AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Mechanical Engineering, Civilingeniør

Adgangskrav

Adgangskrav


Følgende bachelor- og dimploningeniøruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen som civilingeniør (cand.polyt.) i Mechanical Engineering (Mekanik og Produktion) - uanset hvilken specialisering du søger ind på:

​Studerende med en anden bachelorgrad kan efter ansøgning til studienævnet optages efter en specifik akademisk vurdering, hvis ansøgeren anses for at have sammenlignelige uddannelsesmæssige forudsætninger. Universitetet kan stille krav til afholdelse af yderligere eksamener inden studiestart.

Specialiseringen i Design of Mechanical Systems

Følgende bacheloruddannelser giver også adgang til specialiseringen Design of Mechanical Systems (Design af Mekaniske Systemer):

Specialiseringen i Manufacturing Technology

Følgende bacheloruddannelser giver også adgang til specialiseringen Manufacturing Technology (Virksomhedsteknologi):

Sprogkrav

Der er desuden krav om engelsk svarende til mindst B-niveau.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde, hvis optagelsen sker i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved.

retskrav til optagelse på kandidatuddannelser

 

Dobbeltuddannelse

Hvis du allerede har en uddannelse på samme niveau som den, du har tænkt dig at søge, skal du være opmærksom på reglen om dobbeltuddannelse, som betyder at det som udgangspunkt ikke længere er muligt at blive optaget på mere end én ordinær videregående heltidsuddannelse.

Læs mere om dobbeltuddannelse