Forskning
Samarbejde

Medialogy

Stephanie skrev speciale om telemedicin

Stephanie skrev speciale om telemedicin

"På Medialogy får man mulighed for at kombinere kreativitet og teknologi for at designe og udvikle innovative IT løsninger. Det kan eksempelvis være med formålet at skabe kunst, underholdning eller for at løse samfundsmæssige problemstillinger. Man får både kendskab til vigtige teorier og metoder inden for fagområdet, men også praktisk erfaring, blandt andet med programmering, så man selv kan implementere sine idéer.

På mit specialeforløb arbejdede jeg eksempelvis med design og udvikling af en telemedicinsk løsning til patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL). Formålet var at gøre KOL patienter mere opmærksomme på kritiske symptomændringer, så de selv kan forebygge en forværring af deres helbredstilstand. Vi fik mulighed for at involvere patienterne i store dele af processen, afprøvede idéer med dem som vi havde omsat til funktionelle prototyper, og evaluerede i den afsluttende fase produktet sammen med dem, hvilket både var spændende og lærerigt. Det har været en stor motivation for mig at kunne arbejde med reelle og vigtige problemstillinger fra den virkelige verden, og at kunne centrere produktudviklingen omkring brugere og deres behov. Man bliver trænet i at omsætte problemformuleringer til koncepter, idéer og prototyper på baggrund af indsamlet viden, hvilket er helt essentielt for at kunne skabe produkter af høj kvalitet.

Som færdiguddannet kandidat i Medialogy står jeg nu med en bred vifte af kompetencer, der omfatter både research, design, implementering og evaluering af IT løsninger. Med sådanne kompetencer føler jeg, at jeg har et godt fundament for at kunne træde ind i IT branchen, og bidrage til udviklingen af fremtidens IT produkter."

Stephanie Githa Nadarajah

cand.scient. i Medialogi med specialisering i Interaktion