AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Medialogy

E-læringskonsulent hos Region Midtjylland

E-læringskonsulent hos Region Midtjylland

"Som e-læringskonsulent i Center for e-læring udvikler jeg digitalt læringsmateriale til ansatte i psykiatri-, social- og hospitalsområdet, patienter og pårørende. I det daglige fungerer jeg som projektleder på mine egne projekter og deltager ligeledes i andre projekter.

I Region Midtjyllands, og dermed også Center for e-lærings, virksomhedsgrundlag er organisationens mission beskrevet som: ”...at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand”. Derudover er "...inddragelse af patienternes egne ressourcer.." beskrevet som en vigtig del af Region Midtjyllands Sundhedsplan 2013. I denne sammenhæng er jeg ansvarlig for udviklingen af centrets ”gør-det-selv”-værktøjer, hvor jeg bl.a. har innoveret, brugerinddraget, konceptudviklet og programmeret en ”App-designer”, hvorfra klinikere egenhændigt kan forestå udviklingen af simple apps, der kan anvendes i det kliniske arbejde og dermed støtte missionen om at fremme borgernes mulighed for sundhed og trivsel.

En anden af vores indsatsområder er at styrke medarbejdernes kompetenceudvikling via e-læring kombineret med tilstedeværelsesundervisning. Her har jeg været projektleder på udviklingen af e-læring i basal genoplivning af børn og voksne.

I øjeblikket forestår jeg projektledelsen og udvikling af en app til smertescoring af børns smerter gennem en Visual Analog Scale med opsamling af data konceptuelt inspireret af Personal Informatics. Vi flirter også med tanken om, at udvikle digitalt læringsmateriale som Virtual Reality i samarbejde med regionens simulationsenhed.

Som projektleder løser jeg selv flere opgaver, mens jeg planlægger og koordinerer de opgaver, der ligger udenfor mine kernekompetencer i samarbejde med mine kolleger. Projekttilgangen tillader, at jeg kan bruge min brede kompetenceprofil fra Medialogy. Det gælder alt fra projektforståelse, planlægning og samarbejde til design og implementering. I designprocessen gør jeg brug af mine UX-erfaringer fra Medialogy i forbindelse med konceptudvikling, brugerinddragelse og evaluering af løsninger. I udviklingsprocessen anvender jeg min viden fra diverse programmeringskurser, når jeg udvikler digitale løsninger til såvel app som web."

Peder Walz Pedersen, cand.scient. i medialogy

e-læringskonsulent hos Region Midtjylland