Forskning
Samarbejde

Medicine with Industrial Specialisation, Kandidat

Fagligt indhold

Efter du er blevet bachelor kan du fortsætte på den 2-årige kandidatuddannelse, hvor du har mulighed for at følge kurser og lave projekt inden for tre profiler:

Biomedicine (BM)

Under denne profil beskæftiger du dig med biomedicinsk forskning. I kurserne fokuseres der på årsagen til og behandlingen af sygdomme på molekylært og cellulært niveau. Du undervises bl.a. i sygdomsprocessers opståen og du afprøver selv i laboratoriet, hvordan sygdomsprocesser kan stoppes med farmaka. Nogle af emnerne på profilen kan være: 

 • Vaccination gennem huden
 • Stamcellebehandling af bruskskader
 • Overførsel af medicin gennem blod-hjerne-barrieren

Udover fælleskurser er der en række kurser, som understøtter netop Biomedicine - bl.a. kurser inden for: 

 • Molekylær biologi og bioinformatik
 • Molekylær patogenese
 • Praktiske metoder til diagnostik i biomedicin og cellebiologi
 • Regenerativ medicin
 • Immunterapier
 • Molekylære terapier

Under uddannelsen opbygger du dybdegående forståelse for molekylære mekanismer i patologier og sygdomsprocesser. Du får et godt indblik i den cellulære basis i sygdomme ved brug af in vitro og in vivo eksperimentelle forhold. Derudover lærer du at kombinere teori med praksis for at identificere biomarkører til diagnostik og terapi (personalized medicine).

Translational Medicine (TM)

Under denne profil får du kompetencer til at kunne foretage afprøvning af lægemidler i såkaldte hele organismer - frivillige forsøgspersoner eller patienter på et hospital. Du undervises af anerkendte forskere fra Aalborg Universitet, specialister fra medicinalindustrien og læger fra danske testenheder for eksperimentel lægemiddelafprøvning.

Udover fælleskurser er der en række kurser, som understøtter Translational Medicine (TM) - bl.a. kurser inden for: 

 • Udvidet farmakologi
 • Perspektiver af translational medicin - kliniske forsøg
 • Regulatoriske krav og kommercielle aspekter af klinisk forskning
 • Klinisk forskning og overgangen til markedsføring

Som kandidat i Translational Medicin får du:

 • En bred klinisk viden inden for medicinsk forskning
 • Forståelse for sygdomsprocesser og deres farmakologiske behandling
 • Stor indsigt i forskning i medicin relateret til farmaceutisk targetering, eksperimentelle metoder og kliniske forsøg
 • Færdigheder inden for design af præ-kliniske/kliniske forsøg samt forskningsmetoder til at besvare videnskabelige hypoteser

Under uddannelsen opbygger du et et godt kendskab til og får erfaring med design og udformning af forskningsprojekter og udarbejdelse af ansøgninger til diverse autoriteter, så alle regler overholdes. Du får viden om forskellige farmakologiske forskningsområder, som fx pharmacovigilance og behandlinger. 

Medical Market Access (MMA)

Under denne profil uddannes du i de økonomiske aspekter af lægemiddelindustrien. Profilen kan give dig beskæftigelse, blandt andet inden for medicinalindustriens afdelinger for patentforhold, offentlige godkendelsesprocedurer af nye lægemidler og salg og markedsføring. De markedsføringsmæssige kompetencer understøttes af bachelordelens solide basis af forståelsen af den menneskelige organisme og sygdomsprocesser, som netop har stor betydning ved markedsføring af nye lægemidler i lægepraksis og på sygehus.

Udover fælleskurser er der en række kurser, som understøtter Medical Market Access - bl.a. kurser inden for: 

 • Sundhedsøkonomi
 • Marketingprincipper og marketing management
 • Sundhedsteknologier og teknologivurdering i økonomisk perspektiv
 • Markedsanalyse

Som kandidat i Medical Market Access får du kompetencer til at kunne udføre økonomiske analyser. Du får en grundlæggende viden om marketingprincipper og marketing management, og du lærer at beregne omkostninger og budgetkonsekvenser. Derudover får du viden om nødvendigheden af nye farmaka og prissætning og regulering af disse.

Projekter

Projekterne på kandidatuddannelsen er større, end du er vant til på bachelordelen. Du vil være med til at skabe ny viden og arbejde i forskningsmiljøet på Aalborg Universitet - typisk som en del af et større projekt med flere medspillere. Derudover får du også mulighed for at lave projekt i samarbejde med medicinalindustrien.

9. og 10. semester

9. og 10. semester er kursusfrit på alle tre retninger og benyttes ofte til studieophold i udlandet eller i Danmark og til at skrive speciale, som du kan udarbejde i et forskningsmiljø på Aalborg Universitet, i forbindelse med et studieophold på et universitetshospital i Danmark, i samarbejde med en virksomhed i Danmark eller tilsvarende steder i udlandet.

 

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde