AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Ledelse og informatik i byggeriet, cand.tech.

Adgangskrav

Adgangskrav

STUDIESTART 1. FEBRUAR. ansøgningsfrist er 15. oktober, men vi forventer at åbne for optag i 2. runde d. 20. november.


Optagelse på kandidatuddannelsen cand.tech. i Ledelse og Informatik i Byggeriet forudsætter en af følgende uddannelser:

  • Bygningskonstruktøruddannelse
  • Bacheloruddannelse inden for bygge‐ og anlægsområdet
  • Diplomingeniøruddannelse inden for bygge‐ og anlægsområdet

Studerende med en anden uddannelse vil efter ansøgning til studienævnet kunne optages efter en konkret faglig vurdering, såfremt ansøgeren skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Universitetet kan fastsætte krav om aflæggelse af supplerende prøver forud for studiestart.

Studienævnet foretager ikke forhåndsvurdering af adgangsgrundlag. Det betyder, at faglige vurderinger kun foretages i forbindelse med, at der indsendes en konkret ansøgning om optagelse.

For ikke-nordiske ansøgere kræves en bestået Studieprøve i dansk. Studieprøven udbydes af de kommunale sprogskoler.

Se også uddannelsens studieordning.
 

SØG OPTAGELSE PÅ LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET

Adgangsbegrænsning

Kandidatuddannelsen cand.tech. i Ledelse og Informatik i Byggeriet er adgangsbegrænset. Det betyder at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt og som opfylder adgangskravene, der er sikret en studieplads på uddannelsen.

Uddannelsen forventer at udbyde 65 studiepladser.

Udvælgelse til optag blandt kvalificerede ansøgere sker på baggrund af følgende kriterier, i prioriteret rækkefølge:

  1. Opnåede karakterer på bacheloruddannelsen
  2. Motivation for at læse Ledelse og Informatik i Byggeriet på Aalborg Universitet
  3. Relevante ekstra-curriculære aktiviteter, som kan dokumenteres. Fx håndværkeruddannelse, erhvervserfaring indenfor IT og/eller ledelse gerne og i særdeleshed inden for byggesektoren.

Giver din uddannelse ikke direkte adgang?

Hvis din uddannelse ikke er nævnt under adgangskravene, men er beslægtet, kan du stadig søge om optagelse. Når du søger, vil studiet lave en individuel faglig vurdering af dit adgangsgrundlag i forhold til den specifikke kandidatuddannelse.

Spørg gerne studievejlederen fra uddannelsen om dine optagelsesmuligheder, hvis du er i tvivl. Du finder kontaktinfo under ”Kontakt og Studievejledning”.

Læs mere om uddannelsen

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 15. oktober med studiestart den 1. februar


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse
Svar på din ansøgning

Har du søgt op optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 14. november.


Find meget mere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse 

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved og er gældende i 3 år. 

læs mere om retskrav