AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Medicin (lægevidenskab), Kandidat

Job & karriere

Din fremtid er spændende - og åben

Læger efterspørges både i almen praksis, på hospitaler, på universiteter og i medicinalindustrien. Uddannelsen er målrettet behandling af patienter i forskellige sammenhænge, og som læge fra AAU vil du kunne arbejde alle de nævnte steder, ligesom den også kan danne basis for en international karriere. Du målrettes det arbejde, der foregår i almen praksis, i anden speciallægepraksis og på hospitaler, og du vil blive kvalificeret til en karriere som forsker på et universitet eller i medicinalindustrien.

Når du har gennemført din kandidatuddannelse i lægevidenskab opnår du autorisation som læge. Det er en titel, der giver mange muligheder, både med hensyn til job og videreuddannelse. Her kan du se nogle eksempler på, hvad du kan bruge din kandidatuddannelse til:

 • Videreuddannelse til speciallæge
 • Forsker eller andet arbejde i medicinalindustrien
 • Forsker og/ eller underviser på universitetet

Hovedparten af de nyuddannede læger vælger at specialisere sig til arbejde på hospital eller i praksis.

_______________________

"I dag arbejder jeg med rigtig mange ting. Jeg er lige begyndt på et Ph.d.-studium om hvordan fedtstofskiftet har indflydelse på forskellige hjernesygdomme f.eks. Parkinson, ALS og Multiple Sklerose. Derudover er jeg underviser på medicinuddannelsen på AAU og så arbejder jeg som læge i psykiatrien. Det begyndte jeg allerede på i min studietid og jeg synes det er vigtigt at bevare kontakten til patienter."
Michael Trabjerg, Dimittend i Medicin

Læs mere om Michael og andre dimittender her

 

Den postgraudate uddannelse

Det videre uddannelses forløb til speciallæge efter endt kandidat eksamen består af flere dele. Den postgraduate uddannelse begynder lige efter studiet med den kliniske basisuddannelse (KBU), som pt. er 2 ophold af 6 måneders varighed (12 måneder i alt). Den kliniske basisuddannelse indeholder 2 af følgende: en medicinsk afdeling, en kirurgisk afdeling, en psykiatrisk afdeling samt en almen praksis. I løbet af de 12 måneder er der 9 dages obligatoriske kurser i kommunikation, læring og akut behandling og ambulancetransport.

Efter KBU følger en periode hvor man gennemfører et eller to 1-årige introduktionslæge forløb inden for et eller to specialer. Det sidste og vigtigste postgraduate forløb er hoveduddannelsen, eller HU forløb, der er på 4 eller 5 år afhængig af speciale. Gennemføres denne opnår man autorisation som speciallæge.

speciallæge

Speciallæger er, som navnet antyder læger, der er specialiserede inden for et fagområde, som f.eks.:

 • Almen Medicin
 • Anæstesiologi (narkose)
 • Dermatologi og venerologi (hud- og kønssygdomme)
 • Gynækologi
 • Intern medicin med 9 subspecialer
 • Kirurgi
 • Neuromedicin
 • Ortopædisk kirurgi
 • Patologi
 • Psykiatri og børnepsykiatri
 • Pædiatri (børnesygdomme)
 • Reumatologi (gigtsygdomme)
 • Radiologi (røntgen)
 • Øjensygdomme
 • Øre, Næse, Halssygdomme

En speciallæge kan arbejde som afdelingslæge eller overlæge på et hospital eller som privat praktiserende læge, hvor man undersøger og behandler patienter med sygdomme, der falder inden for specialet. Speciallæge i almen medicin kan arbejde som privat praktiserende læge, hvor de spiller en central rolle i sundhedsvæsenet. De klarer langt de fleste henvendelser selv. Den praktiserende læge i almen medicin kan henvise de resterende patienter til yderligere behandling på hospitaler, hos andre speciallæger eller hos andre sundhedsfaglige grupper, som f.eks fysioterapeuter, ergoterapeuter og psykolog.

Forsker

Efter endt kandidatuddannelse i medicin er du berettiget til at indgå i en forskningsuddannelse som ph.d. studerende og uddanne dig som forsker. Ph.d.-studiet er normeret til 3 år, og det kan gennemføres indenfor en række medicinske områder, eksempelvis klinisk forskning i virkningen af ny medicin, nye behandlingsprincipper, kirurgiske behandlinger, grundforskning i regenerativ medicin, neurologiske sygdomsprocesser, immunologi, mv. Mulighederne er virkelig mange. Et ph.d. forløb kan også gennemføres samtidig med videreuddannelsen til speciallæge, der så vil blive forlænget.

Læs mere om uddannelsen

Karrierevejledning på AAU

AAU Karriere kan vejlede dig om karrieremuligheder og erhvervskontakt under studiet. Få bl.a. vejledning om:

 • Ansøgning og CV
 • Praktik og studiejob
 • Dine personlige kompetencer
 • Arbejdsmarkedet og brancher
 • A-kasser og fagforeninger
   

LÆS MERE OM PÅ AAU Karriere's HJEMMESIDE