Forskning
Samarbejde

Mechanical Engineering, Civilingeniør

Manufacturing Technology, specialisering

Manufacturing Technology, specialisering

”SELVOM JEG HAR FOKUSERET PÅ ROBOTTEKNOLOGI OG AUTOMATION I MIT SPECIALE, HAR JEG STADIG FÅET EN BRED VIDEN OM FORSKELLIGE PRODUKTIONSPROCESSER OG PLANLÆGNING”

Mikkel Rath Pedersen, tidligere studerende,
nu post doc ved AAU

Manufacturing Technology (Virksomhedsteknologi) er specialisering på den 2-årig engelsksproget kandidatuddannelse Mechanical Engineering, der læses i Aalborg. Specialiseringen vil bringe dig omkring områder som udvikling og optimering af produkter samt produktionsudstyr, og du vil få mulighed for at specialisere dig inden for områder som fx virtuel produkt- og procesudvikling, materiale- og procesteknologi, styring, robot- og automationsteknologi. Derudover vil du komme til at arbejde med metoder og værktøjer, der kan hjælpe med at få overblik over komplekse problemstillinger. Det kan være værktøjer til analyse af en produktion eller et produkts livscyklus.

Der er i de seneste år kommet meget fokus på robotisering, automatisering og digitalisering i erhvervslivet, hvilket sætter krav til nye produktionsmetoder, produkter og services. Denne tendens kaldes for Industri 4.0. AAU er særdeles aktiv inden for dette område og sørger for at give dig og dine medstuderende de relevante værktøjer til at håndtere de mange udfordringer, der opstår i erhvervslivet som resultat af denne nye industrielle revolution. Du kommer fx til at arbejde i AAUs helt nye smart lab, som er en imitation af en produktionslinje, hvor der er mulighed for at eksperimentere med programmering, automatisering og digitalisering inden for virksomhedsteknologi. Læs mere om labfaciliteterne.

Et af de områder, som du kan komme til at arbejde med på specialiseringen i Manufacturing Technology, er robotteknologi. Inden for dette område bliver der blandt andet arbejdet med mobilrobotten Lille Hjælper. Lille Hjælper er en kollaborativ robot, som selv kan navigere rundt uden menneskelig indgriben eller indgå i tæt samarbejde med en person omkring en given industriel opgave. Lille Hjælper kan også selv, uden menneskelig indgriben, skifte sine arbejdsredskaber, så de passer til en given arbejdssituation og dermed tilpasse sig til en lang række opgaver. Der udvikles løbende på Lille Hjælper som en del af igangværende studie- og forskningsprojekter. Læs mere her.

“I HAVE LEARNED A GREAT DEAL ABOUT PRODUCTION AND HAD THE OPPORTUNITY TO CREATE PROJECTS BASED ON REAL PROPOSALS FROM MANUFACTURING COMPANIES”

Paulius Stulga, tidligere studerende

Kendetegnene for alle studenterprojekter på Manufacturing Technology er at de oftest indgår i samarbejde med en virksomhed og de relevante udfordringer virksomhederne står overfor. Du vil derfor som en naturlig del af studiet lære at samarbejde med virksomheder, have mange besøg ved virksomheden, og få adgang til deres produktion, hvor en del af projektarbejdet vil gå på at analysere produktionen og processer, identificere udfordringer og problemstillinger, og implementere potentielle tekniske løsninger, og sidst men ikke mindst, evaluere konsekvensen af den valgte løsning.

Igennem hele uddannelsen bliver du opfordret til at arbejde sammen med erhvervslivet gennem projektarbejde, hvor du og din projektgruppe finder løsninger på aktuelle udfordringer inden for branchen eller forskningsbaserede problemstillinger. Alle projekterne er tilrettelagt sådan, at I hele tiden bliver fagligt udfordret både teoretisk og praktisk.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

”MIN TID PÅ VIRKSOMHEDSTEKNOLOGI HAR GIVET MIG EN FORSTÅELSE FOR HVORDAN PRODUKTION FUNGERER. FRA HELE FABRIKKER, TIL ENKELTE PRODUKTIONSLINJER, CELLER OG DE PROCESSER, DER UDFØRES”

Sofie Bech, tidligere studerende

Som færdiguddannet civilingeniør (cand.polyt.) i Mechanical Engineering med specialisering i Manufacturing Technology har du kompetencer til at deltage på et professionelt plan i design, udvikling og drift af virksomhedsteknologi. Du kan analysere komplekse systemer og vurdere deres funktionalitet, og du har grundlæggende viden til at komme med forslag til innovative forbedringer. Du kan på baggrund af disse kompetencer få ansættelse i virksomheder, der foretager teknisk udvikling og forskning, og du kan have ansvar for ledelse af udviklingsprojekter i både i Danmark og i udlandet.

Du kan arbejde med fx:

  • Produktudvikling
  • Optimering af produkt, processer og produktionssystemer
  • Produktionsdrift i industrivirksomheder
  • Forskning
  • Sikkerhed og kvalitetssikring
  • Rådgivning
  • Teknisk udvikling som fx projektmedarbejder eller –leder
  • Robot- og automationsteknologi
  • Indkøb og implementering af nye maskiner

 

Læs mere om det faglige indhold på manufacturing technology
 
SØG OPTAGELSE PÅ MANUFACTURING TECHNOLOGY