AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Musik, Kandidat

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i Musik

  • Musik i kombination med et sidefag

Se også uddannelsens studieordning.

 

Adgangsbegrænsning

Kandidatuddannelsen i Musik er adgangsbegrænset. Adgangsbegrænsningen betyder, at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt og som opfylder adgangskravene, der er sikret en studieplads på uddannelsen.

Uddannelsen forventer at udbyde 15 studiepladser.
 

Vurdering og prioritering af kvalificerede ansøgere sker på baggrund af nedenstående udvælgelseskriterier

For den etfaglige kandidatuddannelse gælder et eller flere af følgende kriterier:

  • Karaktergennemsnit for beståede ECTS-point inden for den adgangsgivende bacheloruddannelse på ansøgningstidspunktet.
  • Sidefagets/tilvalgsfagets musikfaglige relevans.
  • Bestået optagelsesprøve samt karaktergennemsnit for den ikke-musikvidenskabelige bacheloruddannelse.

For den tofaglige kandidatuddannelse gælder følgende kriterium:

  • Karaktergennemsnit for beståede ECTS-point inden for den adgangsgivende bacheloruddannelse på ansøgningstidspunktet.

Giver din uddannelse ikke direkte adgang?

Hvis din uddannelse ikke er nævnt under adgangskravene, men er beslægtet, kan du stadig søge om optagelse. Når du søger, vil studiet lave en individuel faglig vurdering af dit adgangsgrundlag i forhold til den specifikke kandidatuddannelse.

Spørg gerne studievejlederen fra uddannelsen om dine optagelsesmuligheder, hvis du er i tvivl. Du finder kontaktinfo under ”Kontakt og Studievejledning”.

Læs mere om uddannelsen

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved og er gældende i 3 år. 

læs mere om retskrav