ForsideUddannelseKandidatuddannelser

Ledelse og informatik i byggeriet

Kandidat

Ledelse og informatik i byggeriet, Cand.tech.

Uddannelsen er en tværvidenskabelig forskningsbaseret uddannelse, der fokuserer på sammenhængene i byggeprocessen og knytter teknologi, information og byggeorganisation sammen i et praksis perspektiv.

Få kendskab til

Ledelse og koordinering af byggeprojekter
Dybdegående forståelse for informations- og kommunikationsteknologi i byggeri
Tværfagligt samarbejde mellem professioner i byggeprojektet og i byggesektoren

København

2-årig uddannelseDansk

Kandidat

Ledelse og informatik i byggeriet, Cand.tech.

Uddannelsen er en tværvidenskabelig forskningsbaseret uddannelse, der fokuserer på sammenhængene i byggeprocessen og knytter teknologi, information og byggeorganisation sammen i et praksis perspektiv.

Få kendskab til

Ledelse og koordinering af byggeprojekter
Dybdegående forståelse for informations- og kommunikationsteknologi i byggeri
Tværfagligt samarbejde mellem professioner i byggeprojektet og i byggesektoren

København

2-årig uddannelseDansk

Har du mod på at udvikle dine ledelseskompetencer, og brænder du samtidigt for digital kommunikation og informationsteknologi? Cand.tech.-uddannelsen i Ledelse og Informatik i Byggeriet uddanner dygtige ledere, der kan udvikle, anvende og formidle teknisk baserede videns- og arbejdsprocesser i byggeprojekter, byggevirksomheder og -organisationer.

Informationsteknologien skærper byggesektorens behov for kompetent ledelse og koordinering

Informations- og kommunikationsteknologier former i stadig stigende grad beslutningsprocesserne i hele byggeriets værdikæde, hvilket skærper byggesektorens behov for ledere, der kan håndtere, koordinere og specificere informationsteknologier, der forbedrer byggeriets produktivitet og kvalitet.

Byggesektoren har et stigende behov for ledere, som både har viden om byggeprocesser, og som kan implementere og anvende informations- og kommunikationsteknologi hensigtsmæssigt i alle dele af byggeprocessen. De nye ledere skal sikre bedre informationsoverlevering mellem faggrupper, virksomheder og faser i byggeprocessen ved at styrke organiseringen af byggeinformation og kommunikation.

Tre faglige temaer

Vi ser på tværfaglige problemstillinger: på arbejdsprocesser i relation til informationsprocesser, og på regulering i forhold til motivation og interesser hos virksomhederne

Daniel Maimann, tidligere studerende, nu ansat hos Rambøll Pharma

Fagligt indhold

Ved at samarbejde med aktører der beskæftiger sig med teknologierne til dagligt, får man mulighed for at supplere teori med praktisk viden

Mikkel Lieberkind, studerende

Job & karriere

Byggesektoren har et stigende behov for ledere, som både har viden om byggeprocesser, og som kan implementere og anvende informations- og kommunikationsteknologi hensigtsmæssigt i alle dele af byggeprocessen. De nye ledere skal sikre bedre informationsoverlevering mellem faggrupper, virksomheder og faser i byggeprocessen ved at styrke organiseringen af byggeinformation og kommunikation.

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.

Læs mere om udlandsophold

Uddannelsen er utrolig spændende, fordi man som studerende arbejder problembaseret med selvvalgte problematikker

Mikkel Lieberkind, studerende

Hvad er en cand. tech.?

Cand.tech.-titlen tildeles kandidater på tekniske og naturvidenskabelige uddannelsesforløb. Uddannelsen henvender sig typisk til dimittender, der har en anden bachelorbaggrund end en ingeniøruddannelse. Hvor den traditionelle civilingeniøruddannelse er en kandidatuddannelse oven på en ingeniørbachelor, er cand.tech.-uddannelsen en kandidatuddannelse på samme akademiske niveau, men baseret på en mere varieret faglig profil hos de studerende.

Cand.tech.-uddannelsen bygger en akademisk forståelsesramme oven på den viden, man som studerende har tilegnet sig gennem sin bacheloruddannelse. Dette bevirker, at man som studerende opnår en dybere og mere specialiseret viden. Uddannelsen består af fire semestre, der tæller i alt 120 ECTS.

Kontakt studiet

AAU Studie- og trivselsvejledning

I Aalborg Universitets Studie- og Trivselsvejledning kan vi hjælpe med blandt andet valg undervejs i studiet, studietvivl, studieteknik, trivsel, orlov og udmeldelse, eller måske bare en snak om dine tanker om studiet. Vi snakker gerne med dig om stort som småt.

Åbningstider og kontaktoplysninger

Generel studievejledning om AAU's uddannelser i København

Optagelse og adgangskrav

Mere om adgangskrav

Som studerende på AAU møder du...