Forskning
Samarbejde

Materials and Nanotechnology, Civilingeniør

Fagligt indhold

Fagligt indhold


Som studerende på specialiseringen i Nanomaterials and Nanophysics (Nanomaterialer og nanofysik) får du en solid, interdisciplinær viden om nanovidenskab og -teknologi. Du får et detaljeret indblik i fx modellering, karakterisering, produktion på nanometerskala og nanomaterialers specielle elektroniske og optiske egenskaber. Samtidig stifter du bekendtskab med udviklingen inden for nanotools og nanodevices. Du vil derfor kunne arbejde med projekter, der spænder helt fra grundvidenskabelige undersøgelser til fremstilling af fx integrerede optiske kredsløb.

GRUPPEARBEJDET SIKRER STØRRE SAMLET VIDEN OG FORSKELLIGE VINKLER OG PERSPEKTIVER PÅ SAMME SAG

I løbet af uddannelsen lærer du at forstå og anvende teori, metoder og værktøjer i forbindelse med forskellige problemstillinger, og du kommer til at arbejde med den seneste internationale forskning og teknologi. Du har mulighed for at fordybe dig i emner, som du finder specielt interessante, eksperimentere og opleve tingene i et nyt perspektiv.

Du lærer om fx:

 • Karakterisering og syntese
 • Materialekemi
 • Halvledere: fysik, komponenter og teknologi
 • Funktionelle nanostrukturer
 • Optisk nanostrukturer og materialer
 • Numerisk modellering i fysik og ingeniørvidenskab
 • Overfladefysik og -kemi
 • Engineering af reaktioner
 • Molekylær elektronik
 • Avanceret kvantemekanik

Uddannelsen er engelsksproget og veksler mellem kurser, laboratoriearbejde og projektarbejde. Du bliver opfordret til at samarbejde med erhvervslivet gennem dine projekter, hvor du og din projektgruppe finder løsninger på reelle udfordringer i erhvervslivet.

DU HAR MULIGHED FOR AT ARBEJDE MED EMNER, FORSKNINGSMILJØERNE STADIGVÆK FORSKER I

På 1.-2. semester bruger I halvdelen af studietiden på kurser og den anden halvdel på projektarbejde. Alle jeres projekter tager udgangspunkt i komplekse og ofte tværfaglige problemstillinger fra det virkelige liv og er tilrettelagt sådan, at I hele tiden udfordres til at tænke kreativt og innovativt for at finde løsningsforslag.

På 3. semester er der mulighed for fx et studieophold på et udenlandsk universitet eller virksomhedsophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed. Dit afgangsprojekt, specialet, færdiggør du på 4. semester.

1. SEMESTER

1. semester handler om avancerede metoder til syntese og karakterisering af nanostrukturer og nanomaterialer. Du kommer bl.a. til at arbejde med nanolitografi og elektronmikroskopi.

PROJEKT

 • Characterisation and Synthesis (15 ECTS)

KURSER

 • Materials Chemistry (5 ECTS)
 • Synthesis and Characterisation (5 ECTS)
 • Semiconductors: Physics, Devices and Engineering (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 1. SEMESTER

 • Microelectromechanical systems
 • Characterization of reflectans from amorph silicium on aluminium solar cells surfaces
 • Fabrication of silicon nanowire transistors
 • The Magneto-optic kerr effect
 • The graphene touchscreen
 • Microstructured solar cell substartes
 • Fabrication of metal clusters using magnetron sputtering

2. SEMESTER

På 2. semester arbejder du med avancerede metoder til fremstilling af funktionelle nanostrukturer. I kurserne lærer du om nanooptik og overfladefysik, og i projektarbejdet anvendes færdigheder fra kurserne til at modellere de fremstillede nanostrukturers funktioner.

PROJEKT

 • Functional Nanostructures (15 ECTS)

KURSER

 • Optical Nanostructures and Materials (5 ECTS)
 • Computational Modelling for Physics and Engineering (5 ECTS)
 • Physics and Chemistry of Surfaces (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 2. SEMESTER

 • Failure analysis of power semiconductors
 • Functional nanostructures; carbon-60 studied by scanning tunneling microscopy
 • Failure mechanics in metalized film capacitors
 • Characterization and modelling of carbon nanotubes
 • Synthesis, charecterization and modelling of silicon solar cells
 • Thin film solar cells

3. SEMESTER

Du opbygger selv dit 3. semester med moduler svarende til i alt 30 ECTS. Kombinationerne er mange, så du kan rette semesteret efter dine interesser og mål. Du har fx mulighed for at

 • tage på virksomhedsophold (projektorienteret forløb) i en dansk eller udenlandsk virksomhed. På et virksomhedsophold skal du være med til at løse virkelige problemer for organisationen og ikke kun deltage i den daglige drift af virksomheden
 • studere et semester på et udenlandsk eller et andet dansk universitet
 • tage et sædvanligt semesterforløb på AAU med kurser og projekt
 • påbegynde dit kandidatspeciale, som kan strække sig over både 3. og 4. semester (lang afgang). Her har du mulighed for at fordybe dig i et emne, du finder særligt spændende og udfordrende

Hvis du vil på studie- eller virksomhedsophold har Aalborg Universitet samarbejdsaftaler med universiteter over hele verden, ligesom fagmiljøet bag uddannelsen også har en lang række internationale kontakter i forbindelse med virksomhedsaftaler.

3. og 4. semester er ofte sammenhængende, idet indholdet på 3. semester kan vælges således, at det er forberedende til 4. semester.

PROJEKT

 • Advanced Applications of Nanotechnology (15 ECTS)

KURSER

Du kan vælge 1-3 kurser:

 • Test and Validation (5 ECTS)
 • Reaction Engineering and Molecular Electronics (5 ECTS)
 • Modern Physics (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 3. SEMESTER

 • Near-field electrospinning of inorganic zink-oxide nanowires  

4. SEMESTER

Kandidatuddannelsen afsluttes med et større videnskabeligt arbejde: specialet. Dette projekt er større end de projekter, du hidtil har arbejdet med. Her er det muligt at specialisere sig inden for netop det område, man finder spændende og gerne vil arbejde videre med. I specialet får du muligheden for at kombinere al den viden og alle de færdigheder, du har tilegnet dig i løbet af uddannelsen. Opgaven er at løse et problem inden for fagområdet gennem selvstændigt arbejde – som oftest i samarbejde med en virksomhed. Projektgrupperne er små (1-3 personer), hvilket minder om arbejdssituationen, man møder i industrien.

Kandidatspecialet kan have karakter af industrielt udviklingsarbejde, videreudvikling eller egentlig forskning Det kan være en forlængelse af 3. semester, eller det kan omhandle helt nye emner.

speciale

 • Emne efter eget valg (30 ECTS)

EKSEMPLER PÅ specialeemner

 • Characterisation of germanium films grown by plasma-assisted molecular beam epitaxy
 • Production of copper clusters using magnetron sputtering
 • Electric and optical properties of graphene and graphene antidot structures 
 • Optical properties of thin film solar cell structures on imprinted microstructures


 

LÆS MERE OM virksomheds- og udlandsophold

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde