AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Medialogy

Camilla arbejder som user experience designer

Camilla arbejder som user experience designer

"I mit arbejde som UX designer er jeg med til at danne bro fra design til konkret implementering. Jeg er med til at sikre, at produkter er forenelige med den virkelighed og kontekst, de bliver udviklet til.

Medialogy har givet mig et stærkt fundament i, hvordan man aktivt inddrager brugerne i research-, design- og evalueringsfaserne, så jeg dermed kan løfte den udfordring, der ligger i at udvikle produkter, som stemmer overens med brugernes behov. Fællesnævneren i mit uddannelsesforløb har været at udvikle løsninger, som tog udgangspunkt i problemstillinger fra den virkelige verden, hvilket man som UX designer skal være forberedt på at kunne håndtere. Medialogys fokus på programmering har givet mig en bred teknisk kyndighed, som tillader mig at realisere koncepter og designidéer til fungerende interaktive prototyper, så jeg effektivt kan revidere løsninger.

Med en baggrund i Medialogy, kan jeg altid bidrage gennem alle faser, men der hvor jeg virkelig brænder igennem, er mine evner til at kunne skabe løsninger, som sikrer en god brugeroplevelse!"

Camilla Schnatterbeck, cand.scient. i medialogy

UX designer hos UV Data A/S