AAU logo

Matematik-økonomi

Fagligt indhold

Fagligt indhold

På kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi får du en dybdegående forståelse af økonomiske systemer. Du får gennem matematiske og statistiske metoder kompetence til selvstændigt at kunne planlægge og udføre økonomiske analyser på et meget højt niveau. Du kan via valg af projektemner specialisere dig i et af følgende to områder:

 • Økonometri med særligt henblik på finansiering og Financial Engineering
 • Operationsanalyse

Under hele uddannelsen vil du igennem dit projektarbejde have tæt kontakt til eksempelvis banker, kreditforeninger, logistikvirksomheder, telekommunikationsvirksomheder eller andre relevante samarbejdspartnere i erhvervslivet.

1. SEMESTER

På 1. semester kan du vælge, om du vil fokusere på empirisk finansiering og anvendt økonometri eller operationsanalyse i dit projektarbejde. Dine valgfag supplerer dit projekt, så du får den bedst mulige viden inden for den problemstilling, du vælger at skrive projekt om.

PROJEKT

Vælg ét emne

 • Empirisk finansiering og anvendt økonometri (15 ECTS)
 • Operationsanalyse (15 ECTS)

KURSER

 • Tre valgfag (5+5+5 ECTS): Økonometri og kvantitative metoder inden for finansiering / Målteori og stokastiske processer / Numerisk analyse / Emner i Operationsanalyse / Udvidede teknikker til planlægning og styring / Fleksibel produktion

Eksempler på projektemner PÅ 1. SEMESTER

 • Estimation af rentestrukturkurver (inden for empirisk finansiel modellering og anvendt økonometri)
 • Lagerstyring (inden for operationsanalyse)

2. SEMESTER

På 2. semester arbejder du med fordybelse inden for enten financial engineering eller implementering og analyse af forsyningskæder. Du vælger valgfag, der kan kombineres med det projektemne, du vælger at fordybe dig i.

PROJEKT

Vælg ét emne:

 • Fordybelse inden for Financial Engineering (15 ECTS)
 • Implementering og analyse af forsyningskæder (15 ECTS)

KURSER

 • Tre valgfag (5+5+5 ECTS): Quantitative Finance and Computational Statistics / Kontinuert-tids finansiering / Data Mining / Fremstillings- og forsyningskædesystemer / Business Intelligence og analytiske metoder

Eksempler på projektemner PÅ 2. SEMESTER

 • Prisfastsættelse af caps (renteoption) og sammenligning af numeriske metoder
 • Analyse af forsyningskæde – ved Royal Greenland A/S

3. SEMESTER

På dit 3. semester, kan du optjene de påkrævede 30 ECTS på forskellige måder. Du har fx mulighed for at

 • studere et semester på et udenlandsk eller et andet dansk universitet
 • tage et sædvanligt semesterforløb på AAU med kurser og projekt
 • påbegynde dit kandidatspeciale, som kan strække sig over både 3. og 4. semester (lang afgang). Her har du mulighed for at fordybe dig i et emne, du finder særligt spændende og udfordrende

Ligesom på de andre semestre, kan dit projekt tage afsæt i data eller problemstillinger fra virksomheder. Det har instituttet lang erfaring med at skaffe adgang til. Matematik-Økonomi er et internationalt fag og instituttets forskning foregår i dette internationale miljø. Du har således mange muligheder for at få internationale kontakter, som er fagligt meningsfulde såvel forbindelse med dit studie som et eventuelt udlandsophold.

PROJEKt

På 3. semester kan du skrive projekt inden for Financial Engineering eller operationsanalyse.???

 • Videregående emner inden for matematik-økonomi med anvendelser (20 ECTS)

KURSER

 • To valgfag (5+5 ECTS): Emner inden for statistisk videnskab I / Emner inden for statistisk videnskab II / Varighedsanalyse / Flexible Manufacturing/ Topics in Operations Research/ Videregående finansieringsteori

 

4. SEMESTER

Du skriver dit speciale på fjerde semester. Her har du mulighed for at fordybe dig i et emne, som du er særligt interesseret i, og du kan kombinere al din viden og dine færdigheder. Kandidatspecialet kan have karakter af industrielt udviklingsarbejde, videreudvikling eller egentlig forskning Det kan være en forlængelse af 3. semester, eller det kan omhandle helt nye emner.

speciale

 • Emne efter eget valg (30 ECTS)

Eksempler på specialeemner

 • Analyse af tidsplan for et projekt - Simulering og risikostyring
 • Modellering og forecast af spotpriserne på el vha. SARFIMA-modeller med regimeskift
   

MERE INFO OM matematik-økonomi?

Hvis du ønsker mere indgående viden om det faglige indhold på kandidatuddannelsen, har du flere muligheder for at finde yderligere information:


Læs mere om muligheden for virksomheds- og udlandsophold

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde