Forskning
Samarbejde

Mechanical Engineering, Civilingeniør

Fagligt indhold

Fagligt indhold

"ELEKTRO-MEKANISK SYSTEMDESIGN ER BINDELEDDET MELLEM DEN KLASSISKE MASKININGENIØRUDDANNELSE OG ANDRE NÆRTLIGGENDE FAGOMRÅDER"

Tobias Skouboe, tidligere studerende

Kandidatuddannelsen i Electro-Mechanical System Design (Elektro-Mekanisk Systemdesign) er en moderne maskiningeniør uddannelse, hvor mekanik, elektromagnetisme, fluidmekanik, termodynamik og reguleringsteknik danner det brede fundament for anvendelse af computerbaserede simuleringsværktøjer til modellering af kontinuumfysik og systemdynamik. Denne modelbasserede analyse- og designtilgang er helt central for uddannelsen, som også rummer laboratoriearbejde, hvor du får lejlighed til at afprøve og finjustere dine idéer i praksis. Du vil være på et højt niveau inden for en lang række fagligheder, og derudover er din store ekspertise evnen til at kombinere disse fagligheder ved udvikling af både nutidens og fremtidens intelligente mekatroniske systemer.

Du lærer om:

 • Fluidmekanik og elektromagnetisme
 • Design og regulering af hydrauliske systemer
 • Elektriske servomekanismer
 • Embedded microprocessors: anvendelse og C programmering
 • Finite element metode
 • Design og regulering af effektoverførende systemer
 • Ingeniørmæssig optimering – begreber, metoder og anvendelser
 • Multivariabel og ikke-lineær regulering
 • AC motordrev: konvertere og regulering

”MINE FÆRDIGHEDER HAR GIVET MIG EN BASIS, SOM GØR MIG I STAND TIL AT TAGE DEL I UDVIKLING AF MANGE FORSKELLIGE TEKNOLOGIER, FX EN SEGWAY, KOMPONENTER TIL HYDRAULISKE SYSTEMER ELLER CONTROL ALGORITHMS”

Per Johansen, tidligere studerende

I løbet af 1. og 2. semester bruger du halvdelen af din studietid på kurser og den anden halvdel på projektarbejde i selvvalgte grupper - som oftest i tæt samarbejde med relevante virksomheder. I projekterne kommer du og din gruppe til at gå i dybden med komplekse og ofte tværfaglige problemstillinger, der kræver, at I tænker innovativt og kreativt for at finde nye løsninger.

Uddannelsen er engelsksproget og veksler mellem forelæsninger, laboratoriearbejde og projektarbejde. Der er desuden mulighed for et udlandsophold – enten i en udenlandsk virksomhed eller på et udenlandsk universitet.

1. Semester

Hvordan styrer man en robot, så den bevæger sig hurtigt og præcist? Og hvad betyder det for styringen, hvis ikke den mekaniske konstruktion er konstrueret med henblik på at undgå vibrationer? På 1. semester er fokus rettet mod styre- og reguleringsteorien, og på hvordan man designer og implementerer en reguleringsalgoritme til en servomekanisme. En servomekanisme er en speciel form for reguleringssløjfe, hvor opgaven er at få en mekanisme til at følge en tidsvarierende reference så godt som muligt. Ofte vil fokus på 1. semester projektet drejes mod styring af hydrauliske servomekanismer, hvorved fluidmekanik bliver et centralt emne i projektarbejdet.

PROJEKT

 • Electrical and Fluid Power Servomechanisms (15 ECTS)

KURSER

 • Control of Fluid Power and Electrical Servomechanisms (5 ECTS)
 • Embedded Micro Processors: Applications and C Programming (5 ECTS)
 • Finite Element Methods (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 1. SEMESTER

 • Force Control Designs for a Speed-variable Switched Differential Pump for Direct Energy Efficient Operation of Hydraulic Cylinders
 • Hydraulic Servo Robot
 • Hydraulisk dæmpesystem til tovinget mølle
 • Udvikling af hybrid transmissionssystem til Mercedes


2. SEMESTER

Hvordan virker en elektrisk motor? Og hvordan kan man regulere omdrejningstallet på denne? På 2. semester koncentrerer projektet sig om et elektrisk transmissionssystem, hvori der indgår en AC-motor - eksempelvis til fremdriften af elektriske køretøjer. Med elektrisk transmission i fokus er elektromagnetisme et centralt emne i projektarbejdet på dette semester.

PROJEKT

 • Design and Control of Power Transmission Systems (15 ECTS)

KURSER

 • Engineering Optimisation – Concepts, Methods and Applications (5 ECTS)
 • Multivariable Control (5 ECTS)
 • AC Motor Drives: Converters and Control (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 2. SEMESTER

 • Sensorless Control of a Hub-mounted Switched Reluctance Machine
 • Permanent Magnet Motor for Ventilation System
 • Application of a Magnetic Lead Screw and Permanent Magnet Synchronous Machine as an Active Suspension System for an Electric Vehicle

3. SEMESTER

Du sammensætter selv dit 3. semester med moduler svarende til i alt 30 ECTS. Kombinationerne er mange, så du kan rette semesteret efter dine interesser og mål. Du har fx mulighed for at

 • tage på virksomhedsophold (projektorienteret forløb) i en dansk eller udenlandsk virksomhed. På et virksomhedsophold skal du være med til at løse virkelige problemer for organisationen og ikke kun deltage i den daglige drift af virksomheden
 • studere et semester på et udenlandsk eller et andet dansk universitet
 • tage et sædvanligt semesterforløb på AAU med kurser og projekt
 • påbegynde dit kandidatspeciale som kan strække sig over både 3. og 4. semester (lang afgang). Her har du mulighed for at fordybe dig i et emne, du finder særligt spændende og udfordrende

Hvis du vil på studie- eller virksomhedsophold har Aalborg Universitet samarbejdsaftaler med universiteter over hele verden, ligesom fagmiljøet bag uddannelsen også har en lang række internationale kontakter i forbindelse med virksomhedsaftaler.

3. og 4. semester er ofte sammenhængende, idet indholdet på 3. semester kan vælges således, at det er forberedende til 4. semester.

KURSER

 • Valgfag (5+5+5 ECTS): fx System Identification and diagnosis/ Non-linear Control and Multibody Systems/ Test and Validation


4. SEMESTER

Kandidatuddannelsen afsluttes med et større videnskabeligt arbejde - Specialet. Dette projekt er større end de projekter, du hidtil har arbejdet med. Her er det muligt at specialisere sig inden for netop det område, man finder spændende og gerne vil arbejde videre med. I specialet får du muligheden for at kombinere al den viden og alle de færdigheder, du har tilegnet dig i løbet af uddannelsen. Opgaven er at løse et problem inden for fagområdet gennem selvstændigt arbejde – som oftest i samarbejde med en virksomhed. Projektgrupperne er små (1-3 personer), hvilket minder om den arbejdssituation, man møder i industrien.

Kandidatspecialet kan have karakter af industrielt udviklingsarbejde, videreudvikling eller egentlig forskning Det kan være en forlængelse af 3. semester, eller det kan omhandle helt nye emner.

speciale

 • Emne efter eget valg (30 ECTS)

EKSEMPLER PÅ specialeemner

 • Design of Stewart Platform for Wave Compensation
 • Efficiency Analysis of a Radial Piston Pump Applied in a 5MW Wind Turbine with  Hydraulic Transmission
 • A Novel Approach for Fault Diagnosis of Hydraulic Pitch Systems in Wind Turbines
 • Comparison of Advanced Control Schemes Implemented on Hydraulic Actuated Robot Manipulator
 • Fault Tolerant Control of a Hydraulic Servo-System
 • Secondary Control of Discrete Displacement Cylinder
 • Adaptive Backstepping Control of Asymmetric Electro-Hydraulic Actuator System


MERE INFO OM electro-mechanical system design?

Hvis du ønsker mere indgående viden om det faglige indhold på kandidatuddannelsen, har du flere muligheder for at finde yderligere information:

LÆS MERE OM DINE muligheder for virksomheds- og udlandsophold

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde