Forskning
Samarbejde

Læring og forandringsprocesser, Kandidat

VIRKSOMHEDSSAMARBEJDE OG UDLAND

VIRKSOMHEDSSAMARBEJDE OG UDLAND


På kandidatuddannelsens 3. semester er temarammen 'Læring og forandring i praksis'. Det er et krav, at du gennem dit projektarbejde arbejder med design/test/forberedelse af et lærings- eller forandringsforløb i en specifik praksiskontekst. Du står selv for at indgå aftale med den virksomhed eller institution, som dit projektarbejde knytter sig til. Du kan indgå et samarbejde med en virksomhed i Danmark eller i udlandet.


VEJLEDNING OM UDLANDSOPHOLD

På Aalborg Universitets internationale kontor kan du få vejledning og inspiration i forbindelse med udlandsophold. Her kan du også finde information om de programmer (som fx ERASMUS) og de udenlandske universiteter, som Aalborg Universitet har aftaler med. Desuden kan du her få information om muligheder for at søge om legater til udlandsophold.

Du kan også besøge hjemmesiden http://gribverden.dk/, der giver gode råd om alt fra at studere, være i praktik eller frivillig i forbindelse med en videregående uddannelse.

Projektorienteret praksisforløb - i en kortere eller længere periode?

Mange studerende vælger på 3. semester at etablere et længerevarende praksissamarbejde med en virksomhed. På den måde kan man få adgang til at opleve hverdagen, rutinerne og udfordringerne i den aktuelle sammenhæng over flere måneder.

Andre studerende vælger at indsamle empiriske data over en kortere periode i én kontekst - eller evt. to eller tre forskellige kontekster.

Både længerevarende og korte praksissamarbejder er en mulighed, og der kan komme spændende forløb, oplevelser og resultater ud af begge dele. I nettidsskriftet Reflexen kan du læse artikler af studerende, der fortæller om erfaringerne fra praksisforløb.
 

Om typen af 'praktik'

Vi gør opmærksom på, at der på Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser IKKE er tale om 'praktik' i traditionel forstand. I et universitetsstudium kan der nemlig ikke indgå praktikforløb, som vi eksempelvis kender det fra professionsuddannelserne. I virkeligheden er der tale om, at den studerende skaber en 'praksisrelation' til en virksomhed eller en organisation.
 

Eksempler på projektorienterede praksisforløb
 

KASPER OPKVALIFICEREDE NYE SKOLEPÆDAGOGER

Da Kasper Stoholm skulle i praksisforløb på 3. semester, faldt valget på en folkeskole på Amager. Ud fra en akademisk tilgang tilrettelagde han et individuelt kompetenceudviklingsforløb for hver pædagog. Områdelederen på skolen har været meget tilfreds med resultatet. 

 

LINE FIK TRIVSLEN I POST DANMARK TIL AT STIGE

På Line Sønderstrups 2. semester lavede hun og hendes gruppe et forandringsprojekt i samarbejde med Post Danmark. Tre afdelinger i Nordjylland var fusioneret, og det gik skævt med trivslen. Igennem workshops, sparring med lederne, tæt dialog med medarbejderne og en anerkendende tilgang formåede Line og hendes gruppe at hæve trivslen i teamet med 31 %.

 

Vejledning om erhvervssamarbejde

En del studerende vælger i forbindelse med etablering af virksomhedssamarbejder at benytte sig af Aalborg Universitets Karrierecenter, som bl.a. tilbyder vejledning om erhvervskontakt under studiet. 

 

Læs mere om uddannelsen

Vil du på udlandsophold?

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.
 

Læs mere om udlandsophold