

 • musikterapi med børn med betydelige funktionsnedsættelser så som autisme, medfødte eller tidligt erhvervede hjerneskader, div. syndromer osv. Se eksempel på TV2Nord [LINK til udsendelse på uddannelsen hjemmeside]
 • musikterapi og behandling af dysfunktionelle familier/børn, f.eks. i institutionsregi
 • musikterapi med mennesker med somatiske sygdomme, som fx børn indlagte med kræft, efterbehandling af operationspatienter, stressbehandling
 • musikterapi med flygtninge og torturofre
 • musikterapi med mennesker med eksistentielle problemer, i privatpraksis
 • musikterapi i med mennesker med psykiske sygdomme, i hospitalsregi eller i socialpsykiatrien
 • musikterapi med mennesker med senhjerneskade, typisk efter trafikuheld
 • musikterapi med mennesker med demens, i plejehjemsregi
 • musikterapi med terminalt syge og døende mennesker, på hospices

Med en kandidatgrad i musikterapi vil du, efter nogle års behandlingspraksis, kunne fortsætte med en ph.d.-forskeruddannelse på vores Internationale Forskerskole i Musikterapi, Aalborg Universitet.

I tidsskriftet Dansk Musikterapi, som du finder på en række af landets folkebiblioteker, er der opdaterede og praksisnære beskrivelser af musikterapeuters forskellige arbejdsområder.

Organisering

Musikterapeuter er organiseret i Dansk Magisterforening og har en landsdækkende faglig klub kaldet Dansk Musikterapeutforening, som inviterer til et årligt 2-dages landsmøde, hvor studenter-medlemmer kan møde færdiguddannede musikterapeuter og få opdaterede informationer om arbejdsmarkedet.

Du kan blandt andet læse mere om hvor færdige kandidater fra Musikterapi finder arbejde, og hvilken type opgaver de har i Kandidatundersøgelsen for Psykologi og Musikterapi 2011.

Læs mere om uddannelsen

Karrierevejledning på AAU

AAU Karriere giver sparring på din karriere. Mens du studerer på AAU, kan du deltage i karriere- og jobrelaterede arrangementer og booke karrierevejledningssamtaler til en snak om fx:

 • Ansøgning og cv
 • Praktik- og studiejobsøgning
 • Kompetencer – både de faglige og de mere personlige
 • Gode værktøjer til at finde rundt i dine karrieretanker
 • At få hul på jobsøgningen, inden du bliver færdiguddannet

 

LÆS MERE OM AAU Karriere her