AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Materials Technology, Civilingeniør

Materials Technology, civilingeniør

Materials Technology, civilingeniør

Civilingeniøruddannelsen Materials Technology (Materialeteknologi) er noget for dig, hvis du gerne vil være med til at udvikle fremtidens materialer og øge fx holdbarhed og funktionalitet. I vores højteknologiske samfund er der stort behov for avanceret materialeviden, fordi det i høj grad er materialerne, der er afgørende for et produkts ydeevne. Rumfart, olieboring og medicinalindustrien er eksempler på områder, hvor udvikling af materialers egenskaber er afgørende for både anvendelse og udvikling.

DU LÆRER AT UDVIKLE FREMTIDENS MATERIALER VED AT KOMBINERE VIDEN OM FYSIK, KEMI, NANOTEKNOLOGI OG MATERIALEMEKANIK

Materials Technology er en 2-årig, engelsksproget kandidatuddannelse, der læses i Aalborg. Uddannelsen giver dig et dybtgående kendskab til forskellige ingeniørmaterialer såsom plast, kompositmaterialer, keramiske materialer, stål og legeringer samtidigt med, at du opnår en solid kompetenceprofil inden for områder, der omhandler deformationer og styrkeberegninger.

Uddannelsen giver dig en videnskabelig forståelse for de problemstillinger, som produktionsvirksomheder, rådgivende ingeniørvirksomheder, certificerings selskaber og forskningsinstitutioner møder i forbindelse med fremstilling og anvendelse af materialer, og du bliver i stand til at omsætte denne viden i professionel praksis. Uddannelsen er tværfaglig og indeholder elementer fra fysik, kemi, nanoteknologi og traditionel maskinkonstruktion.

"Vi havde rig mulighed for at udføre mange forskellige forsøg, der hver viste enkelte brikker af et samlet puslespil. Derfor gjaldt det om at sammenligne de forskellige forsøg til et samlet billede, der kunne bruges til mere end bare at forstå materialet"

Anders Noel Thomsen, tidligere studerende,
nu ph.d.-studerende ved AAU

Igennem hele uddannelsen bliver du opfordret til tæt kontakt til erhvervslivet gennem projektarbejdet, hvor du og din projektgruppe finder løsninger på udfordringer i relation til materialeteknologi. Alle projekterne tager udgangspunkt i problemstillinger fra det virkelige liv og er tilrettelagt sådan, at I hele tiden udfordres til at tænke kreativt, systematisk og innovativt.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

Som færdiguddannet civilingeniør i Materials Technology har du et indgående kendskab til materialers egenskaber, fremstillings- og bearbejdningsmetoder såvel som samspillet mellem disse, hvilket betyder, at du kan arbejde som fx udviklings -og produktionsingeniør, projektleder, produktions- eller udviklingschef i private og offentlige virksomheder i ind- og udland. Du kan få job i både danske og internationale rådgivende ingeniørvirksomheder, industrielle produktionsvirksomheder, certificeringsselskaber og forskningsinstitutioner.

Du kan arbejde hos fx:

 • Novo Nordisk
 • Siemens
 • Velux
 • Dansk Teknologisk Institut
 • Dong Energy
 • NOV Flexibles
 • Bang & Olufsen
 • Haldor Topsø
 • FORCE Technology
   

Se brochure om kandidatuddannelsen i Materials Technology (pdf): 

LÆS MERE OM FAGLIGT INDHOLD PÅ MATERIALS TECHNOLOGY

 

SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter.

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20% af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den alligevel en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg.


SØG OPTAGELSE PÅ MATERIALS TECHNOLOGY

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

 • Udvælgelse af de rigtige materialer til det rigtige produkt
 • Udvikling af materialer
 • Undersøgelse af materialer

Fakta om uddannelsen

Sprog

Engelsk

By

Adgangskrav

Se Studieordningen