AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Medicin (lægevidenskab), Kandidat

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i Medicin:

  •  Medicin fra et dansk universitet

Ansøgere med en bacheloruddannelse i Medicin fra et udenlandsk universitet vil ligeledes kunne blive optaget, hvis studienævnet for Medicin på AAU vurderer at den pågældende bacheloruddannelse i indhold og omfang svarer til en dansk bacheloruddannelse i Medicin.

Ansøgere med en bacheloruddannelse i Medicin fra AAU, der søger om indskrivning på kandidatuddannelsen i direkte forlængelse af bacheloruddannelsen, vil have et retskrav på en studieplads (retskravsbachelorer).

Studienævnet foretager ikke forhåndsvurdering af adgangsgrundlag. Det betyder, at faglige vurderinger kun foretages i forbindelse med, at der indsendes en konkret ansøgning om optagelse.

For ikke-nordiske ansøgere kræves en bestået Studieprøve i dansk. Studieprøven udbydes af de kommunale sprogskoler.

Se også uddannelsens studieordning.

 

Adgangsbegrænsning

Kandidatuddannelsen i Medicin er adgangsbegrænset. Det betyder, at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt, og som opfylder adgangskravene, der er sikret en studieplads.

En bacheloruddannelse i Medicin fra Aalborg Universitet giver ret til optagelse på kandidatuddannelsen, hvis optagelsen sker i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse. Læs mere om retskrav til optagelse på kandidatuddannelser.

Uddannelsen forventer at udbyde 150 studiepladser. Der optages alene studerende til studiestart 1. september.

PRIORITERING AF KVALIFICEREDE ANSØGERE SKEr på baggrund af FØLGENDE UDVÆLGELSESKRITERIer 

Ved prioriteringen af kvalificerede ansøgere til kandidatuddannelsen i Medicin lægges der vægt på at udvælge motiverede, egnede og kompetente studerende, som ønsker at færdiggøre deres uddannelse ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i Aalborg.

For at studienævnet kan prioritere og finde bedst egnede studerende, er det vigtigt at kende ansøgernes faglige ståsted i forhold til det at studere Medicin ved AAU. Uddannelsen afvikles hovedsageligt på Aalborg Universitetshospital, og der benyttes en kombination af faglige, tværfaglige og problemorienterede tilgange. Derfor lægges der i prioriteringen af ansøgerne vægt på både de faglige resultater fra bacheloruddannelsen, dokumenteret erfaring med problembaseret læring samt dokumenteret teoretisk og praktisk undervisning i patientkommunikation. 

Alle eksterne ansøgere bedes linke til eller indsende deres bachelorstudieordning.

Der skal fremsendes motiveret ansøgning på dansk, svensk eller norsk som vil indgå i vurderingen af ansøgningen.

 

Læs mere om uddannelsen

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde, hvis optagelsen sker i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved.

retskrav til optagelse på kandidatuddannelser

 

Dobbeltuddannelse

Hvis du allerede har en uddannelse på samme niveau som den, du har tænkt dig at søge, skal du være opmærksom på reglen om dobbeltuddannelse, som betyder at det som udgangspunkt ikke længere er muligt at blive optaget på mere end én ordinær videregående heltidsuddannelse.

Læs mere om dobbeltuddannelse