Forskning
Samarbejde

Læring og forandringsprocesser, Kandidat

OPTAGELSE OG ADGANGSKRAV

OPTAGELSE OG ADGANGSKRAV


Optagelse kræver, at du har gennemført en relevant akademisk bacheloruddannelse eller en relevant professionsbacheloruddannelse.

Der skal være tale om en uddannelse, hvis centrale fagområder – ud over samfundsvidenskabelig og/eller humanistisk metode - har givet særlige kompetencer inden for kandidatuddannelsens fagfelt. Det vil sige inden for mindst to af uddannelsens fire centrale fagområder, som er:

1. Pædagogik og læringsteori
2. Didaktik og evaluering
3. Kultur og interkulturelle kontekster
4. Organisatorisk læring.

bacheloruddannelser, der giver adgang

bacheloruddannelser, der kan give adgang

Eksempler på akademiske bacheloruddannelser, der kan give adgang.

professionsbacheloruddannelser, der kan give adgang

Eksempler på professionsbacheloruddannelser, der kan give adgang.

 • Lærer
 • Offentlig administration - valgfag HR eller Uddannelses- og erhvervsvejledning*)
 • Pædagog*)
 • Socialrådgiver*)
 • Sygeplejerske*)
 • Ernæring og sundhed*)

​*) For de med stjerne markerede uddannelser gælder, at det afsluttende BA-projekt skal ligge inden for (mindst) et af adgangskravets 4 fagområder samt omfatte tydelig brug af humanistisk/samfundsvidenskabelig metode.

Ansøgere med andre baggrunde vil blive vurderet individuelt af Studienævnet for Læring, IT og Organisation efter ansøgning om optagelse.

KRAV OM MOTIVERET ANSØGNING

I ansøgningsmodulet SKAL ALLE ANSØGERE uploade en motiveret ansøgning.

hvordan skriver jeg en motiveret ansøgning?

Denne skal udformes som en redegørelse for, hvordan din adgangsgivende uddannelse relaterer sig til adgangskravets centrale fagområder. Redegørelsen må være på max. 1 side og skal referere til studieordningen for den uddannelse, der ligger til grund for din ansøgning om optagelse.

Din Studieordning skal også uploades som bilag
 

ADGANG MED SUPPLERINGSAKTIVITETER

Med virkning fra kandidatoptaget pr. 1. februar 2017 kan AAU lægge vægt på op til 30 ECTS-point ud over den adgangsgivende bachelor- eller professionsbacheloruddannelse i bedømmelsen af, om en ansøger opfylder adgangskravene til en kandidatuddannelse. Forudsætningen er, at suppleringsaktiviteterne skal være bestået før afslutning af den adgangsgivende bachelor/professionsbacheloruddannelse.

 

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning til kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser i både København og Aalborg. Adgangsbegrænsningen betyder, at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt og som opfylder adgangskravene, der er sikret en studieplads på uddannelsen.

I 2021 udbydes der tilsammen 100 studiepladser fordelt med 50 pladser i Aalborg og 50 pladser i København.

PRIORITERING AF KVALIFICEREDE ANSØGERE

Prioritering vil ske på baggrund af følgende faglige udvælgelseskriterier:

 1. Omfanget af relevante ECTS-point i ansøgerens uddannelsesmæssige baggrund. De erhvervede ECTS-point omfatter humanistisk og samfundsvidenskabelig metode og skal desuden være relevante for kandidatuddannelsens faglige indhold, som vurderes jf. uddannelsens centrale fagområder; 1. Pædagogik og læringsteori; 2. Didaktik og evaluering; 3. Kultur og multikulturelle kontekster; 4. Organisatorisk læring.
   
 2. Karaktergennemsnit for den bacheloruddannelse eller professionsbacheloruddannelse, som ligger til grund for ansøgningen. Er uddannelsen ikke afsluttet, vil karaktergennemsnit blive beregnet på baggrund af de uddannelsesdele, som er bestået på ansøgningstidspunktet.
   
 3. Hvis du har afsluttet din uddannelse, skal du vedlægge dit eksamensbevis samt studieordning.
   
 4. Hvis du endnu ikke har afsluttet din uddannelse, skal du vedlægge en studiejournal/karakterudskrift samt studieordning.

Giver din uddannelse ikke direkte adgang?

Hvis din uddannelse ikke er nævnt under adgangskravene, men er beslægtet, kan du stadig søge om optagelse. Når du søger, vil studiet lave en individuel faglig vurdering af dit adgangsgrundlag i forhold til den specifikke kandidatuddannelse.

Spørg gerne studievejlederen fra uddannelsen om dine optagelsesmuligheder, hvis du er i tvivl. Du finder kontaktinfo under ”Kontakt og Studievejledning”.

Læs mere om uddannelsen

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved og er gældende i 3 år. 

læs mere om retskrav