Forskning
Samarbejde

Management Engineering, Civilingeniør

Adgangskrav

Adgangskrav


En række tekniske bacheloruddannelser og diplomingeniøruddannelser inden for produktion eller forretningssystemer er adgangsgivende til kandidatuddannelsen som civilingeniør (cand.polyt.) i Management Engineering (Produktionsledelse) - uanset hvilken specialisering du søger ind på.

Du kan se hvilke i studieordningen. Studerende med en anden bachelorgrad kan optages, hvis ansøgeren anses for at have sammenlignelige uddannelsesmæssige forudsætninger. Universitetet kan stille krav til afholdelse af yderligere eksamener inden studiestart.

Vær opmærksom på, at uddannelsen har adgangsbegrænsning. Det vil sige, at du ikke nødvendigvis optages, selvom du er kvalificeret.
 

specialiseringen i Operations and Innovation Management

Derudover giver følgende bacheloruddannelser også adgang til specialiseringen Operations and Innovation Management:

  • Information Technology med specialisering i Forretning (AAU Aalborg) (Studieordning version 2015, 2019 eller 2020)

Sprogkrav

Bemærk, at der kræves Engelsk på B-niveau eller tilsvarende for at blive optaget på en engelsksproget uddannelse.
 

Se uddannelsens studieordning

Giver din uddannelse ikke direkte adgang?

Hvis din uddannelse ikke er nævnt under adgangskravene, men er beslægtet, kan du stadig søge om optagelse. Når du søger, vil studiet lave en individuel faglig vurdering af dit adgangsgrundlag i forhold til den specifikke kandidatuddannelse.

Spørg gerne studievejlederen fra uddannelsen om dine optagelsesmuligheder, hvis du er i tvivl. Du finder kontaktinfo under ”Kontakt og Studievejledning”.

Krav om engelsk på B-niveau

På alle engelsksprogede uddannelser på Aalborg Universitet er der krav om bestået engelsk på minimum B-niveau med et gennemsnit på 3,0 eller A-niveau med minimum 2,0 karaktergennemsnit uden oprunding.

Du beviser dit engelskniveau ved at uploade eksamensbevis fra din gymnasiale uddannelse, når du søger om optagelse i Ansøgningsportalen.

LÆS MERE OM VORES ENGELSKKRAV

Læs mere om uddannelsen

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse