AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Lighting Design, cand.scient.

Adgangskrav

Adgangskrav

Optagelse på kandidatuddannelsen cand.scient. i Lighting Design forudsætter en af følgende beståede bacheloruddannelser:

Du skal desuden have Matematik på minimum B-niveau.

Studienævnet foretager ikke forhåndsvurderinger af adgangsgrundlaget. Det betyder, at faglige vurderinger kun foretages i forbindelse med ansøgning om optagelse på uddannelsen.

Adgangsbegrænsning

Kandidatuddannelsen cand.scient. i Lighting Design er adgangsbegrænset. Det betyder, at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt og som opfylder adgangskravene, der er sikret en studieplads på uddannelsen.

Udvælgelse til optag blandt kvalificerede ansøgere sker på baggrund af følgende kriterier, i prioriteret rækkefølge:

  1. Opnåede karakterer på de af bacheloruddannelsens semestre, der er afsluttet på bedømmelsestidspunktet
  2. En begrundet ansøgning på én side, hvori du beskriver din motivation for at studere Lighting Design på AAU samt din viden om uddannelsen. I ansøgningen skal du især lægge vægt på, hvorfor du er interesseret i lysdesign som akademisk område, herunder særligt uddannelsens tværdisciplinære tilgang. Du skal ligeledes beskrive, hvordan din akademiske baggrund kan bruges inden for lysdesign, og hvordan andre områder, som programmet dækker over, kan bidrage til de studerendes kompetencer. 
  3. Relevante ekstra-currikulære aktiviteter, som kan dokumenteres. Fx håndværkeruddannelse, erhvervserfaring indenfor IT og/eller design gerne og i særdeleshed inden for byggesektoren eller virksomheder inden for belysning.
Læs mere om uddannelsen

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde, hvis optagelsen sker i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved.

retskrav til optagelse på kandidatuddannelser

 

Dobbeltuddannelse

Hvis du allerede har en uddannelse på samme niveau som den, du har tænkt dig at søge, skal du være opmærksom på reglen om dobbeltuddannelse, som betyder at det som udgangspunkt ikke længere er muligt at blive optaget på mere end én ordinær videregående heltidsuddannelse.

Læs mere om dobbeltuddannelse