AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Lighting Design, cand.scient.

Jeg får de rigtige værktøjer til at udtrykke min kreativitet

Jeg får de rigtige værktøjer til at udtrykke min kreativitet

"Jeg har en bachelor i lysdesign, så at studere Lighting Design på kandidatniveau på Aalborg Universitet føles som en naturlig fortsættelse af mit studium. Lighting Design adskiller sig fra min bacheloruddannelse på den måde, at den har en større bredde, som inkluderer både den tekniske og det fænomenologiske aspekt af lys. På uddannelsen arbejder vi tværfagligt over flere felter – arkitektur, lys og medieteknologi - hvilket er meget interessant, berigende og lærerigt. Forelæsningerne er grundige og dybdegående, og det giver mig en faglig sikkerhed, da man i fremtiden vil skulle arbejde for at skabe en forståelse af lysdesign som et tværfagligt erhverv.

På uddannelsen laver vi projektarbejde i grupper efter en problembaseret læringsmodel. Der er stor variation i mine medstuderendes baggrunde og kulturer, og det gør, at vi komplementerer hinanden i gruppearbejdet på en værdifuld måde. Det, at uddannelsen foregår på engelsk, gør, at jeg er kvalificeret til at søge arbejde også udenfor Sverige på et globalt niveau.

Det tætte samarbejde med virksomheder og virkeligheden i vores projekter er motiverende og giver en masse erfaring på en måde, som teori aldrig ville kunne give. Blandingen af teori og praksis giver straks resultater, og det hjælper mig med at drive min egen udvikling fremad. Det bedste ved uddannelsen er, at den giver mig de rigtige værktøjer til at udtrykke min kreativitet og dermed giver den mig muligheden for at kunne skabe nye innovative løsninger med lys. På sin side giver det mig den erfaring og lærdom, jeg har brug for som næste generations lysdesigner.

Jeg ser frem til de kommende semestre på Aalborg Universitet med nysgerrighed, glæde og entusiasme."

TINA WIKSTRÖM, STUDERENDE I LIGHTING DESIGN