AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Musikterapi, Kandidat

Fagligt indhold

Fagligt indhold

Kandidatuddannelsen i Musikterapi løber over fire semestre (7.-10. semester). Undervejs har du mulighed for at tilrettelægge uddannelsen, så den passer til dine interesser, dels ved hjælp af valgmoduler på 7. og 8. semester, dels gennem valg af praktiksted i 9. semesterpraktikken samt specialeemne på 10. semester.

7. og 8. semester

På 7. og 8. semester kommer du til at beskæftige dig med musikterapiteori på videregående niveau og med forskning indenfor musikterapi. Gradvist vil du blive dygtigere til at forstå hvordan musikterapeuter arbejder med forskellige metoder og i forhold til forskellige målgrupper, og du vil opøve din evne til at formidle musikterapeutisk teori og praksis til andre (fx kommende samarbejdspartnere).

Der bliver også mulighed for valgfag som ’musik og identitet’ der handler om musikkens rolle i identitetsdannelsen og livshistorien, eller ’Guided Imagery & Music’ – et fag der har fokus på musiklytning og indre billeddannelse.

På 7. og 8. semester vil du desuden gennem praktisk-musikalsk træning videreudvikle dine improvisatoriske færdigheder på dit hovedinstrument og på klaver.

9. semester

På 9. semester er du i et langt praktikforløb. Du vælger selv dit praktiksted og forløbet kan også foregå i udlandet (se nærmere omtale under ’praktik/udlandsophold’).

Samtidig med at du er i praktik, får du supervision individuelt og i gruppe, og du modtager vejledning i forhold til at formidle dit musikterapeutiske arbejde med klienterne.

10. semester

På 10. og sidste semester skal du skrive et kandidatspeciale indenfor musikterapi. Specialet bygger typisk på dine erfaringer fra praktikken på 9. semester.

Musikterapi på egen krop

På bachelordelen oplevede du musikterapi ’på egen krop’ i et gruppeterapeutisk forløb. På kandidatdelen arbejder du videre med dig selv i individuel terapi. Her får du indsigt i dine egne ressourcer og udviklingspotentialer som kommende terapeut. Endvidere vil du udvikle og træne psykoterapeutiske kompetencer gennem ’inter-terapi’, et forløb hvor to studerende danner par og begge oplever at være terapeut for den anden, samt i faget ’gruppe-ledelse’ hvor du vil gøre dig erfaringer med at lede en terapigruppe. Disse faglige forløb foregår med direkte supervision. Det betyder, at du løbende får feedback og har mulighed for at udvikle en erfaringsbaseret faglig identitet som musikterapeut.

Indhold og opbygning

Hvis du gerne vil vide mere om de enkelte fag, kan du læse om kursusindhold og litteratur i vores fagbeskrivelser.

I studieordningen for kandidatuddannelsen i Musikterapi kan du læse mere om uddannelsens opbygning og indhold.

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde