AAU logo

Læring og forandringsprocesser

Studiets vejledere

Studiets vejlederevælg først om du vil læse om københavn eller aalborg?
 


Aalborg

Studenterstudievejledningen i Aalborg er bemandet med Katharina Trendholm og Helle Langer, der begge har afsluttet 8. semester og starter på 9. semester efter sommerferien. Læs her på siden om deres overvejelser i forbindelse med valg af kandidatuddannelse.


MAILS BESVARES LØBENDE - SKRIV TIL

Ring på

 • TELEFON 2282 2744 (Katharina)
 • TELEFON 2210 8978 (Helle)
   

mød personligt op i vores studievejledning

STED: Studievejleder-lokalet, lokale 2.124, Krogstræde 3, 9220 Aalborg Ø. 
Alle er velkomne til at møde op i vores åbningstid. Send evt. en mail i forvejen.

TELEFONTIDER AUGUST

 • 13/8 Kl. 10-12 Katharina
 • 15/8 Kl. 10-12 Katharina
 • 21/8 Kl. 15.30-17.30 Helle
 • 23/8 Kl. 10-12 Katharina
 • 28/8 Kl. 10-12 Katharina
 • 30/8 Kl. 15.30-17.30 Helle 

Vi er desuden begge til stede i huset til studiestart

3/9 fra 8.30-15 (Enten i vejledningslokalet eller hos de nye studerende.)

Planen for september opdateres, når skemaerne ligger klar. Andre tidspunkter kan aftales på mail.

 

STUDIEVEJLEDER katharina trendholm

"Jeg hedder Katharina, er 23 år og har en bachelor i Sociologi fra Aalborg Universitet. Umiddelbart efter min bachelor, startede jeg på kandidaten i Læring og Forandringsprocesser. Jeg valgte at læse netop denne kandidat, da jeg ønskede at supplere min teoretiske viden og mit metodiske apparat fra min bachelor med mere løsningsorienterede arbejdsmetoder.

Derfor valgte jeg på 8. semester valgmodulet Organisatorisk Læring, da jeg gerne vil arbejde med ovenstående i forbindelse med organisationsudvikling. Jeg fandt valgmodulet særdeles interessant for mig, da det gav mig kompetencer til at arbejde evaluerende og løsningsorienteret med forskellige cases. På dette semester skrev jeg også et projekt om en fusion af tre enheder.

Udover disse studierelevante aspekter, så har jeg også viden om det, at være studerende og leve på SU i Aalborg. Jeg holder meget af at studere i Aalborg og føler et stort tilknytningsforhold til byen -  og i særlig grad Aalborg Universitet og måden at arbejde problembaseret på". 

Katharinas telefonnummer er 2282 2744


STUDIEVEJLEDER Helle Langer

"Mit navn er Helle, jeg er 40 år og er startet på Aalborg Universitet efter 13 år som pædagog. Her har jeg primært arbejdet inden for specialundervisning af unge voksne og har undervejs taget en pædagogisk diplomuddannelse i psykologi. Den uddannelse kombineret med min erfaring fra ’verden udenfor’ gav mig blod på tanden i forhold til at arbejde med organisatoriske udfordringer. Min hensigt med at læse en kandidat i Læring og Forandringsprocesser er at få faglig viden og kompetence til at gøre netop det.

På 7. og 8. semester har jeg været optaget af at undersøge og forstå de kontekster jeg arbejder med på fagligt kvalificeret vis. Det ser jeg som et vigtigt fundament for at vælge hvilke tiltag, der eventuelt er brug for. Det at samarbejde med praksis er meningsfuldt, da det kobler teorien sammen med virkeligheden og i det samarbejde får jeg øjnene op for værdien af det, jeg bringer med ind i uddannelsen.

Gruppearbejdet er kernen i uddannelsen, og på Læring og Forandringsprocesser er vi en meget blandet flok studerende. Samarbejdet giver både anledning til sværdslag og frustration, lige som alle mulige andre steder, men det er også her jeg oplever, at de helt store aha-oplevelser opstår og måske netop, fordi vi har så meget forskelligt at bringe til bordet".

Helles telefonnummer er 2210 8978

 

København

Studenterstudievejledningen i København er bemandet med Emilie Greve og Mette Skytte Nygaard, der begge har afsluttet 8. semester og starter på 9. semester efter sommerferien. Læs her på siden om deres overvejelser i forbindelse med valg af kandidatuddannelse.


mails besvares løbende - skriv til

ring på:

 • TELEFON 9356 2178  (Emilie)
 • TELEFON 9356 2179  (Mette)


træffetider

 • STED: AAU-hovedbygningen, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV.
  Du finder os på 3.sal i lokale 2.3.043 "Studievejlederrum HUM".

 

STUDIEVEJLEDER Emilie Greve

"Jeg hedder Emilie, jeg er 26 år og tidligere skolelærer. Jeg har flere interesser der gør, at jeg valgte en kandidat i Læring og forandringsprocesser. En af mine interesser er, hvordan mennesker lærer, udvikler og forandrer sig – og ikke mindst, hvorfor det kan opleves svært at gøre dette. Derfor valgte jeg Læring og Forandringsprocesser, da den åbner op for en bred teoretisk vifte inden for disse felter. Derudover tiltaler det mig, at kandidaten har en tæt kobling til praksis. Det betyder, at det faglige indhold opleves som dynamisk og opdateret på de aktuelle samfundstendenser, samt disse tendensers betydning for mennesker og organisationers udvikling.

En anden af mine interesser er miljøet og bæredygtighed. Derfor har jeg på 8. semester haft valgmodulet Sundhed og Læring, hvor sundhed i denne sammenhæng skal forstås bredt. Det betyder, at jeg har haft mulighed for at undersøge, hvordan man kan skabe en god forandringsproces, der favner kompleksiteten i forandringer. Jeg har ligeledes fået mulighed for at arbejde med bæredygtige forandringsprocesser, og dermed blive klogere på nogle af de udfordringer borgere og kommuner oplever.

Undervisningsformen og det problembaserede projektarbejde anser jeg som en stor styrke for de studerende. Mine erfaringer fra arbejdslivet har givet mig et indblik i vigtigheden af at kunne tilgå en problemstilling med kreativitet, undren og nysgerrighed. Det er min oplevelse, at disse kompetencer bliver understøttet af undervisningsformen på AAU".

Emilies telefonnummer er 9356 2178.
 

Studievejleder mette Skytte nygaard

"Mit navn er Mette, og jeg har en bachelor i Psykologi og Arbejdslivsstudier fra RUC. Jeg har altid fundet en særlig interesse i, hvad der er på spil i de dynamikker, der opstår mennesker imellem, hvorfor jeg fandt kandidaten i Læring og Forandringsprocesser særligt passende til mig.

Jeg er stor fortaler for problembaseret læring; jeg ser en styrke i de kompetencer, som man opnår gennem gruppearbejde og identificering af et givent problem samt den efterfølgende dybdeborende undersøgelse, der sker via projektarbejdet. Samtidig fandt jeg AAU's tilbud om praksissamarbejde appelerende. Det skyldes, at jeg ikke tidligere i mit studie har været i praktik, hvorfor jeg ser det som en en oplagt mulighed for at være opsøgende på arbejdsmarkedet og prøve mine kompetencer og erfaringer af i praksis.

Jeg fulgte valgmodulet 'læring og kompetenceudvikling i en international organisatorisk kontekst' på 8. semester, fordi jeg - qua min interesse for det relationelle - syntes det var særligt interessant at beskæftige mig med de dynamikker, der opstår på tværs af kultur, køn, alder etc. i en organisationskontekst."

Mettes telefonnummer er 9356 2179 .

Kontakt studiet

Kontakt studiet

 

kontakt til Uddannelsessekretær

aalborg

KØBENHAVN

 

Generel studievejledning om AAU's uddannelser

Generel studievejledning om AAU's uddannelser


AAU StudievejledningHer finder du masser af information om blandt andet optagelse, ansøgningsprocedure, valg undervejs, orlov og udmeldelse.

Du er også altid velkommen til at e-maile eller ringe til AAU Studievejledning hvis du har spørgsmål, eller har brug for en snak.

E-mail:

studievejledning@aau.dk

Telefon:

99 40 94 40
Åbningstider for telefonsamtaler: Mandag-fredag kl. 12.00-15.00

Vi har udvidet åbningstid (10-15) i følgende perioder i 2018:
Den 21. februar – 15. marts
Den 13. juni – 5. juli
Den 30. juli – 10. august.

personligt møde:

Vi kan besvare langt de fleste spørgsmål telefonisk, men du har også mulighed for at komme ind og få et personligt møde med en af vores vejledere. Da vi kun har begrænsede tider, er det nødvendigt at booke i forvejen, og vær forberedt på at du ofte skal booke i god tid.

Sådan behandler vi dine oplysninger

Aalborg Universitet behandler alle dine oplysninger med fortrolighed. Alle studievejledere er underlagt tavshedspligt, og du kan altid henvende dig anonymt.

Generel studievejledning om AAU's uddannelser i København

Hvis du har mere generelle spørgsmål til optagelsen, eller hvordan det er at studere ved Aalborg Universitet København, er du velkommen til at kontakte Vejledningscenteret. Vi vejleder om:

 • Valg af uddannelse
 • Optagelse og adgangskrav
 • Ansøgningsprocedurer
 • Hvilke uddannelser kan kombineres
 • Orlov og barsel
 • Studietvivl
 • Udmeldelse fra studiet

Vejledningscenteret

Frederikskaj 12, stueetagen, lokale 0.62
2450 København SV
studievejledning@cph.aau.dk

Find træffetider her: www.aau.dk/uddannelser/studievejledning/generel-studievejledning/

Sådan behandler vi dine oplysninger

Aalborg Universitet behandler alle dine oplysninger med fortrolighed. Alle studievejledere er underlagt tavshedspligt, og du kan altid henvende dig anonymt.

Din SU og økonomi

Din SU og økonomi

Som studerende på Aalborg Universitet (AAU) har du mulighed for at få økonomisk støtte i form af SU (Statens Uddannelsesstøtte).
 

Læs mere om din su og økonomi