AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Medicine with Industrial Specialisation, Kandidat

Fagligt indhold

Efter du er blevet bachelor kan du fortsætte på den 2-årige kandidatdel, hvor du har mulighed for at følge kurser og lave projekt inden for tre profiler:

Biomedicine (BM)

Under denne profil beskæftiger den studerende sig med biomedicinsk forskning. I kurserne fokuseres der på årsagen til og behandlingen af sygdomme på molekylært og cellulært niveau. Der undervises bl.a. i sygdomsprocessers opståen og de studerende afprøver selv i laboratoriet, hvorledes sygdomsprocesser kan stoppes med farmaka. Nogle af emnerne på profilen kan være: 

 • Vaccination gennem huden.
 • Stamcellebehandling af bruskskader.
 • Overførsel af medicin gennem blod-hjerne-barrieren.

Udover fælleskurser er der en række kurser, som understøtter netop Biomedicine.
Her er der bl.a. tale om kurser inden for: 

 • Molekylær biologi og Bioinformatik.
 • Molekylær patogenese.
 • Praktiske metoder til diagnostik i biomedicin og cellebiologi.
 • Regenerativ medicin.
 • Immun terapier.
 • Molekylære terapier.

Under uddannelsen får de studerende stor forståelse for molekylære mekanismer i patologier og sygdomsprocesser. De får et godt indblik i den cellulære basis i sygdomme ved brug af in vitro og in vivo eksperimentelle forhold. Derudover lærer de at kombinere teori med praksis for at identificere biomarkører til diagnostik og terapi (personalized medicine)

Translational Medicine (TM)

Under denne profil uddannes du i at kunne foretage afprøvning af lægemidler i såkaldte hele organismer, det være sig frivillige forsøgspersoner eller patienter på hospital. De studerende undervises af forskere fra Aalborg Universitet, specialister fra medicinalindustrien og læger fra danske testenheder for eksperimentel lægemiddelafprøvning.

Udover fælleskurser er der en række kurser, som understøtter Translational Medicine (TM).
Her er der bl.a. tale om kurser inden for: 

 • Udvidet farmakologi.
 • Perspektiver af translational medicin - kliniske forsøg.
 • Regulatoriske krav og kommercielle aspekter af klinisk forskning.
 • Klinisk forskning og overgangen til markedsføring.

Som kandidat i Translational Medicin får du:

 • En bred klinisk viden inden for medicinsk forskning
 • Forståelse for sygdomsprocesser og deres farmakologiske behandling
 • Stor indsigt i forskning i medicin relateret til farmaceutisk targetering, eksperimentelle metoder og kliniske forsøg
 • Færdigheder inden for design af præ-kliniske/kliniske forsøg samt forskningsmetoder til at besvare videnskabelige hypoteser

Under uddannelsen opnås et godt kendskab til og en del erfaring inden for design og udformning af forskningsprojekter samt udarbejdelse af ansøgninger til diverse autoriteter, så alle regler overholdes. Der tilegnes viden om forskellige farmakologiske forskningsområder, så som pharmacovigilance og behandlinger. 

Medical Market Access (MMA)

Under denne profil uddannes du i de økonomiske aspekter af lægemiddelindustrien. Profilen kan give dig beskæftigelse, blandt andet inden for medicinalindustriens afdelinger for patentforhold, offentlige godkendelsesprocedurer af nye lægemidler og salg og markedsføring. De markedsføringsmæssige kompetencer understøttes af bachelordelens solide basis inden for forståelsen af den menneskelige organisme og sygdomsprocesser, hvilket har stor betydning ved markedsføring af nye lægemidler i lægepraksis og på sygehus.

Udover fælleskurser er der en række kurser, som understøtter Medical Market Access
Her er der bl.a. tale om kurser inden for: 

 • Sundhedsøkonomi.
 • Marketingprincipper og marketing management.
 • Sundhedsteknologier og teknologivurdering i økonomisk perspektiv.
 • Markedsanalyse.

Som kandidat i Medical Market Access får du stor forståelse for udarbejdelse af økonomiske analyser. Du får en grundlæggende viden om marketingprincipper og marketing management og du lærer at beregne omkostninger og budgetkonsekvenser. Derudover får du viden om nødvendigheden af nye farmaka samt prissætning og regulering af disse.

Projekter

Projekterne på kandidatuddannelsen er større, end du er vant til på bachelordelen. Du vil være med til at skabe ny viden og arbejde i forskningsmiljøet på Aalborg Universitet, typisk som en del af et større projekt med flere medspillere. Derudover er der også mulighed for at lave projekt i samarbejde med medicinalindustrien.

9. og 10. semester

9. og 10. semester er kursusfrit på alle tre retninger og benyttes ofte til studieophold i udlandet eller i Danmark samt udarbejdelse af speciale, som du kan udarbejde i et forskningsmiljø på Aalborg Universitet, i forbindelse med et studieophold på et universitetshospital i Danmark, i samarbejde med en virksomhed i Danmark eller tilsvarende steder i udlandet.

 

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde