AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Lighting Design, cand.scient.

Fagligt indhold

Fagligt indhold

Som kandidatstuderende i Lighting Design på AAU-Cph, kommer du til at arbejde med både dagslys og kunstlys i krydsfeltet mellem tre videnskabelige retninger; medieteknologi, ingeniørvidenskab og arkitektur. Formålet er at uddanne kandidater med akademisk teknisk såvel som procesrelateret tilgang til og en særlig fornemmelse for at designe med lys i det virtuelle og fysiske rum. På uddannelsen skal du bl.a. arbejde med samspillet mellem lysets fysiske grundelementer, lysteknologier, digitale medier, kontekst, menneskelige faktorer og designmetoder.

På 1. og 2. semester får du kurser indenfor de tre bærende fagområder; ingeniørvidenskab, arkitektur og medieteknologi. 3. semester giver dig mulighed for specialisering gennem dit valg af kurser eller et projektsamarbejde med en ekstern partner, og på 4. semester skal du lave dit speciale.

Se også studieordningen for kandidatuddannelsen i Lighting Design.

OBLIATORISK FOR ALLE IKKE-AAU BACHELORER

Alle bachelorer, som ikke har deres bachelorgrad fra Aalborg Universitet, skal deltage i et kursus om problembaseret læring (PBL) som en del af deres 1. semesterprojekt. Bachelorer, som har fået merit for 1. semester, skal deltage i kurset, så det sikres, at de lærer at arbejde efter PBL-modellen. Læs mere om PBL her.

1. semester; At opleve lys

På 1. semester af kandidatuddannelsen i Lighting Design skal du og din gruppe udarbejde et projekt under temaet "At opleve lys". Formålet med dette projektarbejde er, at du udvikler kompetencer i at designe med lys inden for områderne arkitektur og design, videnskab og medieteknologi. Du vil lære om kompleksiteten og samspillet mellem disse tre områder, når du skal designe med lys i virkelige og virtuelle rum. 

Kurser på 1. semester

  • Grundlæggende viden om lys
  • Digitale simuleringer med lys /
    CGI
  • Lysets betydning: Lys og rum

I kurserne kommer du til at arbejde med de grundlæggende principper for samspillet mellem lys, rum, teknologi og menneskelig perception. Et af emnerne vil være det nordiske lys, som inkluderes for at demonstrere sensibilitet i lysdesign. Desuden skal du lære om de grundlæggende fotometriske og kolorimetriske termer, samt processerne i perception og opfattelse af det luminøse miljø. Sidst men ikke mindst skal du arbejde med digitale simuleringer af lys. Dette er et vigtigt designredskab, og kurset introducerer dig også for CGI - Computer-generated Imagery, som er computergenererede special effects.

2. semester; At skabe med lys: Interaktivt lysdesign

I projektarbejdet på 2. semester skal du arbejde med interaktivt lysdesign via medieteknologi og menneskelig / konceptuel interaktion. Du og din gruppe skal arbejde med en problemstilling, som skal løses både funktionelt, teknisk og æstetisk.

Se video om 2. semester projekt: Creating with Light: Interactive Lighting - Light Traces

 

Kurser på 2. semester

  • Evidensbaseret lysdesign
  • Lys og kontekst
  • Intelligent lysdesign

I kurset "Evidensbaseret lysdesign" skal du lære om effekten af lys på mennesker i forhold til den måde, vi opfatter lys, samt lysets psykologiske effekt. På 2. semester skal du desuden arbejde med æstetiske, funktionelle, lovmæssige og miljømæssige designparametre i forhold til lys, og du skal lære om brugen af intelligente digitale lysdesign til både indendørs og udendørs applikationer med fokus på menneskelige faktorer.

3. semester; Innovativt lysdesign

På 3. semester fylder projektarbejdet lidt mere, end det har gjort på de to foregående semestre. Her skal du og din gruppe arbejde under temaet "Innovativt lysdesign", hvor I skal udvikle nye løsninger til problemstillinger inden for lysdesign. I kan vælge at fokusere på fx kommercielle aspekter eller socio-kulturelle implikationer i forhold til at generere videnskabelige løsninger.

kurser på 3. semester

  • Fokusområde
  • Valgfag (skal godkendes af uddannelsens studienævn)

projektsamarbejde/udlandsophold

På 3. semester har du også mulighed for at lave et projektsamarbejde med en ekstern partner, hvilket rigtig mange af vores Lighting Design-studerende gør. Et samarbejde med en virksomhed eller organisation kan være med til at specialisere dig yderligere. Se her for mere information og se eksempler på, hvem vores studerende har samarbejdet med

4. semester; Speciale i Lysdesign

4. semester er det afsluttende semester på uddannelsen, og det er her, du udarbejder dit speciale. Det kan enten gøres alene eller i en gruppe. Der er ingen kurser på 4. semester, da du her skal koncentrere dig 100% om dit speciale.

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde