Forskning
Samarbejde

Materials and Nanotechnology, Civilingeniør

Nanomaterials and Nanophysics, specialisering

Nanomaterials and Nanophysics, specialisering

GENNEM DET PROBLEMBASEREDE PROJEKTARBEJDE KNYTTES FAGENE SAMMEN TIL EN HELHED

Nanomaterials and Nanophysics er en specialisering under civilingeniøruddannelsen i Materials and Nanotechnology. Specialiseringen giver dig mulighed for at fordybe dig i nanomaterialers specielle elektroniske, kvantemekaniske og optiske egenskaber, samt modellering, karakterisering og produktion på nanometerskala. Udviklingen inden for nanotools og nanodevices inddrages også i studieforløbet.

På specialiseringen får du en bred, interdisciplinær viden om nanovidenskab og -teknologi, og du vil kunne arbejde med projekter, der spænder helt fra grundvidenskabelige undersøgelser til fremstilling af fx integrerede optiske kredsløb.

DU LÆRER AT FORHOLDE DIG KRITISK TIL FORSKELLIGE LØSNINGER OG AT HAVE FOKUS PÅ HELE TIDEN AT OPTIMERE

Du lærer om de grundlæggende problemstillinger inden for fagområdet, og du stifter bekendtskab med den nyeste, internationale forskning og teknologi. Du fordyber dig i interessante og udfordrende emner, du eksperimenterer, og du lærer, hvordan du kan se tingene i et større perspektiv.

Du kommer blandt andet til at arbejde med emner som:

 • Halvlederfysik
 • Nanoelektronik
 • Optoelektronik
 • Nanooptik
 • Overfladefysik
 • Reaktioner på grænseflader

Du bliver opfordret til samarbejde med erhvervslivet gennem projektarbejdet, hvor du og din projektgruppe finder løsninger på reelle udfordringer inden for fagområdet. Alle projekterne tager udgangspunkt i problemstillinger fra det virkelige liv og er tilrettelagt sådan, at I hele tiden udfordres til at tænke kreativt og innovativt.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

Som færdiguddannet civilingeniør (cand.polyt.) i Nanomaterials and Nanophysics har du en solid ekspertviden inden for områder som fx faststoffysik, nanooptik, halvleder fysik, overflade- og grænsefladefysik, materialeegenskaber og komponenter på nanoskala. Du kan forstå, reflektere over og anvende teori, metoder og værktøjer inden for disse discipliner, og du er i stand til at vurdere, hvilke der skal bruges til at løse specifikke problemstillinger. Du kan varetage komplekse arbejds- og udviklingssituationer på et højt professionelt niveau, og du kan igangsætte og implementere interdisciplinære samarbejder på tværs af faggrupper.

Du kan arbejde inden for fx:

 • Rådgivning og vejledning i anvendelse og sikkerhed af materialer, nanoproduktion eller mikroanalyse i konsulentfirmaer
 • Farmaceutiske virksomheder, der udvikler komponenter og nye materialer til brug i bl.a. bandager, proteser eller utensilier
 • Kommunikationssektoren, hvor du blandt andet kan arbejde med udvikling af mikrokomponenter, apparatur, metoder eller nye materialer til optisk og elektrisk kommunikation eller datalagring
 • Energisektoren, hvor du blandt andet kan arbejde med udvikling og forbedring af brændstoffer, materialer og systemer til brug i solceller eller energilagring eller design af mikroelektriske kredsløb
 • Miljøsektoren, hvor du fx kan arbejde med udvikling og forbedring af solceller eller udvikling af måleudstyr
 • Laserindustrien, hvor du blandt andet kan arbejde med udvikling af integrerede laser systemer til laboratoriemåleudstyr eller fjernsyn
 • Nanoteknologi, hvor du blandt andet kan arbejde med visualisering af elektronskyer og enkelte atomer, syntese og anvendelse af kvantekrystaller til brug i fjernsyn eller coatings af overflader, så de fx bliver superhydrofobiske
 • Software- og hardwareindustrien, hvor du blandt andet kan arbejde med udvikling af mikroelektriske kredsløb, datalagring, mikrochip teknologi, transistorer osv.
 • Udvikling og forbedring af bio og/eller nanoteknologisk laboratorieudstyr
 • Finanssektor, hvor du udvikler algoritmer til analysering af finansmarkedet
 • Generel teoretisk og anvendelig matematik og fysik
 • Karakterisering, modellering og visualisering af nanostrukturer, molekyler og atomer
   

LÆS MERE OM FAGLIGT INDHOLD PÅ NANOMATERIALS AND NANOPHYSICS


Mød studerende
SØG OPTAGELSE PÅ specialiseringen i NANOMATERIALS AND NANOPHYSICS