AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Medicin (lægevidenskab), Kandidat

Fagligt indhold

På uddannelsen benyttes en kombination af faglige, tværfaglige og problemorienterede tilgange, herunder:

• Kliniske færdighedsøvelser
• Casearbejde
• Forelæsninger
• Bedside
• Symposier
• Projektarbejde
• Workshops
• Lærerfeedback
• Faglig refleksion
• Porteføljearbejde

Undervisningen er tilrettelagt således, at morgenen og formiddagen bruges på morgenmøde, stuegang, operationer, ambulatorier og andre aktiviteter i grupper på to - fire studerende. Du vil blive tilknyttet en enkelt afdeling 4 uger ad gangen, hvorefter du roterer til den næste afdeling. Rotationsplanerne er sammensat, så du får en bred uddannelse, f.eks. vil alle studenterne i løbet af det første år komme på 4 forskellige medicinske og 4 forskellige kirurgiske afdelinger.

Om eftermiddagen arbejdes der i grupper på ca. 12. Der vil være forelæsninger, casearbejde, workshops mv. Ved at arbejde i mindre grupper vil der være god plads til alle studerende, og underviserne vil have mulighed for at tale med alle.

Fredag eftermiddag vil der ofte være et symposium med brede tværgående emner, og her samles hele semesterholdet. Ud over den nævnte undervisning, må der påregnes aften- og weekendarbejde, så du kan stifte bekendtskab med de særlige problemstillinger, man møder som læger uden for normal dagtid.

 

Uddannelsens opbygning

Semester og tema

Emne

1.sem. Basislæge

Klinisk introduktion, almen medicin og intern medicin
Klinisk introduktion, kirurgi
Klinisk introduktion, patologi

2. sem. Basislæge Almen medicin og intern medicin 1
Kirurgi 1
Speciel patologi
3. sem. Familie Gynækologi-obstetrik
Pædiatri
Dermato-venerologi
Socialmedicin og rehabilitering
4. sem. Hoved Neurologi og neurokirurgi
Psykiatri
Oto-rhino-laryngologi
Oftalmologi
5. sem. Forskning Speciale: Klinisk forskning
6. sem. Integration
 
Integreret klinik: Intern medicin II, kirurgi II og klinisk farmakologi
Akutmedicin og traumatologi
Almen medicin og folkesundhed
Retsmedicin

 

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde