AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Ledelse og informatik i byggeriet, cand.tech.

Ledelse og Informatik i Byggeriet

Ledelse og Informatik i Byggeriet

Har du mod på at udvikle dine ledelseskompetencer, og brænder du samtidigt for digital kommunikation og informationsteknologi? Cand.tech.-uddannelsen i Ledelse og Informatik i Byggeriet uddanner dygtige ledere, der kan udvikle, anvende og formidle teknisk baserede videns- og arbejdsprocesser i byggeprojekter, byggevirksomheder og -organisationer.

STUDIESTART 1. FEBRUAR. ANSØGNINGSFRIST ER 15. OKTOBER, MEN VI FORVENTER AT ÅBNE FOR OPTAG I 2. RUNDE D. 20. NOVEMBER.

”VI SER PÅ TVÆRFAGLIGE PROBLEMSTILLINGER: PÅ ARBEJDSPROCESSER I RELATION TIL INFORMATIONSPROCESSER, OG PÅ REGULERING I FORHOLD TIL MOTIVATION OG INTERESSER HOS VIRKSOMHEDERNE”

Daniel Maimann, tidligere studerende, nu ansat hos Rambøll Pharma

Informations- og kommunikationsteknologier former i stadig stigende grad beslutningsprocesserne i hele byggeriets værdikæde, hvilket skærper byggesektorens behov for ledere, der kan håndtere, koordinere og specificere informationsteknologier, der forbedrer byggeriets produktivitet og kvalitet.

Kandidatuddannelsen i Ledelse og Informatik i Byggeriet er toårig og læses på AAU København. Uddannelsen giver dig kompetencer til at løse ledelsesopgaver med fokus på informations- og kommunikationsteknologiens rolle og værdi i organisationer og virksomheder. Du bliver i stand til at navigere i den komplekse mængde af data og information, der produceres i byggeriet, og du får kompetencer til at implementere digitale løsninger med effekt på arbejdsprocesserne i byggeforløbet.

Samarbejde med erhvervslivet er en stor del af uddannelsen, og du bliver opfordret til tæt kontakt til erhvervslivet gennem projektarbejdet, hvor du og din projektgruppe undersøger problematikker i forbindelse med reelle udfordringer i byggebranchen. Alle projekterne tager udgangspunkt i problemstillinger fra det virkelige liv og er tilrettelagt sådan, at I hele tiden udfordres til at tænke kreativt, systematisk og innovativt.

”UDDANNELSEN ER UTROLIG SPÆNDENDE, FORDI MAN SOM STUDERENDE ARBEJDER PROBLEMBASERET MED SELVVALGTE PROBLEMATIKKER”

Mikkel Lieberkind, studerende

Der kan forekomme engelsk undervisningsmateriale på uddannelser, der ellers udbydes på dansk, pga. fx manglende litteratur inden for et fagområde, for lav kvalitet i dansk litteratur eller offentliggørelse af nyeste forskningsresultater.

Ledelse og Informatik i Byggeriet er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

Job og karriere

Byggesektoren har et stigende behov for ledere, som både har viden om byggeprocesser, og som kan implementere og anvende informations- og kommunikationsteknologi hensigtsmæssigt i alle dele af byggeprocessen. De nye ledere skal sikre bedre informationsoverlevering mellem faggrupper, virksomheder og faser i byggeprocessen ved at styrke organiseringen af byggeinformation og kommunikation.

Som færdiguddannet cand.tech. i Ledelse og Informatik i Byggeriet har du en stor viden, som er baseret på teori, praktisk erfaring og den nyeste internationale forskning i fagmiljøet.

Du har kompetencer til at lede og koordinere byggeprocesser med dybdegående forståelse for informations- og kommunikationsteknologiens betydning for byggeriet. Du kan varetage stillinger med ledelsesansvar, og du kan bruge din uddannelse både herhjemme og i udlandet.

Du kan arbejde som fx:

 • Koordinator på byggeprojekter
 • Projektleder
 • Projekteringsleder
 • Udviklingsleder inden for byggeri og anlæg
 • Rådgiver – eventuelt selvstændig
   

Se brochure om Ledelse og Informatik i Byggeriet (pdf):


testimonials


MED EN CAND.TECH. FÅR DU EN VARIERET FAGLIG PROFIL

Cand.tech.-titlen tildeles kandidater på tekniske uddannelsesforløb. Uddannelsen henvender sig typisk til dimittender, der har en anden bachelorbaggrund end en ingeniøruddannelse. Hvor den traditionelle civilingeniøruddannelse er en kandidatuddannelse oven på en ingeniørbachelor, er cand.tech.-uddannelsen en kandidatuddannelse på samme akademiske niveau, men baseret på en mere varieret faglig profil hos de studerende.

Cand.tech.-uddannelsen bygger en akademisk forståelsesramme oven på den viden, du som studerende har tilegnet dig gennem din bacheloruddannelse. Dette bevirker, at du som studerende opnår en dybere og mere specialiseret viden. Uddannelsen består af fire semestre, der tæller i alt 120 ECTS.
 

 LÆS MERE OM FAGLIGT INDHOLD PÅ LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET

 

SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …


PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter.

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

STUDIEBYEN København

Aalborg Universitet København (AAU CPH) er en del af Aalborg Universitet og ligger i Københavns Sydhavn tæt på hovedstadens centrum. Som studerende på AAU CPH har du derfor rig mulighed for at benytte dig af byens mange bolig-, kultur- og fritidstilbud.

Aalborg Universitet København er en forholdsvis ny campus med et innovativt studie- og læringsmiljø, internationalt fokus og tæt samarbejde med virksomheder, hvoraf flere holder til direkte på campus.

Samlet er ca. 3.700 studerende tilknyttet AAU CPH's mange spændende bachelor- og kandidatuddannelser inden for humaniora, de tekniske- og naturvidenskabelige fag samt samfundsvidenskab. Læs mere om at leve som studerende i København.

SØG OPTAGELSE PÅ LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

 • Ledelse og koordinering af byggeprojekter
 • Dybdegående forståelse for informations- og kommunikationsteknologi i byggeriet
 • Tværfaglig kobling af organisation
 • Byggeteknologi og informatik

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen