AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Matematik, Kandidat

Matematik

Matematik

At arbejde med matematik er at forstå og udvikle matematikken. Matematik fungerer som et sprog til at bearbejde og kommunikere de mange ting, som bedst formuleres med det matematiske sprog. Det er sådan, matematikere hele tiden videreudvikler og laver nye matematiske værktøjer til 'værktøjskassen', som står til rådighed for matematikkens brugere. På kandidatuddannelsen i matematik møder du matematiske discipliner af både teoretisk og praktisk natur.

OM UDDANNELSEN

Matematikken spiller en central rolle som det fælles sprog for naturvidenskaberne, hvor matematiske begreber og metoder bruges til at formulere, modellere og behandle de problemstillinger, man ønsker at belyse.

Det er eksempelvis umuligt at forestille sig, at man kan arbejde med så uhåndgribelige størrelser, som man arbejder med i nanovidenskab uden de matematiske redskaber til at formulere, beregne og udvikle teorier.

På kandidatuddannelsen i matematik tager vi højde for disse mange sider af matematikken. Du skal lære at bruge matematikken til at systematisere, abstrahere og analysere problemer uden for matematikken og til at løse matematiske problemstillinger. Du vil derfor møde matematiske discipliner af både teoretisk og praktisk natur.

”NOGET AF DE BEDSTE ER DE AHA-ØJEBLIKKE, HVOR ALT DET, MAN HAR ARBEJDET MED GENNEM LÆNGERE TID, PLUDSELIG FALDER PÅ PLADS, OG DET HELE GIVER MENING”

RENÉ B. CHRISTENSEN, STUDERENDE

Studieform

Vi anvender forskellige undervisningsformer, blandt andet projektarbejdet, hvor du sammen med gruppefæller skal håndtere teoretiske og praktiske problemstillinger fra erhvervslivet eller det omkringliggende samfund.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.


læs mere om fagligt indhold på matematik

 

Følg med på AAU's matematik-blog

Mød AAU Matematik på Facebook


Matematik i det moderne samfund

Matematiske fag er i rivende udvikling, og de spiller en helt central rolle i moderne samfund.

 • Når du bruger dit dankort på nettet, har matematikken været med til at sikre, at andre ikke får fat i vigtige oplysninger. Når du afspiller en DVD, har matematikken bidraget med metoder, som gør, at du kan se filmen i fejlfri kvalitet, selvom der er ridser og fejl på din DVD
 • Når du tænder GPS’en i en smartphone, ligger der avancerede matematiske metoder bag, at man kan bestemme positionen med få meters nøjagtighed
 • Når medicinalindustrien og lægevidenskaben i dag er i stand til at bestemme årsag til udviklingen af bestemte sygdomme og vurdere effekten af forskellige behandlingsmetoder, er det baseret på en indsamling af enorme datamængder
 • Selv med moderne superhurtige computere ville det være umuligt at analysere så store datamængder uden avancerede matematiske og statistiske metoder
 • Når effekten af en rentestigning eller en boligpakke skal bestemmes, ligger der matematiske metoder bag
 • Når en virksomhed skal udnytte sine ressourcer bedst muligt og planlægge arbejdet, er det matematiske metoder, der ligger til grund. Ofte er disse metoder udviklet af en matematik-økonom eller en anden matematiker
 • Når politiet sammenligner DNA-profiler fra et offer og en mistænkt, så ligger der avancerede matematiske og statistiske metoder bag
 • Når biologer undersøger årsagerne til den ekstremt høje biodiversitet i tropiske regnskove, er det nødvendigt med komplekse statistiske modeller for samspillet mellem træarter og deres omgivelser

I alle disse eksempler er tale om moderne, cutting-edge matematik, der får vores verden til at fungere!


Mød en tidligere studerende

 

SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter. 

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20% af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den alligevel en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg.

SØG OPTAGELSE PÅ MATEMATIK

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

 • Matematisk analyse - diskret matematik - algebra
 • Sandsynlighedsregning og statistik
 • Gymnasielærer i matematik

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for