Forskning
Samarbejde

Materials and Nanotechnology, Civilingeniør

Job & karriere

Job & karriere


Som færdiguddannet civilingeniør (cand.polyt.) i Materials and Nanotechnology med specialisering i Nanomaterials and Nanophysics (Nanomaterialer og Nanofysik) har du en solid ekspertviden inden for områder som fx materialeegenskaber, faststoffysik, nanooptik, overflade- og grænsefladefysik, halvlederfysik og komponenter på nanoskala. Du kan forstå, reflektere over og anvende teorier, metoder og værktøjer inden for disse områder, hvilket kvalificerer dig til stillinger med højt fagligt niveau.

Du kommer ud på arbejdsmarkedet med en meget attraktiv faglig profil, og du har mange jobmuligheder – typisk inden for udvikling og forskning. Mange højteknologiske virksomheder, både private og offentlige, gør brug af nanoteknologi for at udvikle deres produkter, så der er behov for nanoteknologiske civilingeniører i både danske og udenlandske videnstunge virksomheder.

Du kan arbejde inden for fx:

 • Rådgivning og vejledning i anvendelse og sikkerhed af materialer, nanoproduktion eller mikroanalyse i konsulentfirmaer
 • Farmaceutiske virksomheder, der udvikler komponenter og nye materialer til brug i bl.a. bandager, proteser eller utensilier
 • Kommunikationssektoren, hvor du blandt andet kan arbejde med udvikling af mikrokomponenter, apparatur, metoder eller nye materialer til optisk og elektrisk kommunikation eller datalagring
 • Energisektoren, hvor du blandt andet kan arbejde med udvikling og forbedring af brændstoffer, materialer og systemer til brug i solceller eller energilagring eller design af mikroelektriske kredsløb
 • Miljøsektoren, hvor du fx kan arbejde med udvikling og forbedring af solceller eller udvikling af måleudstyr
 • Laserindustrien, hvor du blandt andet kan arbejde med udvikling af integrerede laser systemer til laboratoriemåleudstyr eller fjernsyn
 • Nanoteknologi, hvor du blandt andet kan arbejde med visualisering af elektronskyer og enkelte atomer, syntese og anvendelse af kvantekrystaller til brug i fjernsyn eller coatings af overflader, så de fx bliver superhydrofobiske
 • Software- og hardwareindustrien, hvor du blandt andet kan arbejde med udvikling af mikroelektriske kredsløb, datalagring, mikrochip teknologi, transistorer osv.
 • Udvikling og forbedring af bio og/eller nanoteknologisk laboratorieudstyr
 • Generel teoretisk og anvendelig matematik og fysik
 • Finanssektor, hvor du udvikler algoritmer til analysering af finansmarkedet
 • Karakterisering, modellering og visualisering af nanostrukturer, molekyler og atomer

Du kan arbejde hos fx:

 • Oticon
 • Grundfoss
 • COWI
 • Coloplast
 • Foss
 • Haldor Topsoe
 • Kamstrup
 • Siemens
 • Polyteknik
 • Vestas
 • Netcompany
 • Farmaceutiske virksomheder, der udvikler komponenter og nye materialer
 • Kommunikationssektoren
 • Energisektoren
 • Miljøsektoren
 • Konsulentfirmaer
 • Software- og hardwareindustrien
 • Sygehuse
 • Gymnasier
 • Universiteter

Tidligere studerende er i dag ansat i forskellige stillinger:

 • Konsulent i Nanoproduktion og Mikroanalyse
 • Gymnasieundervisere i hele Danmark i bl.a. fysik, matematik og kemi
 • Konsulent hos Netcompany 
 • Electrical specialist hos Vestas
 • Projektleder hos Polyteknik med speciale i physical vapour deposition techniques
 • Solar inventor med speciale i sikkerhed omkring små integrerede kredsløb
 • Forsker i materialer
 • Selvstændige
 • Mange andre er fortsat i ph.d.-stillinger, samt efterfølgende forskning og universitetsundervisning i både ind- og udland. Ph.d.-stillingerne er inden for bl.a. molecular dynamics, teoretisk og matematisk fysik, microelectronics, graphene structures and applications og silicon materials


NANO-ROBOTTTER KAN VÆRE SVARET PÅ FREMTIDENS SUPER-MEDICIN

Med de nye muligheder for at designe materialer på det atomare og molekylære niveau er der også mulighed for job inden for forskning. Som civilingeniør med en kandidatuddannelse inden for nanoteknologi har du også mulighed for at fortsætte på universitetet som ph.d.- studerende.
 

Læs mere om optagelse og adgangskrav

Læs mere om uddannelsen

Karrierevejledning på AAU

AAU Karriere giver sparring på din karriere. Mens du studerer på AAU, kan du deltage i karriere- og jobrelaterede arrangementer og booke karrierevejledningssamtaler til en snak om fx:

 • Ansøgning og cv
 • Praktik- og studiejobsøgning
 • Kompetencer – både de faglige og de mere personlige
 • Gode værktøjer til at finde rundt i dine karrieretanker
 • At få hul på jobsøgningen, inden du bliver færdiguddannet

 

LÆS MERE OM AAU Karriere her