Forskning
Samarbejde

Matematik, Kandidat

Fagligt indhold

Fagligt indhold

På dine to første semestre bruger du halvdelen af studietiden på kurser og den anden halvdel på projektarbejde i din projektgruppe. Alle jeres projekter tager udgangspunkt i komplekse problemstillinger og er tilrettelagt sådan, at I hele tiden udfordres til at tænke i nye baner for at finde løsningsforslag. Gruppearbejdet har stor faglig og social værdi, fordi du kan sparre med dine medstuderende, diskutere komplekse emner og få nyt perspektiv på problemstillinger.

Du vælger et af følgende fokusområder, som bliver centralt i dine kurser og projekter i løbet af uddannelsen:

  • Anvendt matematisk analyse og topologi
  • Informations- og kodningsteori og grafteori.
  • Statistik og sandsynlighedsteori

Disse fokusområder dækker over en bred vifte af matematiske emner, og du vil på det første år af kandidatuddannelsen få grundig information om, hvad emnerne inkluderer, så du kan vælge, hvad dit fokus skal være.

Se uddannelsens opbygning i studieordningen for matematik.

Kandidatuddannelsen afsluttes med dit speciale, hvor du går i dybden med et emne, der har stor interesse for dig. Her har du mulighed fro at gøre brug af al din viden og alle dine færdigheder. Kandidatspecialet kan have karakter af industrielt udviklingsarbejde, videreudvikling eller egentlig forskning Det kan være en forlængelse af 3. semester, eller det kan omhandle helt nye emner.

 

ETFAGS ELLER TOFAGSUDDANNELSE

 

Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasier, STX, HHX, HTX og HF? Det får du faglig kompetence til ved at kombinere et centralt fag med et sidefag på din bachelor og din kandidat. Du kan se opbygningen af en tofagsuddannelse på kandidatniveau her.

ETFAGSUDDANNELSE

Vælger du at læse matematik som etfagsuddannelse, har du på kandidatdelen mulighed for at specialisere dig i statistik eller anvendt matematik og at kombinere din uddannelse med kurser på en anden matematisk eller ingeniørfaglig uddannelse.

TOFAGSUDDANNELSE

Vil du være gymnasielærer, skal du vælge en tofagsuddannelse. Når matematik er dit centrale fag, vælger du et sidefag som f.eks. fysik, engelsk eller et andet gymnasialt fag. Hvis du f.eks. læser din uddannelse i matematik og fysik, bliver din titel cand.scient. i matematik og fysik. Du skriver speciale i matematik. Du kan kombinere de to fag på mange måder, men hvis du vil være gymnasielærer, er der meget præcise krav til, hvordan du skal sætte det sammen.

Har du spørgsmål, så kontakt AAU studievejledning eller læs mere om hvordan du bliver gymnasielærer.


Læs mere om at blive gymnasielærer

 


MERE INFO OM matematik?

 

Hvis du ønsker mere indgående viden om det faglige indhold på kandidatuddannelsen, har du flere muligheder for at finde yderligere information:

læs om dine muligheder for virksomheds- og udlandsophold

Vil du være gymnasielærer?

Vil du være gymnasielærer?

Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasie-, hf- eller handelskoleniveau? Det får du kompetence til ved at kombinere et centralt fag med et sidefag.
 

Læs mere om at blive gymnasielærer

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde