AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Musik, Kandidat

Fagligt indhold

Fagligt indhold

Der er to kandidatuddannelser i musik:

 • en etfaglig, der sigter på beskæftigelse inden for musikområdet i bred forstand
 • en tofaglig, der navnlig sigter på en uddannelse som gymnasielærer.
   

 


 

Etfaglig kandidatuddannelse i musik 

Den etfaglige kandidatuddannelse sigter på beskæftigelse inden for musikområdet i bred forstand. Uddannelsen giver mulighed for at du kan specialisere dig inden for det musikfaglige område uafhængigt af hvilke fag, du har studeret på bachelorniveau, og den er derfor ligeså relevant som overbygning på fx en bachelor i Kunst og Teknologi som på en tofaglig bacheloruddannelse i fx musik og mediefag.

Den Etfaglige kandidatuddannelse med Musik som centralt fag dækker følgende områder:

 • Musik og kultur. Her skal du blandt andet lære udvalgte musikstykker at kende indgående, du skal kunne analysere musik og vælge den rette analytiske metode, og du skal kunne formidle viden om musik på en overskuelig og systematisk måde.
 • Musikvidenskabelige diskurser og fagtraditioner. Her skal du ud over at lære musikvidenskabelige fagtraditioner at kende blandt andet også lære at beskrive, afgrænse og diskutere musik dels mht. stil og genre og dels mht. samspil med andre udtryks- og medieformer. Endvidere skal du lære at forstå sammenhængen mellem musikalske udtryks- og forståelsesformer og bredere kulturelle og samfundsmæssige forandringer.
 • Musikformidling. Her skal du lære at formidle musikalske produkter af enhver art og i enhver sammenhæng. Du skal lære at kunne udtrykke dig musikalsk og at undervise og vejlede indenfor musikfaget.
 • Musikproduktion. Her skal du lære at lave musikalske artefakter og lydproduktioner. Du skal lære at udvikle, tilrettelægge, deltage i og lede kunstneriske produktioner. Endvidere skal du lære at fremstille musik og lyd til flermodale medier og værker.

Den etfaglige kandidatuddannelse i Musik er sammensat af obligatoriske fag og valgfag.

Uddannelsen er opbygget således:

7. semester: Dette semester omfatter følgende aktiviteter:

 • Musik, lyd og flermodalitet. I dette modul skal du beskæftige dig med musik og lyd som udtrykssystemer i samspil med andre kulturelle udtryksformer. Det omfatter bl.a. studier i praktiske, teoretiske og konstitutive elementer i udvikling af musik og lyd til audiovisuelle produkter, tværkulturelle event og performance.
 • Musikpædagogik. Modulet omfatter undervisning i forskellige musikpædagogiske problemstillinger og der undervises i forskellige musikpædagogiske praksisfelter, deres institutioner, historie og placering i samfundet.
 • Musik og Kultur. Modulet omfatter et kursus i kulturlivskundskab samt et kursus i musikantropologi og musiksociologi. Der undervises bl.a. i organisationsformer og praksisser inden for musik- og kulturliv.
 • Profileringsfag. Dette fag omfatter studier og undervisning i et afgrænset musikteoretisk, performativt og/eller formidlende felt fx satsteknik, sang, klaver, musikledelse, musikformidling, lydproduktion, djing, o.l. Du bestemmer eller vælger selv din profil inden for de nævnte eller lignende felter.
 • Musik og Musikalitet. Modulet omfatter undervisning i musikalitetsteorier, Musikalske agenturer, neurologi og hørelse.

8. semester: Dette semester omfatter følgende aktiviteter:

 • Improvisation og interaktivitet. Dette modul omfatter kurser og vejledte studier i improvisation og interaktivitet samt et skriftligt projektarbejde. Udover det praktiske færdighedsorienterede arbejde skal du bl.a. arbejde med teoretiske og praktiske problemstillinger samt psykologiske teorier og metoder inden for improvisation og interaktivitet.
 • Musikanalyse, tydning og tolkning. I dette modul skal du beskæftige dig med teoretiske og metodiske implikationer i analyse af musik og musikrelaterede forhold med henblik på at afdække og bedømme musikalske forhold i kontekst.
 • Profileringsfag – fortsatte studier fra 7.semester.
 • Et valgfag.

9. semester: Dette semester omfatter følgende aktiviteter:

 • Synopsis: På 9. semester skal du også skrive en synopsis, som fx kan anvendes som forberedelse til dit speciale.
 • Profileringsfag - fortsatte studier fra 8.semester
 • To valgfag

10. semester: Speciale indenfor musikuddannelsens rammer.

 


 

Tofaglig kandidatuddannelse i Musik

Stiler du primært efter beskæftigelse som underviser i navnlig gymnasieskolen, fortsætter du på dit sidefag, som du påbegyndte under din bacheloruddannelse, og vender på 8. semester tilbage til musikuddannelsen og afslutter den med at skrive speciale på 10. semester.

Den tofaglige kandidatuddannelse med Musik som centralt fag dækker følgende områder:

 • Musik og kultur. Her skal du blandt andet lære udvalgte musikstykker at kende indgående, du skal kunne analysere musik og vælge den rette analytiske metode, og du skal kunne formidle viden om musik på en overskuelig og systematisk måde.
 • Musikvidenskabelige diskurser og fagtraditioner. Her skal du ud over at lære musikvidenskabelige fagtraditioner at kende blandt andet også lære at beskrive, afgrænse og diskutere musik dels mht. stil og genre og dels mht. samspil med andre udtryks- og medieformer. Endvidere skal du lære at forstå sammenhængen mellem musikalske udtryks- og forståelsesformer og bredere kulturelle og samfundsmæssige forandringer.
 • Musikformidling. Her skal du lære stilistiske udtryksformers musikalske og satstekniske træk at kende, og du skal lære at lave satser, arrangementer og kompositioner. Du skal lære at kunne udtrykke dig musikalsk og at undervise og vejlede indenfor musikfaget.

Den tofaglige kandidatuddannelse i Musik er sammensat af obligatoriske fag og valgfag, som du selv vælger.

Uddannelsen er opbygget således:

7. semester: Sidefag

8. semester:  Sidefag (1/2 semester) og Musik (1/2 semester). Aktiviteterne på semestret indenfor musikfaget omfatter:

 • Musikanalyse, tydning og tolkning. I dette modul skal du beskæftige dig med teoretiske og metodiske implikationer i analyse af musik og musikrelaterede forhold med henblik på at afdække og bedømme musikalske forhold i kontekst.
 • Profileringsfag. Dette fag omfatter studier og undervisning i et afgrænset musikteoretisk, performativt og/eller formidlende felt fx satsteknik, sang, klaver, musikledelse, musikformidling, lydproduktion, djing, o.l. Du bestemmer eller vælger selv din profil inden for de nævnte eller lignende felter.

9. semester: Musik. Dette semester omfatter følgende aktiviteter:

 • Synopsis: På 9. semester skal du også skrive en synopsis, som fx kan anvendes som forberedelse til dit speciale.
 • Praksis: Introduktion til praksisrelateret teori og praktisk formidlingsteknik med henblik på at planlægge og gennemføre projekter og på at formidle projekter under hensyntagen til kontekst og målgruppe. Modulet omfatter desuden et praktikforløb.
 • Profileringsfag - fortsatte studier fra 8.semester
 • Et valgfag

10. semester: Speciale indenfor musikuddannelsens rammer
 

Du kan også læse mere om uddannelsens faglige indhold i Studieordningen for kandidatuddannelsen i Musik

Vil du være gymnasielærer?

Vil du være gymnasielærer?

Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasie-, hf- eller handelskoleniveau? Det får du kompetence til ved at kombinere et centralt fag med et sidefag.
 

Læs mere om at blive gymnasielærer

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde

Læs uddannelsen som

 • Et-faglig uddannelse
  Den et-faglige uddannelse er for dig, der går efter at bringe din faglighed i spil inden for ét fagområde
   
 • To-faglig uddannelse med et centralt fag og et sidefag
  Den to-faglige uddannelse er for dig, der gerne vil kombinere et centralt fag med et sidefag, fx Idræt, Samfundsfag eller Engelsk