AAU logo

Matematik-teknologi

Fagligt indhold

Fagligt indhold

Efter afsluttet bacheloruddannelse i Matematik-Teknologi kan du fortsætte på den 2-årige civilingeniøruddannelse i Matematik-Teknologi. På kandidatuddannelsen udbydes kurser i mere avancerede matematisketeknologiske emner, og i projekterne samarbejdes med højteknologiske virksomheder.

På 3. semester har du mulighed for selv at definere dit semester. Du har mulighed for at tage på virksomhedsophold, enten i en dansk eller udenlandsk virksomhed eller studere et semester på et udenlandsk universitet. Aalborg Universitet har samarbejdsaftaler med universiteter over hele verden, ligesom fagmiljøet bag uddannelsen også har en lang række internationale kontakter i forbindelse med virksomhedsaftaler.

Kandidatuddannelsen afsluttes med et større videnskabeligt arbejde – specialet. Dette projekt er større end de projekter, du hidtil har arbejdet med. I afgangsprojektet får du muligheden for at kombinere al den viden og alle de færdigheder, du har tilegnet dig i løbet af uddannelsen. Kandidatspecialet kan have karakter af industrielt udviklingsarbejde, videreudvikling eller egentlig forskning. Kandidatuddannelsen giver ret til titlen civilingeniør (cand.polyt.).

1. SEMESTER

På 1. semester er der fokus på informationsbehandling i teknologiske systemer, og du lærer om bl.a. kodningsteori, signalbehandling og kunstig computerintelligens. Du skriver dit projekt på bagrund af kurserne, hvor du arbejder med en problemstilling inden for et eller flere af disse områder.

PROJEKT

 • Informationsbehandling i teknologiske systemer (15 ECTS)

KURSER

 • Information og kodningsteori (5 ECTS)
 • Machine Learning (5 ECTS)
 • Array- og sensor signalbehandling (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 1. SEMESTER

 • Data Compression in Feedforward Neural Networks
 • Information Theory in Deep Neural Networks

2. SEMESTER

2. semester handler om signal/databehandlende systemer, og du får en grundig viden om fx komprimeret (sparsom) repræsentation af signaler og/eller data. Desuden lærer du om matematisk statistiske emner som bayesiansk inferens, Markovkæde Monte Carlo metoder og tidsrækker, som alle er emner, der spiller en vigtig rolle inden for teknologien. I projektet fordyber du dig i en problemstilling inden for et eller flere af emnerne, du arbejder med i kurserne.

PROJEKT

 • Signal/databehandlende systemer (15 ECTS)

KURSER

 • Komprimeret signal-/dataanalyse og syntese (5 ECTS)
 • Bayesiansk inferens og modeller med tilfældige effekter (5 ECTS)
 • Tidsrækkeanalyse og økonometri (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 2. SEMESTER

 • Sound Source Localization for Hearing Aids
 • High Reliability Communication for Smart Metering
 • Deep denoising autoencoder for speech enhancement

3. SEMESTER

Du opbygger selv dit 3. semester med moduler svarende til i alt 30 ECTS. Du kan rette semesteret efter dine interesser og mål med forskellige kombinationer. Du har fx mulighed for at

 • tage på virksomhedsophold (projektorienteret forløb) i en dansk eller udenlandsk virksomhed. På et virksomhedsophold skal du være med til at løse problemer for organisationen og ikke kun deltage i den daglige drift af virksomheden
 • studere et semester på et udenlandsk eller et andet dansk universitet
 • tage et sædvanligt semesterforløb på AAU med kurser og projekt
 • påbegynde dit kandidatspeciale, som kan strække sig over både 3. og 4. semester (lang afgang). Her har du mulighed for at fordybe dig i et emne, du finder særligt spændende og udfordrende

Hvis du vil på studie- eller virksomhedsophold har Aalborg Universitet samarbejdsaftaler med universiteter over hele verden, ligesom fagmiljøet bag uddannelsen også har en lang række internationale kontakter i forbindelse med virksomhedsaftaler.

PROJEKT

Vælg ét emne:

 • Specialisering i videregående matematiske og teknologiske emner med fokus på matematiske problemstillinger
 • Specialisering i videregående matematiske og teknologiske emner med fokus på teknologiske problemstillinger

Eksempler på projektemner PÅ 3. SEMESTER

 • Generalized sampling
 • Privacy preserving control
 • Indoor navigation using deep reinforcement learning
 • Reception of AIS signals using phased array antennas on Nano-satellites.

4. SEMESTER

Du bruger dit fjerde semester på at skrive dit speciale. Her har du mulighed for at fordybe dig i et emne, du finder specielt interessant, og du kan kombinere al din viden og dine færdigheder. Kandidatspecialet kan have karakter af industrielt udviklingsarbejde, videreudvikling eller egentlig forskning Det kan være en forlængelse af 3. semester, eller det kan omhandle helt nye emner.

speciale

 • Emne efter eget valg (30 ECTS)

Eksempler på specialeemner

 • Generalized sampling
 • Reception of AIS signals using phased array antennas on Nano-satellites
 • Privacy preserving control
 • Indoor navigation using deep reinforcement learning
 • Convolution Framelets in Deep Neural Networks for Data Compression
 • Robust spoken-language identification


MERE INFO OM matematik-teknologi?

Hvis du ønsker mere indgående viden om det faglige indhold på kandidatuddannelsen, har du flere muligheder for at finde yderligere information:


læs mere om mulighederne for virksomheds- og udlandsophold

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde