Forskning
Samarbejde

Læring og forandringsprocesser, Kandidat

Studiets vejledere

Studiets vejledere

vælg først om du vil læse om københavn eller aalborg?
 


Aalborg

Lisa Eltved Bekskov Hansen

Jeg er 27 år og uddannet socialrådgiver her fra AAU i 2019. Inden jeg startede på læring og forandringsprocesser (LFP), arbejdede jeg med organisering, uddannelsespolitik og studerende i fagforeningsregi.

Mit valg af LFP-kandidaten skyldes særligt uddannelsens fokus på, at jeg som studerende bygger videre og oven på min grunduddannelse. De mennesker, som du vil komme til at studere sammen med på LFP, har mange forskellige uddannelsesmæssige profiler. Det er med til at skabe et tværfagligt studiemiljø, der medvirker til at åbne din horisont og tilbyde dig perspektiver, som rækker udover og ind i din egen faglighed. Det er noget af det, jeg sætter allermest pris på ved LFP.

Min opgave som studiestudentervejleder er at være en hjælpende hånd, du kan bruge til at navigere og få indblik i LFP-uddannelsen – både som nuværende og kommende studerende.


Emil Weissmann Jensen

Jeg er 25 år og har en bachelorgrad i idræt fra Aalborg Universitet. Gennem min uddannelse, som idrætsstuderende, blev jeg særlig interesseret i det læringsteoretiske, og hvordan dette kunne anvendes og omsættes til praksis. Derfor valgte jeg at søge ind på kandidaten i læring og forandringsprocesser. Her blev jeg præsenteret for en masse ny teori, hvilket fik mig til at se andre jobmuligheder end førhen.

På kandidaten i læring og forandringsprocesser har man stor frihed for at beskæftige sig med dét, man interesserer sig for. Dette har jeg udnyttet gennem mine projekter, hvor jeg har samarbejdet med eksempelvis uddannelsesinstitutioner. For mig har det medført en dybere indsigt i de problematikker og udfordringer, man står over for, når man skal forstå og skabe forandringer i den virkelige verden. Jeg har derigennem udviklet mine kompetencer i at bygge bro mellem teori og praksis samt set en stor værdi i, at kunne hjælpe andre derhen, hvor de gerne vil.

Vejledningstelefon: 2210 8978


Helene Kjær

Jeg er 26 år og har en professionsbachelor som lærer i folkeskolen. Læring og Forandringsprocesser var den oplagte kandidat for mig, da den giver mulighed for at få en dybere indsigt i, hvordan jeg kan arbejde med læring og forandringer i samfundet, herunder den institutionelle verden, som særligt interesserer mig.

Det er tiltalende for mig, at der på uddannelsen er stort fokus på at sætte det faglige stof i relation til ‘den virkelige verden’, samt den vidensdeling, som der åbnes op for grundet vores forskellige, faglige baggrunde og den store mængde af gruppearbejde, der er.

 

Vejledningstelefon: 2282 2744


Mailadresse Aalborg: studvejl-forandring@hum.aau.dk

Telefontider Aalborg

Mandag 21/6 kl. 14-16 Helene

Onsdag 23/6 kl. 15-17 Emil

Personligt fremmøde bookes efter aftale

STED: AAU, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Ø
Du finder os i studiestudentervejlederkontoret i lokale 3.12

 

København

Oda Skjøt Christensen

Jeg er 26 år og har en bachelor i pædagogik fra Københavns Universitet. Jeg har valgt Læring og forandringsprocesser som kandidatuddannelse, da det giver mig mulighed for at koble min bachelors faglighed med praksisorienterede projekter, hvilket giver mig en stærk forberedelse til mit kommende arbejdsliv efter endt uddannelse. Valget faldt på Aalborg Universitet, da jeg får mulighed for at arbejde mere gruppe- og problemorienteret, dette giver mig et større indblik og et mere meningsfuldt studiemiljø. Min opgave som studenterstudievejleder er at gøre din uddannelse til din uddannelse samt gøre det lettere for dig at fokusere på det faglige.


Vejledningstelefon: 2574 6911


Camilla Rishaug

Jeg er 25 år og har en bachelor i Uddannelsesvidenskab fra Aarhus Universitet i København. Uddannelsen åbnede mine øjne for læring i organisationer, konsulentarbejde og projektledelse. Jeg søgte derfor ind på kandidatuddannelsen i Læring og forandringsprocesser for at gøre min profil mere tværfaglig, samt at forsøge at pege min uddannelse i en retning, der beskæftiger sig mere med voksenlæring i organisationer. Derudover arbejder vi på Aalborg Universitet i høj grad med at relatere vores viden til, hvad der sker ude i virkeligheden, for eksempel igennem projektarbejde på semestrene, således at teori relateres og anvendes i praksis under uddannelsen. På Læring og forandringsprocesser er vi en stor blandet gruppe med forskellige faglige baggrunde, og som studenterstudievejleder vil jeg gerne være med til at bidrage til at overskueliggøre mulighederne i et tværfagligt studiemiljø på det faglige såvel som det sociale plan.

Vejledningstelefon: 6196 7242

 

Telefontider

Tirsdage kl. 9.00-11.00 (Oda)

Fredage: 9.00-11.00 (Camilla)

Mail-adresse København: studvejl-forandring-cph@hum.aau.dk


TRÆFFETIDER FOR PERSONLIGT FREMMØDE København

  • Kontakt os pr. mail eller telefon for nærmere aftale vedr. personligt eller digitalt møde

Møder udenfor disse tider bookes efter aftale

STED: AAU-hovedbygningen, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV.
Du finder os i studiestudentervejlederkontoret i hjørnet på 3.sal i lokale 2.3.043 "Studievejlederrum HUM".

Kontakt studiet

Kontakt studiet

kontakt til Uddannelsessekretær

aalborg

KØBENHAVN

 

Generel studievejledning


AAU Studie- og trivselsvejledning

I Aalborg Universitets Studie- og Trivselsvejledning kan vi hjælpe med blandt andet valg undervejs i studiet, studietvivl, studieteknik, trivsel, orlov og udmeldelse, eller måske bare en snak om dine tanker om studiet. Vi snakker gerne med dig om stort som småt.

åbningstider og kontaktoplysninger

Generel studievejledning om AAU's uddannelser i København

Hvis du har mere generelle spørgsmål til optagelsen, eller hvordan det er at studere ved Aalborg Universitet København, er du velkommen til at kontakte Vejledningscenteret. Vi vejleder om:

  • Valg af uddannelse
  • Optagelse og adgangskrav
  • Ansøgningsprocedurer
  • Hvilke uddannelser kan kombineres
  • Orlov og barsel
  • Studietvivl
  • Udmeldelse fra studiet

Vejledningscenteret

Frederikskaj 12, stueetagen, lokale 0.62
2450 København SV
studievejledning@cph.aau.dk

Find træffetider her: www.aau.dk/uddannelser/studievejledning/generel-studievejledning/

Sådan behandler vi dine oplysninger

Aalborg Universitet behandler alle dine oplysninger med fortrolighed. Alle studievejledere er underlagt tavshedspligt, og du kan altid henvende dig anonymt.

Læs mere om uddannelsen

Din SU og økonomi

Din SU og økonomi

Som studerende på Aalborg Universitet (AAU) har du mulighed for at få økonomisk støtte i form af SU (Statens Uddannelsesstøtte).
 

Læs mere om din su og økonomi