Forskning
Samarbejde

Materials and Nanotechnology, Civilingeniør

Materials Technology, specialisering

Materials Technology, specialisering

DU LÆRER AT UDVIKLE FREMTIDENS MATERIALER VED AT KOMBINERE VIDEN OM FYSIK, KEMI, NANOTEKNOLOGI OG MATERIALEMEKANIK

Specialiseringen i Materials Technology giver dig et dybtgående kendskab til forskellige ingeniørmaterialer såsom plast, kompositmaterialer, keramiske materialer, stål og legeringer samtidigt med, at du opnår en solid kompetenceprofil inden for områder, der omhandler deformationer og styrkeberegninger.

Specialiseringen giver dig en videnskabelig forståelse for de problemstillinger, som produktionsvirksomheder, rådgivende ingeniørvirksomheder, certificerings selskaber og forskningsinstitutioner møder i forbindelse med fremstilling og anvendelse af materialer, og du bliver i stand til at omsætte denne viden i professionel praksis. Uddannelsen er tværfaglig og indeholder elementer fra fysik, kemi, nanoteknologi og traditionel maskinkonstruktion.

"Vi havde rig mulighed for at udføre mange forskellige forsøg, der hver viste enkelte brikker af et samlet puslespil. Derfor gjaldt det om at sammenligne de forskellige forsøg til et samlet billede, der kunne bruges til mere end bare at forstå materialet"

Anders Noel Thomsen, tidligere studerende,
nu ph.d.-studerende ved AAU

Igennem hele uddannelsen bliver du opfordret til tæt kontakt til erhvervslivet gennem projektarbejdet, hvor du og din projektgruppe finder løsninger på udfordringer i relation til materialeteknologi. Alle projekterne tager udgangspunkt i problemstillinger fra det virkelige liv og er tilrettelagt sådan, at I hele tiden udfordres til at tænke kreativt, systematisk og innovativt.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

Som færdiguddannet civilingeniør i Materials and Nanotechnology med specialisering i Materials Technology har du et indgående kendskab til materialers egenskaber, fremstillings- og bearbejdningsmetoder såvel som samspillet mellem disse, hvilket betyder, at du kan arbejde som fx udviklings -og produktionsingeniør, projektleder, produktions- eller udviklingschef i private og offentlige virksomheder i ind- og udland. Du kan få job i både danske og internationale rådgivende ingeniørvirksomheder, industrielle produktionsvirksomheder, certificeringsselskaber og forskningsinstitutioner.

Du kan arbejde hos fx:

 • Novo Nordisk
 • Siemens
 • Velux
 • Dansk Teknologisk Institut
 • Dong Energy
 • NOV Flexibles
 • Bang & Olufsen
 • Haldor Topsø
 • FORCE Technology
   

LÆS MERE OM FAGLIGT INDHOLD PÅ specialiseringen MATERIALS TECHNOLOGY

 


SØG OPTAGELSE PÅ specialiseringen i MATERIALS TECHNOLOGY