Forskning
Samarbejde

Mechanical Engineering, Civilingeniør

Specialiseringer på uddannelsen

DESIGN OF MECHANICAL SYSTEMS

Har du lyst til at arbejde med udvikling og design af industriprodukter, der kræver fordybelse og sans for detaljer? Den øgede globale konkurrence stiller stadigt større krav til produkternes effektivitet og funktionalitet, og der er derfor brug for ingeniører, som kan udvikle avancerede mekaniske systemer, maskiner og andre produkter. Med en specialisering i Design of Mechanical Systems får du en maskiningeniøruddannelse på højeste niveau og er klædt godt på til at klare disse udfordringer.

På specialiseringen i Design of Mechanical Systems fokuseres der på brugen af både teori og praksis i forbindelse med design og udvikling af industrielle produkter. Derved lærer du at kombinere dine tekniske og kreative færdigheder, og du opnår solid viden om hele design- og udviklingsprocessen.

Gennem projektarbejdet får du rig mulighed for at afprøve dine idéer i praksis. Langt størstedelen af alt projektarbejdet foregår nemlig i tæt samarbejde med danske og internationale industrielle virksomheder. Dette kunne bl.a. inkludere vindmølleproducenterne Vestas eller Siemens Wind Power, hvor studerende har været involveret i flere projekter relateret til design og udviklingsprocessen.

Af andre projekteksempler kan nævnes crashtest simulering i samarbejde med Ford Motor Company i Tyskland, simulering af rendegraver i samarbejde med Hydrema og biomekanisk analyse af ledbåndsskader i samarbejde med biomedicinske forskere. Læs mere om det faglige indhold på specialiseringen:

LÆS mere om Mechanical Systems

 

ELECTRO-MECHANICAL SYSTEM DESIGN

Kunne du tænke dig at arbejde med mekatroniske systemer - altså systemer hvori der indgår både mekanik, elektronik og reguleringsteknik? På specialiseringen i Electro-Mechanical System Design (Elektro-Mekanisk Systemdesign) lærer du at tilføre intelligens til mekaniske systemer.

På specialiseringen lægges vægt på disciplinerne modeldannelse, simulering og design af komplekse sammensatte systemer (mekatroniske systemer). Samtidig lærer du også at kombinere viden om mekanik, elektromagnetisme, fluidmekanik, termodynamik og reguleringsteknik til både at optimere og skabe innovative produkter.

Projekterne lægger op til tæt samarbejde med erhvervslivet, fordi du arbejder med reelle problemstillinger fra den virkelige verden. Du kommer til at gå i dybden med komplekse, ofte tværfaglige problemstillinger, hvor det kræver en kreativ og engageret tankegang at udvikle løsninger. Du stifter bekendtskab med de nyeste computerbaserede analyse og designværktøjer til fx modellering og computersimulering af mekaniske, elektriske og hydrauliske systemer.

Et af nøglebegreberne i projektarbejdet er motion control, som handler om præcis styring af bevægelser i hydrauliske, mekaniske og elektriske systemer - fx robotter og droner. Du kommer bl.a. også til at arbejde med programmering af de nyeste mikroprocessorer og implementering af avancerede reguleringsalgoritmer. Læs mere om det faglige indhold på specialiseringen:

Fagligt indhold på Electro-mechanical System Design

 

MANUFACTURING TECHNOLOGY 

Har du altid haft en forkærlighed til mekanik og teknik? Og vil du gerne designe, udvikle og realisere nye produkter og produktionssystemer? Så er specialiseringen Manufacturing Technology (Virksomhedsteknologi) noget for dig. Her bliver en af dine centrale opgaver at bidrage til at styrke produktionsvirksomheders konkurrenceevne.

Specialiseringen i Manufacturing Technology vil bringe dig omkring områder som udvikling og optimering af produkter samt produktionsudstyr, og du vil få mulighed for at specialisere dig inden for områder som fx virtuel produkt- og procesudvikling, materiale- og procesteknologi, styring, robot- og automationsteknologi. Derudover vil du komme til at arbejde med metoder og værktøjer, der kan hjælpe med at få overblik over komplekse problemstillinger. Det kan være værktøjer til analyse af en produktion eller et produkts livscyklus.

Der er i de seneste år kommet meget fokus på robotisering, automatisering og digitalisering i erhvervslivet, hvilket sætter krav til nye produktionsmetoder, produkter og services. Denne tendens kaldes for Industri 4.0. AAU er særdeles aktiv inden for dette område og sørger for at give dig og dine medstuderende de relevante værktøjer til at håndtere de mange udfordringer, der opstår i erhvervslivet som resultat af denne nye industrielle revolution. Du kommer fx til at arbejde i AAUs helt nye smart lab, som er en imitation af en produktionslinje, hvor der er mulighed for at eksperimentere med programmering, automatisering og digitalisering inden for virksomhedsteknologi. Læs mere om det faglige indhold på specialiseringen:

Fagligt indhold på Manufacturing Technology

 

Mange af Aalborg Universitets kandidatuddannelser har en eller flere forskellige specialiseringer, som du kan vælge mellem.

Hvad er en specialisering?

En specialisering er et særligt tilrettelagt forløb på din kandidatuddannelse, som giver dig kompetencer inden for et bestemt fagligt område.

I løbet af dit studium skal du tage stilling til, hvad du ønsker at specialisere dig indenfor. Afhængig af din uddannelse kan du vælge mellem flere områder. Det valgte område indgår i det samlede studium, og på den måde bliver din specialisering en rød tråd gennem hele din uddannelse.

Hvordan søger jeg ind?

Du søger ind på en specialisering ved at søge ind på den kandidatuddannelse, som specialiseringen er en del af.

Alfabetisk liste

Se en alfabetisk liste over AAU's specialiseringer nedenfor. Listen viser titlen på specialiseringen først som et link, herunder står titlen på kandidatuddannelsen, byen den kan læses i, samt om den er dansk- eller engelsksproget.