AAU logo

Kriminologi

Job & karriere

Efter endt uddannelse bliver du kandidat i Kriminologi (cand.scient.soc. i Kriminologi) med kompetence til at indgå i samarbejde med forskellige eksterne aktører i relation til kriminalitetsanalyse, kriminalitetsforebyggelse og kriminalitetsbekæmpelse. Du kan som kriminolog bl.a. studere årsagerne til stigninger og fald i kriminalitetsrater, rusmiddels- og misbrugsproblematikker, normbrud og afvigelse, politiets og domstolenes arbejde, den kriminelle identitet, organiseret kriminalitet, bandekriminalitet eller virkninger af lovgivningsmæssige og kriminalpræventive tiltag.Derudover har du opnået en række generelle kompetencer til at arbejde problemorienteret, fagligt og tværfagligt, selvstændigt og i teams – alt med en professionel tilgang.

Kandidatuddannelsen i Kriminologi giver dig jobmuligheder inden for både private og offentlige virksomheder, herunder bl.a. som konsulent, embedsmand, projektleder, fuldmægtig i offentlig forvaltning (ministerier, regioner eller kommuner), i relation til forskning og undervisning samt i forbindelse med analyse og forebyggelse af kriminalitet (fx i regi af Politiet, Kriminalforsorgen, Det Kriminalpræventive Råd mv.).

Karrierevejledning på AAU

AAU Karriere kan vejlede dig om karrieremuligheder og erhvervskontakt under studiet. Få bl.a. vejledning om:

  • Ansøgning og CV
  • Praktik og studiejob
  • Dine personlige kompetencer
  • Arbejdsmarkedet og brancher
  • A-kasser og fagforeninger
     

LÆS MERE OM PÅ AAU Karriere's HJEMMESIDE