AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Medicin (lægevidenskab), Kandidat

Job & karriere

Den postgraduate uddannelse

Den postgraduate uddannelse begynder lige efter studiet med den kliniske basisuddannelse, som pt. er 2 ophold af 6 måneders varighed (12 måneder i alt). Den kliniske basisuddannelse indeholder 2 af følgende: en medicinsk afdeling, en kirurgisk afdeling, en psykiatrisk afdeling samt en almen praksis. I løbet af de 12 måneder er der 9 dages obligatoriske kurser i kommunikation, læring og akut behandling og ambulancetransport.

Som færdiguddannet kandidat i Medicin opnår du autorisation som læge. En titel, der giver mange muligheder både med hensyn til job og til videreuddannelse. Herunder kan du se nogle eksempler på, hvad du kan bruge din kandidatuddannelse til:

 • Hospitalslæge
 • Praktiserende læge
 • Videreuddannelse til speciallæge
 • Forsker eller salgskonsulent i medicinalindustrien
 • Forsker og/ eller underviser på universitetet

_______________________

"I dag arbejder jeg med rigtig mange ting. Jeg er lige begyndt på et Ph.d.-studium om hvordan fedtstofskiftet har indflydelse på forskellige hjernesygdomme f.eks. Parkinson, ALS og Multiple Sklerose. Derudover er jeg underviser på medicinuddannelsen på AAU og så arbejder jeg som læge i psykiatrien. Det begyndte jeg allerede på i min studietid og jeg synes det er vigtigt at bevare kontakten til patienter."
Michael Trabjerg, Dimittend i Medicin

Læs mere om Michael og andre dimittender her

 

Din fremtid er sikret - og åben

Der er stor efterspørgsel på læger både i almen praksis, på hospitaler og i forskningsverdenen. Som læge fra AAU vil du kunne arbejde som både praktiserende læge, speciallæge, hospitalslæge eller som forsker på et universitet eller i medicinalindustrien. Når du har gennemført din kandidatuddannelse i lægevidenskab, kan du altså umiddelbart begynde dit virke som læge, eller du kan vælge at specialisere dig yderligere.

Praktiserende læge

Den praktiserende læge spiller en helt central rolle i sundhedsvæsenet, og klarer de fleste patienthenvendelser, uden at henvise til anden behandling. Det er også den praktiserende læge, der henviser patienter til yderligere behandling på sygehuse, hos speciallæge, psykolog, fysioterapeut o.l.

Speciallæge

Speciallæger er, som navnet antyder læger, der er specialiserede inden for et fagområde, som f.eks.:

 • Almen Medicin
 • Anæstesiologi (smerter/narkose)
 • Dermatologi og venerologi (hud- og kønssygdomme)
 • Gynækologi
 • Intern medicin
 • Kirurgi
 • Neuromedicin
 • Ortopædisk kirurgi
 • Patologi
 • Plastikkirurgi
 • Psykiatri og børnepsykiatri
 • Pædiatri (børnesygdomme)
 • Reumatologi (gigtsygdomme)
 • Røntgen
 • Øjenlæge
 • Ørelæge

En speciallæge kan bl.a. arbejde som afdelingslæge eller overlæge på et hospital, hvor han eller hun undersøger og behandler patienter med sygdomme, der falder inden for specialområdet.

Forsker

Efter endt medicinuddannelse kan du fortsætte som PhD studerende og uddanne dig som forsker. Det tager 3 år og kan være inden for alle relevante medicinske områder, eksempelvis klinisk forskning i virkningen af ny medicin og kirurgiske behandlinger eller grundforskning i regenerativ medicin, neuroanatomi eller immunologi.

Læs mere om uddannelsen

Karrierevejledning på AAU

AAU Karriere kan vejlede dig om karrieremuligheder og erhvervskontakt under studiet. Få bl.a. vejledning om:

 • Ansøgning og CV
 • Praktik og studiejob
 • Dine personlige kompetencer
 • Arbejdsmarkedet og brancher
 • A-kasser og fagforeninger
   

LÆS MERE OM PÅ AAU Karriere's HJEMMESIDE