AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Medialogy, Kandidat

Adgangskrav

Adgangskrav

For at komme ind på kandidatuddannelsen i Medialogy på Aalborg Universitet skal du have en bachelor i Medialogi eller tilsvarende.

Ansøgere med andre bacheloruddannelser vil blive vurderet individuelt af Studienævnet for Medieteknologi.

Der foretages ikke forhåndsvurderinger af adgangsgrundlaget. Det betyder, at faglige vurderinger kun foretages i forbindelse med ansøgning om optagelse på uddannelsen.

Se også uddannelsens studieordning.

Bemærk venligst at bacheloruddannelsen i Medialogy i Esbjerg lukker for optag fra og med 2015. Bachelorer i Medialogy fra AAU Esbjerg har adgang til kandidatuddannelsen i Medialogy i Aalborg og København på lige fod med bachelorer i Medialogy fra Aalborg og København.

Kandidatuddannelsen i Medialogy i Esbjerg udbydes for sidste gang i 2018. Udbuddet gælder kun for retskravsbachelorer.

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning til kandidatuddannelsen i Medialogy i Aalborg og København. Det betyder, at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt og som opfylder adgangskravene, der er sikret en studieplads på uddannelsen.

Udvælgelse til optag blandt kvalificerede ansøgere sker på baggrund af følgende kriterier, i prioriteret rækkefølge

  1. Opnåede karakterer på de kurser, der er bestået på bacheloruddannelsen ved bedømmelsestidspunktet
  2. En begrundet ansøgning på én side, hvori du beskriver din motivation for at studere Medialogy samt din viden om uddannelsen.
  3. Relevante aktiviteter, som kan dokumenteres, f.eks. erhvervserfaring inden for IT og/eller virksomheder, der for eksempel beskæftiger sig med medieproduktion, programmering, lyd og film.

 

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde, hvis optagelsen sker i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved.

retskrav til optagelse på kandidatuddannelser

 

Dobbeltuddannelse

Hvis du allerede har en uddannelse på samme niveau som den, du har tænkt dig at søge, skal du være opmærksom på reglen om dobbeltuddannelse, som betyder at det som udgangspunkt ikke længere er muligt at blive optaget på mere end én ordinær videregående heltidsuddannelse.

Læs mere om dobbeltuddannelse