AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Musik, Kandidat

Job & karriere

Job & karriere

Den enkeltfaglige kandidatuddannelse vil, afhængig af de valg man foretager, give kompetence til at arbejde med musik og lyd i bred forstand og til at undervise og organisere musikundervisning på musikskoler, efterskoler og lignende. Den giver også kompetencer i musikformidling på biblioteker, i medier, musikhuse og lignende og til at virke inden for offentlige eller private medievirksomheder.

Den tofaglige kandidatuddannelse retter sig mod undervisning i musik og et andet fag i gymnasieskolen, på seminarier, højskoler og lignende, men den er ligesom den enkeltfaglige uddannelse også relevant i forhold til undervisning i fx musikskoler og efterskoler samt i forhold til musikformidling inden for bl.a. biblioteker, medier og kulturinstitutioner.

Af stillingstyper, som kandidater fra AAU's musikuddannelse varetager, kan fx - ud over gymnasielærer - nævnes musikskoleleder, seminarielektor, docent (konservatorium), lektor (universitet), informationsmedarbejder, lyddesigner, interfaceudvikler samt en række andre it-relaterede job (computerspilsprogrammør, databaseprogrammør, nodesætter etc.).

Se hvilke job- og karrieremuligheder kandidatuddannelsen i musik på Aalborg Universitet har ført til i Dimittendundersøgelsen.

 

Læs mere om uddannelsen

Karrierevejledning på AAU

AAU Karriere giver sparring på din karriere. Mens du studerer på AAU, kan du deltage i karriere- og jobrelaterede arrangementer og booke karrierevejledningssamtaler til en snak om fx:

  • Ansøgning og cv
  • Praktik- og studiejobsøgning
  • Kompetencer – både de faglige og de mere personlige
  • Gode værktøjer til at finde rundt i dine karrieretanker
  • At få hul på jobsøgningen, inden du bliver færdiguddannet

 

LÆS MERE OM AAU Karriere her