Forskning
Samarbejde

Materials and Nanotechnology, Civilingeniør

Adgangskrav

Adgangskrav

Følgende bachelor- og diplomingeniøruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen som civilingeniør (cand.polyt.) i Materials and Nanotechnology (Materialer og Nanoteknologi) - uanset hvilken specialisering du søger ind på:

  • Nanoteknologi med specialisering i Fysik (AAU Aalborg)
  • Nanoteknologi med specialisering i Bioteknologi (AAU Aalborg)
  • Fysik (AAU Aalborg)
  • Nanoteknologi (AAU Aalborg)
  • Nanoscience (Aarhus Universitet)
  • Nanoscience (Københavns Universitet)
  • Fysik og Nanoteknologi (DTU)
  • Fysik (Københavns Universitet) (ny i forhold til studieordning)
  • Fysik (Aarhus Universitet) (ny i forhold til studieordning)

Studerende med en anden bachelorgrad kan efter ansøgning til studienævnet optages efter en specifik akademisk vurdering, hvis ansøgeren anses for at have sammenlignelige uddannelsesmæssige forudsætninger.

Specialiseringen i Materials Technology

Derudover giver følgende bacheloruddannelser også adgang til specialiseringen Materials Technology: 

Sprogkrav

Der er desuden krav om engelsk svarende til minimum B-niveau til engelsksprogede kandidatuddannelser.

 

Giver din uddannelse ikke direkte adgang?

Hvis din uddannelse ikke er nævnt under adgangskravene, men er beslægtet, kan du stadig søge om optagelse. Når du søger, vil studiet lave en individuel faglig vurdering af dit adgangsgrundlag i forhold til den specifikke kandidatuddannelse.

Spørg gerne studievejlederen fra uddannelsen om dine optagelsesmuligheder, hvis du er i tvivl. Du finder kontaktinfo under ”Kontakt og Studievejledning”.

Krav om engelsk på B-niveau

På alle engelsksprogede uddannelser på Aalborg Universitet er der krav om bestået engelsk på minimum B-niveau med et gennemsnit på 3,0 eller A-niveau med minimum 2,0 karaktergennemsnit uden oprunding.

Du beviser dit engelskniveau ved at uploade eksamensbevis fra din gymnasiale uddannelse, når du søger om optagelse i Ansøgningsportalen.

LÆS MERE OM VORES ENGELSKKRAV

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved og er gældende i 3 år. 

læs mere om retskrav