Forskning
Samarbejde

Læring og forandringsprocesser, Kandidat

Fagligt indhold

Hør Helle Langer fortælle om sit udbytte af Læring og Forandringsprocesser på Aalborg Universitet. Helle er uddannet pædagog og valgte at bygge ovenpå med en kandidat i Læring og Forandringsprocesser. 

Uddannelsens opbygning og indhold

Kandidatuddannelsen varer to år og løber over fire universitetssemestre. Hvert semester indeholder en række undervisningsmoduler. De fleste moduler er obligatoriske, men enkelte er valgmoduler.

De centrale fagområder i uddannelsen er

 • Problembaseret læring og projektarbejde
 • Læringsteori
 • Pædagogik og didaktik
 • Teknologiunderstøttet læring og digitalisering
 • Organisatorisk læring
 • Forandringsprocesser
 • Evaluering
 • Kultur, interkulturelle kontekster og globalisering
 • Videnskabsteori, metode og formidling.

Hvert semester har en temaramme

Hvert semesters aktiviteter sammenfattes under en fælles overskrift, en 'temaramme'. Temarammerne for uddannelsens fire semestre er:

 • 1. semester: Viden om læring og forandringsprocesser
 • 2. semester: Design af læring og forandringsprocesser
 • 3. semester: Læring og forandring i praksis
 • 4. semester: Kandidatspeciale.

Under hver temaramme afholdes der seminarer, kurser, workshops, værkstedsforløb og andre studieaktiviteter.
Der indgår forskellige former for projektarbejde på alle semestre.

Obligatoriske moduler

Valgmoduler

Toning af din kompetenceprofil gennem valgmodul

Du vil have god mulighed for tone dit studie i en særlig retning. Der sker allerede en toning på 2. semester, hvor du skal tage stilling til valgmodul. Og du vil have mulighed for at tone din profil yderligere i løbet af dit uddannelsesforløb, hvilket sker gennem dine konkrete projektarbejder.

Studenterudviklingssamtaler - SUS samtaler

Et andet væsentligt træk ved uddannelsens profil er deltagelsen i studenterudviklingssamtaler - de såkaldte SUS samtaler. Ved overgangene mellem uddannelsens semestre deltager du således i en formaliseret samtale med en af uddannelsens fagpersoner med fokus på din særlige baggrund og ønsker til kompetenceprofil.

Udvikling af formidlingskompetencer

På Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser lægges der stor vægt på, at du udvikler dine formidlingskompetencer, fx kompetence i brug af forskellige undervisningsteknikker samt evne til at kunne kommunikere om faglige spørgsmål til forskellige målgrupper. Som led i arbejdet med skriftlig formidling skal du blandt andet skrive en række artikler til nettidsskriftet Reflexen. Bag tidsskriftet står en redaktionsgruppe, som består af studerende i samarbejde med medarbejdere fra uddannelsen. Reflexen udkommer i april og november og giver et godt indblik i, hvad en række af uddannelsens studerende har fundet det relevant at arbejde med og formidle til en bredere offentlighed.

EKSEMPLER PÅ SPECIALETITLER

For at give dig et indtryk af, hvad der arbejdes med på studiet, bringer vi her eksempler på emner, som studerende har skrevet speciale om:

 • Iværksættervirksomhed og organisatorisk læring
 • Evaluering af innovative og æstetiske læreprocesser i folkeskolen
 • Trivselsfremme på den kommunale arbejdsplads
 • Staten styrer for vildt!? - Udflytning af statslige arbejdspladser i et medarbejderperspektiv
 • Learning Transfer: The Transfer of Danish Didactics into a Danish Company in Vietnam.

VEJLEDENDE FORUDSÆTNINGER

Kandidatuddannelsen er et fuldtidsstudium. Der er derfor også høje krav til arbejdsindsatsen, ligesom omfanget af fremmøde er ganske stort med fastlagte studieaktiviteter flere af ugens dage. Uddannelsen kan ikke læses sammen med erhvervsarbejde af større omfang (studiejob et antal ugentlige timer er dog naturligvis muligt).

For at kunne få det fulde udbytte af uddannelsen er det en forudsætning, at du er fortrolig med brugen af computer og internet og er vant til at arbejde med tekstbehandling, e-mail og internetsøgning.

Desuden er gode skriftlige formidlingsevner en vigtig grundforudsætning. På uddannelsen indgår både litteratur og undervisning på engelsk.
 

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde