AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Medialogy

Business developer hos Danske Bank

Business developer hos Danske Bank

"Efter endt uddannelse i 2013 startede jeg i et graduate-forløb som business developer hos Group IT
i Danske Bank. I min rolle har jeg mange forskellige ansvarsområder, som dækker over alt fra klassisk forretningsanalyse til idégenerering, udvikling af prototyper til grænseflader, tests mv. Vigtigst af alt servicerer og udfordrer jeg forretningsenhederne på deres krav og fungerer som en slags tovholder mellem forretningen og IT-udviklingen.

Jeg er pt. ansat i et udviklingsområde, der hedder Corporate Services and Channels, som har det overordnede ansvar for Danske Banks digitale kanaler for erhvervskunder, eksempelvis erhvervsnetbanken, Mobile/Tablet Business og MobilePay til erhvervskunder. Jeg har derfor mulighed for at arbejde med mange forskellige digitale platforme, hvilket er særdeles attraktivt i forhold til min baggrund fra Medialogy.

Som ansat i Group IT er der stor mulighed for at skabe sin egen profil og bidrage med sine personlige færdigheder. Mit bedste eksempel er, at jeg for nylig blev tildelt en allokering i et tværfagligt user experience netværk, hvor vi arbejder på at højne den digitale brugeroplevelse på tværs af vores platforme. At arbejde med UX har altid været et karrieremål for mig, og på grund af det personlige udviklingspotentiale i Group IT, er jeg allerede nu kommet til at arbejde med noget, jeg har en passion for. Dette ser jeg rent faktisk som den største fordel ved at arbejde med IT i Danske Bank: Der er brug for skæve profiler og mange forskellige kompetencer. Gennem personligt initiativ kan man hurtigt komme til at arbejde med det, man selv drømmer om."

Martin Havsager Nielsen, cand.scient. i Medialogy