AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Medialogy

Softwareudvikler hos Flickerlab

Softwareudvikler hos Flickerlab

"Jeg arbejder som softwareudvikler primært med enten iOS native- eller Unity-projekter. De projekter, jeg oftest arbejder på, har en kombination af adskillige systemer, som fx Unity med ekstra iOS native samt Android native kode.

For nylig har jeg lavet et Unity-projekt, som skal køre på iOS og Windows’ UWP, og derved implementere native kode i iOS samt native kode til UWP, så mit Unity-projekt nemt kan køre på begge platforme. Dette projekt skal også have en Arduino, et simpelt kredsløb samt fysiske knapper og LED’er.

Tidligere har jeg haft et projekt, hvor jeg er blevet bedt om at implementere en ASIO hardware-komponent til Unity via et C++ plugin, som jeg også selv skulle lave. Hertil brugte jeg en USB sniffer, hardware-forståelse, netværksprotokoller til at få et C++ program til at tale asynkront sammen med Unity.

De projekter, jeg er blevet bedt om at lave, har været meget varierede, og der har været stor brug for fleksibilitet, og stor villighed til både at genlære systemer, jeg lærte for lang tid siden, samt til at sætte mig ind i nye systemer.

På mit 4. semester, lavede vi en Arduino-implementering, og det har gjort det lidt nemmere at sætte mig ind i, hvordan jeg skulle arbejde med Arduino’en og kredsløb igen.

Både på mit 6. og 8. semester lavede vi Unity spil, som har gjort det nemmere for mig at få det job, jeg har nu.

Der var også et semester med lyd preprocessing, hvilket har gjort det nemmere for mig at implementere det projekt, jeg fik, hvor jeg skulle implementere en ASIO komponent samt lave et C++ plugin, som også skulle have lidt preprocessing på lyden, før det skulle sendes videre til Unity.

Overordnet er det altid nyttigt at have fokus på usability samt muligheden for at teste de systemer og projekter, jeg arbejder på.

Det sker en gang i mellem, at min CTO eller designerne kommer med forslag, hvor jeg kan påpege potentielle usability problemer samt komme med forbedringsforslag. De gange hvor vi ikke kan enes, har jeg udført en fokusgruppetest med fokus på usability og andre lignende forståelsesproblemer.

Hvis jeg skulle give et råd, vil det være, at du selv skal målrette din uddannelse til, hvad du gerne vil lave. 

Jeg lavede dog også et lille Unity-spil efter endt uddannelse, som jeg lagde op på iOS’ AppStore, hvilket var bevis på at jeg kunne fuldende et projekt og offentliggøre det. Det var også kraftigt medvirkende til, at jeg blev ansat i min nuværende stilling."

tim Kofoed, cand.scient. i medialogy

softwareudvikler hos Flickerlab